:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
One-2-Go
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
font.com
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
:: ชักพระ จ.สุราษฎร์ธานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดเก่าแก่ ที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม มาตั้งแต่ ในช่วงต้นๆ ของการแผ่ขยาย ศาสนาพุทธเข้ามาในดินแดนตอนใตซึ่งจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลากหลายชิ้น แต่ด้วยความเป็นแผ่นดินที่ติดชายฝั่งทะเล จึงมีเกาะแก่ง หาดทรายสวยงามมากมาย แต่หากขึ้นเขามาก็มีเขาสกที่งดงาม รวมๆ แล้วมาครบเครื่องเรื่องเที่ยวชมธรรมชาติ ก็ต้องยกให้เขาละว่า...เป็นเมืองที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี...

:: ออกพรรษา เป็นอีกช่วงที่ผู้คนทั้งในพื้นที่ และต่างถิ่น ต่างมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ ซึ่งช่วงออกพรรษามีหลายพื้นที่จัดเตรียมงานบุญ บุญกฐิน บุญผ้าป่า ซึ่งคำว่า "บุญ" คำนี้ ผู้เขียนอยากจะสื่่อความหมายว่า การกระทำ ทำแล้วสบายใจ ทำแล้วไม่เป็นทุกข์ ทำแล้วเมื่อนึกถึง...ก็สุขใจอยู่แบบนั้น อย่างคำพูดของพระสงฆ์อริยเจ้าท่าน อรรถาอธิบายไว้ว่า...


ความสำคัญของทุกสิ่งในโลก ก็คือใจ
 
ถ้าใจหยาบ ทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง
ก็กลายเป็นของหยาบไปด้วย
  เช่นเดียวกับร่างกายสกปรก
แม้สิ่งที่มาคละเคล้ากับกาย
  จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไร
ก็กลายเป็นของสกปรก
  ไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้ว
ฉะนั้นธรรมจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ได้
  ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจด
แต่พอคนมีใจโสมมเข้าไปเกี่ยวข้อง
  ธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาไปตาม
เหมือนผ้าที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่น
  หรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือ
ซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลย
  คนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนา
ก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกัน
  จึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนธรรม
แม้เป็นของวิเศษเพียงไร...
   

เมื่อธรรมพึ่งโลก โลกพึ่งธรรม การเกื้อกูลกันของโลก ผู้เขียนจึงเรียกว่า "พรหมวิหาร" มี เมตตา กรุณา มุทิตา (ยินดี) อุเบกขา (วาง) เมื่อใจน้อมนำไปสู่สิ่งที่ดี เราจึง เรียกว่า "บุญ" ถึงแม้ในทางปฏิบัติบุญในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่เมื่อทำแล้วดี ดี...ต่อตนเอง และผู้อื่น ก็จงไปทำตามใจที่ท่านปราถนา...เทอญ...

สำหรับปีนี้ทีมงาน...ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ร่วมกับ "สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สวนลุงนิล และที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก ที่ได้เชิญ...ไปเป็นผู้สังเกตการณ์... ทำข่าว เก็บบรรยากาส สวยๆ งามๆ งานบุญชักพระทอดผ้าป่า , สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ขนอม จ.นครศรีธรรมราช , เขาสก...จ.สุราษฎร์ธานี , สวนลุงนิล จ.ชุมพร" และเป็นความตั้งใจเลือกมางาน บุญใหญ่ทางใต้ ซึ่งเรียกว่างาน...:: ประเพณีบุญชักพระ
สำหรับประเพณีชักพระ บางท้องถิ่นเรียกว่า...ประเพณีลากพระ ซึ่งวันนี้เรามาร่วมงานกันแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มแต่เช้า   ด้วยการนิมนต์พระทอดผ้าป่า หรือตั้งต้นผ้าป่าไว้หน้าบ้านจะมีพระมารับผ้าป่า พอช่วงสายๆ ริ้วขบวนแห่บุญชักพระก็จะเดินทางมาในเมือง  ขบวนยาวเหยียดนี้เป็นขบวนที่มาจากชาวบ้านผู้มีศรัทธาแรงกล้าตกแต่ง ประกาศแจ้งชักชวนกันมาร่วมขบวนบุญ ซึ่งในรถขบวนก็จะมีการ ฟ้อนรำ ตกแต่งรถขบวน ซึ่งวันนี้เราชักพระกันทางบก เราจึงเห็นหลายท่านมาช่วยกันดึงเชือกรถประดับชักพระกัน แต่ด้วย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดใหญ่ มีหลายอำเภอ ขบวนจึงมีมาก เรียกว่า...มีขบวนตั้งแต่กลางวันไปจนถึงค่ำก็ยังไม่หมด ซึ่งขบวนที่แห่มาทั้งหมดเรียกว่า...งานประเพณีชักพระงานนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า...เป็นการน้อมรำลึกถึง เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงษ์ สามโลกธาตุจึงเปิดขึ้นมา... มองเห็นทั้งภพภูมิ สวรรค์ มนุษย์ นรก ดังนั้นหากเดินดูภายในงาน ในซุ้มจัดแสดงต่างๆ จะจัดซุ้มงานเกี่ยวโยงกับสามโลก และยังเกี่ยวข้องถึง ปางโปรดมารดาบนสวรรค์ และโปรดบิดาบนโลกมนุษย์ รวมถึงโปรดภูมินรก...

