:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
One-2-Go
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
font.com
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 


มหัศจรรย์ริมฝั่งโขง...
แสงที่เส้นขอบฟ้า สาดมาจากด้านทิศตะวันออก แสง...เป็นแสงแรกแห่งวัน ที่สาดส่องเส้นทางเดินของเช้าวันใหม่  เพื่อให้พวกเรา เหล่านักเดินทางได้ค้นหาสิ่งใหม่ๆ ใส่ชีวิต ว่ากันว่า..เดินทางท่องทั่วแดน ดีกว่านั่งเรียนหนังสือในห้องเรียน หากใครมีโอกาสได้เดินทางแบบผู้เขียน ก็ลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่าใคร..ได้อะไร..ต่ออะไรมาบ้าง สำหรับวันนี้...เริ่มเดินทางเปิดทริปสำหรับเดือนนี้ ด้วยการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าไปถึงออกพรรษา...

อิ่มบุญหลงมนต์เสนห์ที่ริมฝั่งโขง
ด้วยเป็นเดือนที่ชาวพุทธรู้ว่า เป็นช่วงเข้าและใกล้ออกพรรษา ช่วงนี้จึงเป็นการเดินทางท่องเที่ยวมาที่สองฝั่งอรยะธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง สายน้ำขนาดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงมาหลายประเทศ จากสายน้ำก่อเกิด ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว จนถึงขั้นเป็นวิถีในการปฏิบัติสืบต่อมา จนเกิดเป็นคำนิยามที่ผู้คนเรียกสองฝั่งน้ำว่า “ความมหัศจรรย์ที่ฝั่งโขง” ก็คงไม่แปลกสำหรับเมืองแรกบนริมฝั่งแม่น้ำโขง
เราเลือกท่องเที่ยวสร้างบุญโดยการใส่บาตรในช่วงเช้า
ลูกหลานชาวพุทธคงไม่ปฏิเสธ งานบุญที่ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งใจนำอาหารคาวหวานอย่างดีใส่บาตรพระสงฆ์ แสงแรกของวันนี้ จึงเปรียบประดุจแสงส่องใจ ให้สุขใจได้สร้างบุญ...ในการดำรงชีพอยู่บนภพโลกนี้...

เที่ยวทำบุญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปรียบประดุจความงดงามยามต้องแสงแรกแห่งวันที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลถึงลำน้ำโขง เมืองที่มีความหมายว่า "ดอกบัว" มีความเจริญมาเนินนานไม่ตำ่กว่า ๒๐๐ ปี ส่วนการแห่เที่ยนเข้าพรรษาในช่วงที่ผ่านมา เป็นการฉลองแห่เที่ยวมามากกว่า 111 ปี จากอารยะธรรมของเมืองที่สืบกันมายาวนานก่อเกิด จึงมีหลายวัดที่่ีน่าสนใจไปท่องเที่ยวมากมาย แต่วันนี้คงยกตัวอย่างวัดสำคัญๆ  เพราะทริปนี้ตั้งใจท่องเที่ยวทำบุญ ล่องไปตามลำน้ำโขงให้ฉ่ำใจ...ช่ำำอุรา...ไปเรื่อยๆๆ พอลงเครื่องที่สนามบินอุบลราชธานี ด้วยสายการบินที่คนไทยรู้จัก ก็ตรงหรี่เข้าเมือง ทำบุญใส่บาตรพระ แต่พอแสงแรกเริ่มแรงเล็กน้อย ก็นั่งสามล้อตรงดิ่งไปที่...

วัดหลวง (พระเจ้าใหญ่วัดหลวง)
เป็นวัดแห่งแรก ที่ก่อสร้างพร้อมการเกิดขึ้นของเมือง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงได้พระสงฆ์อพยพมาด้วยกับท่านเจ้าเมืององค์แรก ก็คือ ท้าวคำผง โดยให้ช่างที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ พร้อมด้วยท่านอุปฮาดราชบุตรราชวงศ์ ท่านท้าวเพี้ย กรรมการน้อยใหญ่ ร่วมสร้างสามัคคี  วัดจึงเสร็จสมบูรณ์งดงามบนริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่ดงอู่ผึ้ง ซึ่งก็คือจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน จากวัดหลวงไปต่อที่...

วัดสุปัฎนาราม สร้างในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ วัดสุปัฎนาราม หมายถึง วัดที่มีสถานที่อันเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดี   ซึ่งสภาพของที่ตั้งวัดขณะนั้นเป็นที่เงียบสงบ เหมาะแก่การับบิณฑบาต บำเพ็ญเพียรศาสนกิจ แนะนำอีกวัดที่สำคัญ

วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) เกิดนิมิตประหลาด มีแสงสีทองพวยพุ่งบนพื้นที่ดินยามค่ำคืนในวัด ตอนถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด เริ่มแรก เดิมที ชื่อวัดศรีทอง  แล้วมาเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็น วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดนี้มีพระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจบพิตรในกรุงเทพฯ   สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วบุษราคัม แนะนำวัดพอหอมปากหอมคอ ออกจากวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งโขงเด่นๆ ที่จะเดินทางเชื่อมโยงได้ ไปที่

จุดชมแก่งสองคอน เป็นจุดลงเรือ เรือจะวิ่งผ่านเกาะหินหัวพะเนียง ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง เกาะแห่งนี้ ทำให้สายน้ำแยกออกเป็นสองสาย จนเกิดสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกราด ผ่านแก่งหินจนเกิดน้ำวน เรือจะพาวิ่งไปชม หินสี , ผาหินศิลาเลข (เลขวัดระดับน้ำโขง) , สามพันโบก (หลุมขนาดต่าง) , หาดหงส์ เป็นต้น จากอุบลราชธานียังมีเทศกาลดังๆ ในจังหวัดอื่นๆ ในช่วงออกพรรษาอีกมากมายบนสายน้ำฝั่งโขง อย่างเช่น   จากจุดล่องเรือ สามพันโบก


