:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

 :: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

:: พนมกุเลน (Panomgulen) : Combodia
ป่ากับสายน้ำ...ช่วงนี้ชุ่มฉ่ำสวยงาม ป่ากับเขานั้นอยู่คู่กับมหาเทวาลัยของเทพเจ้าต่างๆ ที่เปียกฝน จนดูลึกลับ น่าค้นหา องค์ประกอบของอารยธรรมต่างๆ บนเทือกเขาพนมกุเลน
ซึ่งห่างจากตัวเมืองเสียมราบ ประเทศกัมพูชา เดินทางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร ช่วงนี้ยิ่งดูลึกลับ น่าค้นหา และมีความงดงามเพิ่มขึ้น และหากมาเยือนในช่วงฝนโปรยโรยอ่อน ณ เขาพนมกุเลนดินแดนแห่งเทพเจ้า มหัศจรรย์ศิวลึงค์กับโยคีใต้น้ำนับพันองค์ ท่านจะเข้าใจว่า ทำไมสถานที่แห่งนี้จึงยิ่งใหญ่ และต้องมาท่องเที่ยวให้ได้ เล่าแล้วเรื่องมันยาว ขอแค่พอสังเขปนะครับ:: เทือกเขาพนมกุเลน
ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีดีดักที่ผ่านมา...ชาวขอมผู้เป็นใหญ่และเรืองอำนาจในโบราณ เชื่อกันว่าบนเทือกเขาพนมกุเลนแห่งนี้ คือ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบประดุจดั่งสรวงสวรรค์ ถิ่นที่ประทับของเหล่ามหาบรรดาทวยเทพ ในศาสนาฮินดู เช่น พระวิษณุ, พระศิวะ, พระพรหม

ในราวปี ค.ศ. 1992 ได้เปิดเทือกเขาพนมกุเลนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว โดยคิดค่าธรรมเนียมคนละ 20 USD/คน ในการเข้าเยี่ยมชมขุนเขาแห่งเทพเจ้า ช่วงนี้มีโอกาสเดินทางด้วยรถ Taxi รับจ้าง ในเมืองเสียมราฐมาตามถนนลูกรัง ผ่านท้องไร่ท้องนา อันเขียวขจี ของชาวกัมพูชาขึ้นสู่บนยอดเขาพนมกุเลนด้วยระยะทาง 47 กิโลเมตร บนเส้นทางพื้นราบ และระยะทางอีก 13 กิโลเมตร บนเส้นทางขึ้นเขาอันคดเคี้ยววกวน ซึ่งเปิดให้รถยนต์ขึ้นมาได้ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. เท่านั้น ส่วนเวลาตั้งแต่ 13.00-18.00 น. เป็นช่วงเวลาปิด แต่จะเปิดให้รถยนต์ลงได้อย่างเดียวเท่านั้น (ห้ามขึ้น)