:: ประเพณีชักพระ เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ สืบทอดมาตั้งแต่ยุค ศรีวิชัยเรืองอำนาจ มีตำนานสืบต่อมาและสันนิษฐานว่า เกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย มีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวชได้ 7 พรรษา ได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ ครั้นออกพรรษาแล้ว ยามเช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ในการนี้...พุทธบริษัททั้งสี่ ประกอบด้วย "ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา" ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานถึง 3 เดือน ครั้นทราบว่า พระพุทธองค์เสด็จกลับ จึงได้มารอรับเสด็จ และตั้งใจนำภัตตาหารคาวหวานไปถวาย ดังนั้นตามความเชื่อสืบต่อกันมา จึงมีขนม อาหารมารอใส่บาตร ส่วนทางใต้เรามีขนมต้ม

ประเพณีชักพระกับขนมต้ม ภายในงาน เราจึงเห็นบางบ้าน เตรียมขนมต้ม หรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า "ต้ม" เป็นขนมประจำประเพณีทำด้วยข้าวเหนียว ห่อด้วยใบไม้อ่อนๆ เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรือ ใบกะพ้อ เป็นต้น

สำหรับปีนี้...เป็นอีกปีที่อิ่มบุญ สุขใจ ได้มาร่วมงานชักพระ เป็นอีกครั้งของชีวิต...ที่มองเห็นประเพณีดีงาม ที่พาประชาชน น้อมจิตใจระลึกนึกถึงแต่คุณงามความดี ก็ได้แต่ สาธุๆๆ... อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ... ในบุญทั้งหลายที่พวกท่าน ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันดำเนินการ สืบทอด ต่อบุญ ประเพณีดีงามมาได้ด้วยดีตลอดมา สำหรับงานบุญ มีไปจนถึงค่ำ

แต่เมื่อหิว...ช่วงเที่ยงมาถึง...ขอไปหาอาหารแถวปากน้ำตาปี ทานกันซักยกครับ เรียกได้ว่าอาหารเมืองสุราษฎร์ธานีไม่น้อยหน้าใคร ไม่ว่าจะเป็น กุ้งตัวโต หอยตัวใหญ่ ปูเนื้อแน่น ปลากำลังเหมาะ หมึกกำลังกิน ผักเครื่องเคียง ล้วนเป็นอาหารที่ได้วัตถุดิบจากในจังหวัด หลังอาหาร กะว่า ไปกราบเกจิดังเมืองสุราษฎร์ ที่สังขารธาตุ ไม่ผุสลาย ยังคงนอนอยู่ใน มณฑป ให้ได้เห็นความอัศจรรย์ กันครับ

:: หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เกจิดังของจังหวัด หากใครมีโอกาส ก็เชิญครับ มาสักการะ ยิ่งเป็นมงคลกับตน เพราะไหนๆ ก็เป็นทางที่จะไป ขนอม จ.นครศรีธรรมราชอยู่แล้ว... แล้วตอนหน้ามาพบกันที่ ขนอมครับ จะพาไปชมโลมาแก่ กราบหลวงปู่ทวนกันครับ ส่วนว่าจะท่องเที่ยวเชื่อมโยงไป เขาสก เกาะสมุย ขนอม ปัจจุบันก็สะดวกสบาย ทั้งทางบก ทางเรือ ทางรถ...สวัสดี...


:::: การจัดซุ้มแสดงต่างๆ เกี่ยวโยงกับสามโลก ::::
:::: การประดับประดาขบวนแห่ ::::
:::: บรรยากาศในคณะเดินทาง ::::
:::: วีระศักดิ์ ภักดี เจ้าของนาม "คนนอกคอก" ::::
:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง : นายเอกเขนก
ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี

( ออนไลน์ : 10 พฤศจิกายน 2558 )

ขอขอบคุณ
•
สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สวนลุงนิล และที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก ที่ได้เชิญ...ไปเป็นผู้สังเกตการณ์...ทำข่าว เก็บบรรยากาศ สวยๆ งามๆ งานบุญชักพระทอดผ้าป่า , สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ขนอม จ.นครศรีธรรมราช , เขาสก...จ.สุราษฎร์ธานี , สวนลุงนิล จ.ชุมพร
ปล. บทความบางส่วน มาจากคำเทศนา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...
ประเพณีบุญชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ สืบทอดมาตั้งแต่ยุค ศรีวิชัยเรืองอำนาจ อ่านต่อ...  
เดินเท้ามุดถ้ำขมิ้น หลบร้อน ท่องป่าผืนงาม จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ส่วนหนึ่ง ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ่านต่อ...
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ จ.สุราษฎร์ธานี เยือนเมืองในหุบเขา ท่องป่าผืนงาม ยลธารสีมรกต พบชุมชนเข้มแข็ง อ่านต่อ...
     
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ นายเอกเขนก ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com