ผมข้ามไปนอนที่ฝั่งปากเซ ด้วยโรงแรมราคาถูกและอยู่ใกล้ๆ ไม่เกิน 100 กิโลเมตร หากออกจากด่านช่องเม๊ก  แต่หากใครสะดวกอยู่ท่องเที่ยวฝั่งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ด้วยตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ถึง ออกพรรษา ผมต้องทิ้งเมืองนี้ไว้ก่อน   โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟัง เรื่องเล่าอีกเรื่องที่อยากกล่าวคือ เมืองหนองคาย แต่ขอกล่าวพอสังเขป

บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย
ผู้คนหนาแน่นจากทุกสารทิศ แห่มาตามลำน้ำในเขต อำเภอโพนพิสัยและพื้นที่อำเภอใกล้เคียงจังหวัด เพราะอยากเห็ความ "มหัศจรรย์บั้งไฟ" ่ีที่พ่นลูกไฟสีอมแดง อมชมพูออกสีบานเย็น หรือแดงทับทิม ไม่มีควัน ไม่มีเปล   ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น โผล่พ้นจากสายน้ำโขง ขึ้นไปบนอากาศเหนือผิวน้ำแล้วหายวับไปในอากาศ เชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟพญานาค ที่จะเริ่มปรากฎให้เห็น ตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดิน จนถึงประมาณ 23.00 น. จากเมืองมหัศจรรย์ฝั่งโขงที่หนองคายไปไหลเรือไฟกัน

:: ไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
มาถึงนครพนม กราบผู้หลักผู้ใหญ่ของเมือง ก็เดินทางเข้าเมือง เมืองที่มีคำกล่าวว่า ระธาตุล้ำค่า มนต์ขลังสองฝั่งโขง วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา ด้วยเป็นวันพิเศษที่วันนี้มากราบพระธาตุของทีมงาน เราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส พระเทพวรมุณี พาชมแง่มุมล้ำค่า คุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาด้วยความเคารพศรัทธา ในสถานที่มากมาย ลงท้ายวันนี้ด้วยการทำบุญ จึงได้พระกริ่งเงินพระธาตุพนมมาหลายองค์ พร้อบกับได้รับพรจากท่าน ส่งผ่านผู้เขียนไปถึงท่านผู้อ่าน ได้สาธุกาลตามกันนะครับ “ขอพลังอำนาจแห่ง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ องค์พระธาตุพนม พระมหากัสสปเถระเจ้า พระอุปคุตเถระเจ้า องค์พญาสัตตนาคราชเจ้า หมู่ทวยเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลก จงปกปักษ์ รักษา ส่งเสริม ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดๆ ไปเทอญ”แต่หากมาแม่น้ำโขงในช่วงสายน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาลอำเภอเมือง จะมี ประเพณีไหลเรือไฟ ที่มีความเชื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการบูชารอยพระพุทธบาท   การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา จึงได้ก่อเกิดการจัดทำเรือไฟล่องไปตามสายแม่น้ำโขง รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ  ที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าประจำชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม มีการแสดง การรำบูชาองค์พระธาตุพนม จากพระธาตุหากข้ามไปอีกจังหวัด ที่สกลนคร ก็มีงานที่น่าสนใจที่สกลนคร

:: แห่ปราสาทผึ้งไปพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร พอมาถึงสกลนคร แหล่งพุทธศาสนา อู่อารยะธรรมอีสานตอนบน พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน เทือกเขาภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แหล่งอารยะธรรมสามพันปี ปราสาทผึ้งออกพรรษา สวยซึ้งสาวภูไท และต้องไม่พลาดไปไหว้ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น และหลวงปู่ฝั้น เรียกได้ว่าการแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ จัดงานในวันออกพรรษา การทำปราสาทผึ้งนั้น สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่ว่า เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเพื่อตั้งความปราถนาว่า  หากเกิดบนโลกมนุษย์ หรือภพภูมิสวรรค์ ขอให้มีปราสาทราชมณเฑียนอาศัย อยู่ท่ามกลางความมั่งมีศรีสุข โดยจะแห่ "ปราสาทผึ้ง" ไปถวายวัดพระธาตุเชิงชุมถึงแม้ว่า...วันนี้จะหยิบยกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเล่าสู่กันฟัง แต่ใช่ว่าประเทศไทย จะมีแหล่งท่องเที่ยวแค่นี้ในช่วงเดือนตุลาคมไปถึงปลายปีของทุกปี หากใครอยู่ใกล้ที่ไหน ในภาคอื่นๆ ในประเทศไทยยังคงมีสิ่งมหัศจรรย์ อีกมากมายรออยู่ สะดวกที่ไหน ใกล้ที่ใด ก็ท่องเที่ยวค้นหา หาความสุข ความสำราญ กันตามที่ใจปราถนา... ให้สุข สนุกกับงานท่องเที่ยวกันทุกๆ คน...


เรื่อง : นายเอกเขนก
ภาพ :
บุญฤทธิ์ กุลจิตติประยุทธ์ , วีระศักดิ์ ภักดี
เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)  สำนักงานอุบลราชธานี และสำนักงานอุดรธานีในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณนายเอกเขนก ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ คุณบุญฤทธิ์ กุลจิตติประยุทธ์ , คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com