:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
One-2-Go
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
font.com
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

ปราจีนบุรี ตอน 3 : ประวัติ "พระราชภัทรธาดา (กิตฺติสทฺโท)" เจ้าอาวาส วัดบางกระเบา
...ทุกครั้งที่มาวัดบางกระเบา สิ่งที่เห็นอยู่เป็นประจำ คือ มีผู้คนหลั่งไหล แวะเวียนมาวัดตลอด การมา ก็มีมามากบ้าง น้อยบ้าง ในแต่ละวัน  เป็นการมากราบขอพร ที่มณฑปประดิษฐานรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงหลวงพ่อจาด และอีกสิ่งที่เห็นเป็นประจำด้วยตา ก็คือ การแวะเวียนมาของสาธุชนทั้งหลาย ในการมาขอพึ่งใบบุญจากท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ที่เป็น
“ศิษย์สายตรงหลวงพ่อจาด” ก็คือ “ พระราชภัทรธาดา (กิตฺติสทฺโท) นามเดิมว่า...ประเทือง ” ซึ่งต้องบอกอีกครั้งว่า วัดบางกระเบา หัวกระไดไม่เคยแห้งหายจากสาธุชนที่เขามาวัดนี้จริงๆ...

ศิษย์สายตรงหลวงพ่อจาด วันนี้เป็นอีกครั้งเหมือนกับในหลายๆ ครั้ง ที่มาทีไร หลวงพ่อก็ต้องไปปฏิบัติศาสนะกิจที่อื่นๆ ก่อนตามกิจนิมนต์ และเมื่อเรานัดไว้แล้ว  ท่านก็กลับมาด้วยรอยยิ้มเสมอ พร้อมกับจะทักทายว่า...มากันแล้วหรอ พร้อมรอยยิ้มด้วยเมตตา หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา   พร้อมทั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ในนามตามตำแหน่ง แต่งตั้งพระราชทินนาม พระราชภัทรธาดา (กิตฺติสทฺโท) นามเดิมว่า ประเทือง นามสกุล ทองเทศ เป็นบุตรของ นายละมูล นางน้อย ทองเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่วัดบางกระเบา โดยมี พระครูศิทธิสารคุณ (หลวงพ่อจาด) เป็นพระอุปัชณาย์ ต่อมาได้อุปสมบทที่ วัดบางกระเบา เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมี พระธรรมสันทัศกาจารย์ (บุญมา) วัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปชณาย์


หลวงพ่อประเทือง
เป็นบุคคลสำคัญยิ่งผู้หนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี หากมาหาท่านก็ต้องตั้งใจมาทุกๆครั้ง...ครับ เพราะองค์หลวงพ่อนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานราษฎร งานหลวง มักล้นเสมอๆ ในแต่ละวัน ด้วยเมตตาธรรมจากองค์ท่าน ท่านจะไม่ค่อยปฏิเสธใครเท่าไหร่ หากได้รับกิจนิมนต์ ท่านก็จะไป ท่านเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นบ้านเกิด ด้วยอัธยาศัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมต่อผู้ไปเยือนทุกๆ ท่าน  ทำให้ท่านสามารถสร้างศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมกำลังในการพัฒนาวัด อีกทั้งเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป   “ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖” และอยู่พัฒนาวัด พัฒนาร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง อันจะเห็นได้จากวัดปฎิบัติในองค์ท่านรวมถึงความสง่างามจากวัตถุภายในวัดปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และถาวรวัตถุของวัด
ก็เห็นสง่างามตามคันรองธรรม ของวัดที่อยู่ติดริมน้ำบางประกง ที่มีพระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างตรงบริเวณหลังเดิมที่เก่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และยังมีเครื่องหมายที่ประดิษฐานใบเสมาพระอุโบสถอยู่
, ศาลาการเปรียญ เป็นรูปอาคารทรงไทย , อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ใช้เป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของภิกษุ สามเณร , เรือเก๋งพระราชทานสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นเรือเก๋งขนาดเล็กย่อมๆ ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานหลวงพ่อจาด เมื่อคราวเสด็จวัดต้นโพธิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ต่อมาทางวัดได้ซ่อมแซมเรือให้มีสภาพดี เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญของวัด , พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโลหะ ปางประทานพร นามว่าพระพุทธประทีป ประดิษฐานภายในพระอุโบสถมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ , มณฑปหลวงพ่อจาด สร้างเมื่อ พศ. ๒๕๔๖ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่ออดีต เจ้าอาวาส ๓ องค์ คือ พระครูสิทธิสารคุณ (หลวงพ่อจาด) พระครูพิพัฒนสารธรรม (หลวงพ่อมะโน) พระครูสารสิทธิคุณ (หลวงพ่อฟุ้ง) ซึ่งพระราชภัทรธาดา เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันสร้างแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และด้านข้างมลทฎนี่เอง จะมีต้นไม้ซึ่งมี ค้างคาวแม่ไก่นับพัน นับหมื่นตัว วนเวียนกันมาอาศัยใบบุญ เกาะบนต้นไม้ใหญ่ ตามกิ่งไม้เต็มไปหมด

