:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
:: "ย่างกุ้ง" บนกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า...
บนกาลเวลาที่ก้าวเดิน หลายประเทศมุ่งไปสู่วิถีที่เจริญทางด้านวัตถุ แต่ด้านจิตใจ จิตวิญญาณนั้นตกต่ำ หากแต่ว่าบางช่วงเวลาของบางประเทศ ก็ค่อยๆ ก้าวเดินไปสู่ด้านวัตถุ แต่อีกด้านกลับเจริญมั่งคั่งด้วยจิตใจ อาระยะธรรม มีพลังแห่งความศรัทธาทางศาสนา มากล้นด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดเข้าไปสู่จิตวิญญาณ ถ่ายทอดออกมาสู่งานสถาปัตยกรรม ยึดหลักพุทธศิลป์ที่สร้างเป็นศาสนสถานอยู่ทั่วไปภายในประเทศ การได้มาเยือนดินแดนในประเทศ ที่เคยอยู่ในห่วงกาลเวลาที่หลับใหล ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เพราะด้วยบรรยากาศ กลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งนี้ ในหลายมุมมองในวัตถุ ทำให้กระตุ้นเตือนให้หวนระลึกถึงยุคสมัยเก่าก่อน หรือประมาณว่า บ้านเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา ก่อนคริสต์กาล การจะพูดถึงสถานที่ใดซักแห่ง...นั้น หากเราไม่ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาบ้าง คงทำให้มองภาพของพื้นที่นั้นๆ อย่างว่างเปล่าไม่ถูกทาง (ขาดหลักการมอง)

ดังนั้น..การเดินทางมาประเทศที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ ก็เป็นธรรมดาของนักเดินทางอย่างผม ที่ต้องศึกษาหาความรู้จากพื้นที่จริง จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ หยิบยกสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเจียระไน สังเคราะห์ หาเหตุผล และสรุปเป็นบทความ ซึ่งในความที่ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ หากแต่เป็นเพียงคนที่เดินทางไปเรียนรู้บนโลกใบนี้ หากผิดพลาดก็ขอออกตัวก่อนว่า ผมไม่ใช่นักวิชาการ เป็นเพียงนักวิชาเกิน ที่บางครั้ง..ก็มีความคิดเห็นส่วนตัวไม่ตรงกับผู้อื่น เราเป็นเพียงสายลมที่ผ่านมา... เพราะบางครั้งคำตอบที่ได้จากในพื้นที่จริง ก็เป็นเพียงคำตอบที่มาจากสายลมเหมือนกัน.. (คนตอบคำถามไม่ออกตัว) ซึ่งกาลครั้งหนึ่งในยุคต้นๆ ก่อนคริสตกาล 3,000 ปี ในยุคยาเถียน เป็นวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินในเขตสุวรรณภูมิหรือตอนเหนือของพม่า การก่อร่างสร้างชุมชม ก็กำเนิด เกิด มาเรื่อย บนแผ่นดินแถบนี้ ย่างเข้ามาประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาล ชาวปยู มาตั้งรกรากที่ลุ่มน้ำอิรวดี ส่วนชาวมอญมาตั้งรกรากแถบลุ่มน้ำสโตง เป็นต้นมา พอข้ามกาลเวลามาประมาณ


คริสต์ศตวรรษที่เก้า ชาวพม่าอพยพลงมาจากพรมแดน จีน-ธิเบต สถาปนาอำนาจขึ้นมาเหนือเขตอู่ข้าวอู่น้ำ ก่อตั้งเมืองพุกาม (อาณาจักรปะกั่น) ควบคุมเส้นทางการค้าขายที่กั้นเป็นพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดีย ในยุคแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรนี้เอง จึงเกิดเจดีย์มากมาย จากความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร จึงถูกชาวมองโกลขยายอำนาจรุกลามลงมา จนทำให้อาณาจักรเกิดการล่มสลาย จนถึงยุคชาวมอญเรืองอำนาจ ก่อเกิดการสถาปนาตนเองขึ้นที่เมาะตะมะ ส่วนไทยใหญ่ก็แตกออกมาเป็นเมืองอังวะในเขตตอนเหนือ จากนั้นชาวมอญย้ายมาอาศัยที่เมืองหงสาวดี การแย่งชิงอำนาจในผืนแผ่นดินแถบนี้ก็เริ่มขึ้นเรื่อยมา
จนเข้าสู่ยุค..ค้าขายและล่าอาณานิคม
โปรตุเกส อังกฤษ จีน อเมริกา ญี่ปุ่น แต่หากว่ามองสิ่งที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน น่าจะอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่พม่าถูกผนวกเข้าเป็นมณฑลหนึ่งในอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ และญี่ปุ่นนี้เองที่ให้พม่าประกาศเอกราช
หลังจากนั้นมาการเมืองในประเทศนี้ก็เป็นดังที่เห็น คือมีรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ซึ่งการเล่าแบบรวบรัดตัดทอน ก็คงพอเป็นข้อมูลพอสังเขปในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้เราได้มองเห็นปัจจุบันของพื้นที่แถบนี้ว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ประวัติศาสตร์สร้างรอยร้าวลึกลงในผืนแผ่นดินที่มีผู้คน ผู้คนบนผืนแผ่นดินในปัจจุบันที่ต้องอยู่รวมกันหลากหลายเผ่า หลายชาติพันธุ์ ก็ต้องก้าวเดินไปตามกาลเวลา

ประเทศสหภาพพม่า มองบวก (มิงกะละบา แปลว่า..สวัสดี)
วันนี้นายเอกเขนก แบกเป้บินลัดฟ้า มุ่งสู่ประเทศที่ชาวตะวันตกตาน้ำข้าว หรือสื่อบางส่วนมักนำเสนอข่าว ในทางให้ร้ายแก่ประเทศนี้ว่า...เป็นประเทศปิด เป็นประเทศเผด็จการ เป็นประเทศที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา แต่ที่แน่ๆ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติมานานหลายครั้ง สิ่งที่เห็นคือ ประเทศโดนปล้น โดนเผา (หลอมเอาทองคำ) ผู้มายึดครองกอบโกยทรัพยากรสมบัติของมีค่า รวมถึงอิสรภาพของชนพื้นถิ่นไป จากกรณีที่ประเทศเคยตกเป็นเมืองขึ้นแล้วได้คืนเอกราช การได้เอกราชกับมาจึงโดนต่างชาติฝากรอยแผล ฝากความแตกแยก ถูกยุยงส่งเสริม โดยการฝากหุ่นเชิดตัวแทนทิ้งไว้ในแต่ละรัฐ จนสถานการณ์ทางการเมืองไม่เป็นปรกติสุขมาจนถึงปัจจุบัน หากจะนำไม้บรรทัดวัดประเทศหนึ่ง...มาวัดอีกประเทศหนึ่ง คงเป็นไปไม่ได้! เพราะแต่ละพื้นที่ มีประชากร ความเป็นอยู่ สภาพอากาศ ภูมิประเทศ ที่แตกต่างกัน

ตอนนี้..ถึงเวลาเปิดประเทศมากขึ้น
จึงขอเรียกประเทศนี้อย่างเป็นทางการว่า...ประเทศสหภาพพม่า ซึ่งกอบกู้เอกราชคืนมาเป็นของตนเอง แล้วดำเนินวิถีทางเดินเป็นของตนเอง มีการปกครองในรูปแบบพิเศษเฉพาะตน ก็ด้วยเหตุผลว่า มีชนเผ่าที่แตกต่างกันถึง 135 เผ่าโดยประมาณ จากปัญหาการตกเป็นเมืองขึ้นมาสู่ปัญหาทางการเมือง จึงทำให้บางช่วงเวลาขาดการพัฒนา หยุดก้าวเดินไปบ้างเป็นบางช่วง จนอยากจะบอกสำหรับผู้ที่คิดจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนว่า ปัจจุบันประเทศพม่า เปิดประเทศมากขึ้น สามารถมาลงทุน มาท่องเที่ยวได้ 28 วัน และ 3 เดือน (สำหรับทำธุรกิจ) ต่อการขอวีซ่าหนึ่งครั้ง มีเมืองหลวงใหม่ ไม่ใช่เมืองย่างกุ้งที่แออัด หากแต่เป็น "เมืองเนปิดอร์" ที่กำลังสร้างเมือง เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ และมีธงชาติใหม่