สำหรับในส่วนส่งเสริมด้านการศาสนา พระราชภัทรธาดา ได้ส่งเสริมด้านการศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์ โดยให้วัดบางกระเบาจัดให้มีการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ และการศึกษาแผนกบาลี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้ ยังจัดพิมพ์หนังสือธรรมมะ  หนังสือส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมเผยแพร่ให้แก่สาธุชนทั่วไป รวมทั้งจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อน-ฤดูฝน ส่วนการสาธารณะสงเคราะห์ ได้จัดตั้งมูลนิธิแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีตามโรงเรียนต่างๆ มอบทุนการศึกษาเรือนจำปราจีนบุรี   จัดตั้งทุนนิธิบำรุงสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีของวัด ทุนนิธิวัดบางกระเบา ทุนนิธิหลวงพ่อจาด และทุนนิธิอื่นๆ อีกมาก และ   “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดบางกระเบาเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นับว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี”
ปัจจุบัน ”ที่กำลังสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ คือ พระมหาเจดีย์”

เริ่มสร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย พระราชภัทรธาดา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจาก “สมเด็จพรสังฆราช” และสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแผ่ ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อจาด เกจิอาจารย์แห่งภาคตะวันออก และดำรงไว้ด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา โดยสานต่อจากความต้องการของหลวงพ่อจาด ที่จะให้ศาสนาอยู่คู่กับคนทุกชนชั้นในประเทศไทย
สุดท้ายกระซิบอีกนิด...
เนื่องในการสร้างพระมหาเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จ ช่วงนี้หลวงพ่อประเทือง ท่านได้ออกเหรียญวัตถุมงคล ที่ระลึก ไว้หลายรุ่น ซึ่งรุ่นแรกไม่ต้องไปหาครับ เพราะเป็นของรักของหวงของคนพื้นที่ แถมสร้างน้อย จำนวนไม่มาก และหมดไปนานแล้ว แถมราคาเหรียญก็ติดลมบนไปแล้ว ส่วนเหรียญรุ่นใหม่ๆ ที่ท่านเมตตาอัฐิฐานจิต รับรองว่าเป็นของดีไม่แพ้รุ่นแรกๆ
ซึ่งต้องบอกว่า...ด้วยบารมีธรรม ด้วยเมตตาธรรม จากองค์หลวงพ่อประเทือง ที่อยู่ในบวรพุทธศาสนา มาได้ศิริอายุปัจจุบัน ๗๗ ปี ต้องบอกว่า สมกับเป็นศิษย์สายตรงหลวงพ่อจาด ที่ทำให้วัดบางกระเบา หัวกระไดไม่เคยแห้งจริงๆๆ...


เรื่อง/ภาพ : ก๊อต ต้นบุญ
( ออนไลน์ : 7 กรกฎาคม 2556 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง

•
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel
คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 ,
083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com


ปราจีนบุรี สระแก้ว เริ่มชีวิตในวันฟ้าใส ในโครงการนำร่อง เที่ยว 12 เดือน สุขใจ ให้พลังชีวิต ปราจีนบุรี สระแก้ว เริ่มชีวิตในวันฟ้าใส ในโครงการนำร่อง เที่ยว 12 เดือน สุขใจ ให้พลังชีวิต อ่านต่อ..   ปราจีนบุรี ตอน 2 : ประวัติ "หลวงพ่อจาด" เกจิดังในพิธีมหาพุทธาภิเศก เครื่องราง ของขลัง แห่งยุคสงครามอินโดจีน ปราจีนบุรี ตอน 2 : ประวัติ "หลวงพ่อจาด"
เกจิดังในพิธีมหาพุทธาภิเศก เครื่องราง ของขลัง แห่งยุคสงครามอินโดจีน
อ่านต่อ...
ปราจีนบุรี... welcome to Prachinburi จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ ที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนัก ปราจีนบุรี ตอน 1 จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ ที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนัก อ่านต่อ...   ปราจีนบุรี ตอน 3 : ประวัติ "พระราชภัทรธาดา" (กิตฺติสทฺโท) เจ้าอาวาส วัดบางกระเบา ศิษย์สายตรงหลวงพ่อจาด ปราจีนบุรี ตอน 3 : ประวัติ "พระราชภัทรธาดา" (กิตฺติสทฺโท) เจ้าอาวาส วัดบางกระเบา ศิษย์สายตรงหลวงพ่อจาด อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ นายเอกเขนก ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com