:: ธงชาติใหม่

บนหนึ่งผืนมี 4 สี คือ สีขาว มีความหมายว่า..บริสุทธิ์ สีเขียว มีความหมายว่า..อุดมสมบูรณสีแดง มีความหมายว่า..กล้าหาญ สีเหลือง มีความหมายว่า..สามัคค หากผู้ใดอยากมาประเทศนี้ต้องบอกล่วงหน้าก่อนว่า อย่ามามองหาอินเตอร์เน็ต หรือคลื่นโทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีบัตรเครดิตไม่ต้องมองหาตู้เอทีเอ็ม เพราะไม่มีตู้ ต้องมีเงินสดๆ มาแลก เงินจ๊าด (ชื่อสกุลเงินพม่า kyat หรือ MMK) พกเงินจ๊าด เต็มกระเป๋า เป็นอันว่าเที่ยวไปทั่วประเทศพม่าได้แบบสบายใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่พร้อมในหลายด้าน กลับทำให้ สหภาพพม่าถือเป็นเพชรเม็ดงาม ที่ยิ่งค่อยๆ เจียรนัย ยิ่งงดงาม ซึ่งผู้ที่ได้เดินทางมาสัมผัสหลายคน ต่างประทับใจ ในความงามแบบธรรมชาติ ชื่นชมไปกับศิลปะ วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าย่างกุ้ง จะติดอยู่ในช่วงกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้ ก็เคยรุ่งเรืองด้านการเกษตร ซึ่งในอดีตต่างชาติเป็นผู้ดูแลด้านผลผลิตจนร่ำรวย แม้ปัจจุบัน อาชีพหลักของคนพื้นเมือง ก็ไม่แตกต่างไปจากอดีตมากนัก หากให้มองด้วยส่วนตัวอยากบอกว่าเมืองโบราณแห่งนี้ เคยอบอวลไปด้วยสรรพเสียงแห่งสงครามและการค้าขาย จากไม่มีตึกสูงระฟ้า มีแต่ตึกเก่าๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนในตัวเมืองก็มีแต่รถเก่าๆ รถประจำทางที่แน่นขนัด มีแท็กซี่รุ่นคุณปู่ มีสามล้อ ที่แต่ละรุ่นละคันอยากจะบอกว่า คงไม่ใช้รถมือสอง คงเป็นรถมือที่นับไม่ได้มากกว่า เพราะมองจากสภาพแล้ว จะบอกไงดีว่า จะพังแหล่มิพังแหล่ ประมาณนั้น แต่ถึงอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 เมืองย่างกุ้ง

:: เมืองย่างกุ้ง บนกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า
ปัจจุบันเมืองนี้ได้พริกโฉมหน้าไปจากเก่าก่อน ตึกเก่าๆ ที่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม อาคาร ที่เป็นสำนักงานสูงระฟ้า แต่วัตถุที่เติบโต ก็มิได้ทำให้เสน่ห์ของเมืองนี้เปลี่ยนไป ในสายตานักเดินทางอย่างผม กลับมองว่า โลกหรือสิ่งรอบตัวมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เป็นเรื่องธรรมชาติ ตอนนี้เวลาที่เมืองนี้เดินอีกครั้ง เมืองนี้จะไม่หยุดอยู่ในช่วงกาลเวลาอีกแล้ว บนกาลเวลาที่ต้องเดินไปข้างหน้า การเติบโตทางด้านวัตถุ ก็คงต้องอยู่ควบคู่ไปกับโบราณสถาน เมืองเริ่มมีรถดี ทันสมัยขึ้น มีการเดินทางที่สะดวกขึ้น มีโรงหนังที่มีหนังต่างชาติเข้าฉายใกล้เคียงกับโรงหนังเมืองไทย มีโรงแรมที่พักดีๆ ราคาแพงๆ มีรานอาหารสวยๆ ทันสมัยมากมายในเมืองถึงแม้หลากหลายอย่างรอบๆ กายคนในเมือง...
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ในทางตรงกันข้าม วิถีของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก ผู้คนยังคงยึดมั่นปฏิบัติต่อตนเอง ต่อศาสนา สถานที่ที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่สำคัญๆ ยังคงดึงดูดให้ชาวเมืองรวมถึงคนต่างถิ่น มาสักการะอย่างเนื่องแน่นในทุกๆ วัน ด้วยดี และหากผู้ใดได้เดินทางมาสัมผัส ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้ ประเทศนี้ คงรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่ อัธยาศัย นิสัยใจคอ ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ยินดีต้อนรับ สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างดี วันนี้ จากเวลานี้ ที่ เมืองย่างกุ้ง 08.00 น. โดยประมาณ หลังจากเครื่องจอดที่สนามบิน ผ่านกรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อย ผมคงจะได้เริ่มใช้ชีวิตนักเดินทางแบบเอกเขนก ในประเทศนี้อีกครั้ง กลับอีกหลายสถานที่ที่สำคัญในหลายตอน เช่น มุเตาแห่งหงสา อินแขวนมหาศรัทธาเหนือแท่งหิน มหาราชวังบุเรงนอง ชเวดากองในย่างกุ้ง เกาะกลางน้ำที่สิเรียม เป็นต้น แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ... "ตาตา" ในภาษาพื้นถิ่นแปลว่า ลาก่อน... "มิงกาลาบา" (ใช้ได้ทุกเวลาในการทักทาย) แปลว่า...สวัสดี...
ข้อมูลจำเพราะ

- ประเทศ สหภาพพม่า เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ มีเมืองหลวงใหม่ ชื่อ เมืองเนปิดอร์ มีประชากรโดยประมาณ 54 ล้าน แยกเป็น 7 มณฑล เปลี่ยนรถวิ่งบนถนนจากขวามาซ้าย ในยุคนายพล เนวิน
- อาหาร ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียจึงมีเครื่องเทศ
- สุวรรณภูมิ หรือแผ่นดินทอง นั้นเป็นคำที่ชาวจีนและอาหรับ จำกัดความเรียกผืนแผ่นดินใหม่ที่ชาวมอญ อาศัยว่าสุวรรณภูมิ
- มีธงชาติใหม่ บนหนึ่งผืนมี 4 สี สีขาว มีความหมายว่า... บริสุทธิ์ สีเขียว มีความหมายว่า... อุดมสมบูรณ์ สีแดง มีความหมายว่า... กล้าหาญ สีเหลือง มีความหมายว่า... สามัคคี
- มีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ตามแนวแผ่นดินของประเทศทางเหนือ มีเทือกเขาสูงไม่ต่ำกว่า 10,000 ฟุต หลายแห่ง ตามแนวชายแดนหิมาลัย ตามแนวเทือกเขาจากดินแดนธิเบต เช่น เทือกเขาบีล็อกตอง เทือกเขาคะฉิ่น เทือกเขาอารกันโยมา เทือกเขาวิกตอเรีย และมียอดเขาสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อ ฮากากาโบราซี สูงโดยประมาณ 19,314 ฟุต มีแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำสาละวิน เป็นต้น


เรื่อง : นายเอกเขนก
ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี


เอื้อเฟื้อการเดินทาง
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก) 089-500-3363

"ย่างกุ้ง..บนกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า" ประเทศพม่า ย่างกุ้ง..บนกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า พม่า เยือนดินแดนในประเทศ ที่เคยอยู่ในห่วงกาลเวลาที่หลับใหล อ่านต่อ...   
พระธาตุอินแขวน ประเทศพม่า  สถานที่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนั้น...เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่สูงเทียมฟ้าบนภูสูง...
พระธาตุอินแขวน พม่า สถานที่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนั้น...เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่สูงเทียมฟ้าบนภูสูง อ่านต่อ... 
วิถีชีวิต..กับมหาศรัทธาสีทอง ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
วิถีชีวิต..กับมหาศรัทธาสีทองในเมืองย่างกุ้ง พม่า ในความสวยงามผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมาก อ่านต่อ... 
  สะพานคอนกรีตที่เชื่อมกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ สะพานมิตรภาพ..สู่เมียวดี   พม่า
การสู่รบที่ยาวนานทำให้แพ้ทั้งสองฝ่าย ย้อนรอยเส้นทางเดิมอีกครั้ง
อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยว ขอขอบคุณนายเอกเขนก เป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.
com