ยอดเขาพนมกุเลน ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติเขาพนมกุเลน เทือกเขาพนมกุเลน ที่ถูกสร้างให้เป็นเทือกเขาแห่งตัวแทนองค์ทวยเทพเจ้า สร้างขึ้นโดยประมาณในพุทธศตวรรษที่ 14 หรือในราวปี พ.ศ.1345 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ศิลปะแบบกุเลนในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สำหรับคำว่า “พนม” ในภาษากัมพูชาหมายถึง “ภูเขา” และคำว่า “กุเลน” หมายถึง “ต้นลิ้นจี่” ชื่อนี้ได้มาจาก...ในอดีตที่ผ่านมาบนเขาพนมกุเลนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นลิ้นจี่ ต้นลิ้นจี่ป่า ที่ขึ้นอยู่มากบนเทือกนี้ เขาพนมกุเลนหรือมเหนทรบรรพต เป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาว 37 กิโลเมตร ความสูง 800 เมตร ลักษณะคล้ายโบกี้รถไฟ ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ทรงสถาปนาศูนย์กลางเมืองหลวงแห่งนี้ขึ้นมา พร้อมๆ กับที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้น ศิวลึงค์บนฐาน โยคีนับพันองค์บนเขาพนมกุเลนแห่งนี้จมอยู่ใต้ลำธารน้ำ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล หากมาเที่ยวบนเทือกเขาพนมกุเลนแล้ว เรายังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน น้ำตกสวยๆ และมีศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปเที่ยวชมก็คือ “วัดพระองค์ธม”:: วัดพระองค์ธม หรือ วัดพระองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขา ห่างจากน้ำตกพนมกุเลนไม่มากนัก ภายในวัดแห่งนี้บนยอดเขาสูงสุดเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดความยาว 10 เมต รสูง 3 เมตร ซึ่งเดิมทีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ จากนั้นถูกแกะสลักมาเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้น โดยฐานองค์พระยังคงเป็นแท่นหินอยู่ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1701 ในรัชสมัยพระเจ้าศรีสุคนธบุตร และพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1
สำหรับการขึ้นไปสักการะนั้น จะต้องปีนบันไดสูงกว่าสิบเมตรขึ้นไปยังโบสถ์ลอยฟ้า ที่สร้างขึ้นไว้คลุมองค์พระ นอกจากนี้บริเวณโบสถ์ของวัด ยังมีหน้าชานยื่นออกมาใช้เป็นจุดชมวิวอันสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ ผืนป่าอันเขียวขจีภายในอุทยานแห่งชาติเขาพนมกุเลนแห่งนี้อีกด้วยและในระหว่างการเดินทางช่วงก่อนขึ้นและลงเขา หากไม่เร่งร้อน ก็สามารถแวะท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนชาวบ้าน ซึ่งบางจุดมีน้ำตาลขาย บางจุดมีผลไม้ขาย บางแห่งเป็นผืนนาสุดลูกหูลูกตา บางแห่งบนเส้นทางจะเห็นร้านสะดวกซื้อเคลื่อนที่ซึ่งขายแทบทุกอย่าง แต่ที่เห็นมากจะเป็น เครื่องสานไม้ไผ่ ที่ชาวบ้านต้องใช้นชีวิตประจำวัน...ส่วนวันนี้เราใช้เมืองเสียมเรียบเป็นที่หลับนอน และแน่นอนอาหารค่ำ ก็ต้องทานในเมืองเสียมเรียบ คณะเราเลือกร้านแบบปิ้งย่าง:: ร้าน เม้ง บาร์ บี คิว โทร.018-891164 , 099-989696 (หากใช้ซิมไทยกรุณาใส่รหัสต่างประเทศ) เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบเพื่อหาอาหารค่ำรับประทานกันที่ ร้านเม้ง บาบีคิวและบุฟเฟ่ต์ (Meng BBQ&Buffet) เป็นร้านของคุณเม้ง กัปตันรถของเรานั่นเองล่ะครับ คุณเม้งชักชวนให้พวกเรามาลองชิมบุฟเฟ่ต์หมู-เนื้อกะทะ ซึ่งเป็นกะทะทองเหลืองอย่างดี ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายกับร้านหมูกะทะในบ้านเรา ซึ่งมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมายหลากหลายชนิด รวมถึงอาหารเวียดนามอีกด้วยครับ แต่อย่าได้นำไปเปรียบเทียบกับร้านหมูกะทะในเมืองไทยล่ะครับฝีมือห่างกันหลายขุม โดยเฉพาะน้ำจิ้มหมูกะทะรสแซ่บบ้านเรากินขาด

สำหรับร้านเม้ง บาบีคิวและบุฟเฟ่ต์ ตั้งอยู่ในซอยวัดโบ ในตัวเมืองเสียมเรียบ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.ในราคาค่าบริการคนละ 6 USD กินกันแบบไม่อั้น กินกันจนลูกค้าท้องแตกตายคุณเม้งบอกไม่คิดตังค์

ถ้าท่านผู้อ่านมาไม่ถูกสามารถโทรศัพท์มาถามเส้นทางได้เลยที่โทรศัพท์ โทร. 018-891164 , 099-989696 โอเปอเรเตอร์พูดไทยได้ครับ หรือจะนั่งรถตุ๊กๆ มาก็ได้ราคาไม่แพงแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล 2-5 USD เท่านั้นเองครับ บอกว่าจะไปร้านเม้ง บาบีคิวและบุฟเฟ่ต์ โชเฟอร์รถตุ๊กๆ รู้จักหมดทุกคนครับ...เพราะเป็นร้านดังในเมืองเสียมเรียบ... สำหรับวันนี้ เรากับพี่เม้งรู้จักกันมานาน จึงเหมือนบอกเพื่อนว่า อยากทาน เนื้อและปลาพื้นถิ่น ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เพื่อนเม้งจัดมาให้ได้ลิ้ม ชิ้มรสกันจุใจ...

ข้อมูลจำเพาะ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง ราชธานีพนมเปญ
พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 15.4 ล้านคน
ภาษาราชการ เขมร
ภาษาที่ใช้งานทั่วไป อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน ลาว และไทย
ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท (ร้อยละ 90) อื่นๆ (ร้อยละ 4)
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493
วันชาติ 9 พฤศจิกายน 2496
สกุลเงิน เรียล (1 บาท ประมาณ 128.21 เรียล)
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ (รอการสำรวจและขุดเจาะ) ไม้สัก อัญมณี แร่เหล็ก พืชไร่ พืชสวน ประมง

 
 
 
 
:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง : ก็อด กิ่งกวก ชากะเดา
ภาพ :
เทพ พวงมะโหด , วีระศักดิ์ ภักดี และ กลุ่มเสียมก๊ก
( ออนไลน์ : 27 ตุลาคม 2559 )

ขอบคุณ
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
254/1 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2898-1817, 0-2898-2324 โทรสาร : 0-2898-0059
http://www.indochinaexplorer.com
Email: indochinaexplorer@hotmail.com
และ คุณสุเทพ พวงมะโหด บรรณาธิการ WWW. IDOTRAVELLERS.COM
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...   บอนเตียนฉะมานปราสาท กัมพูชา ท่องเที่ยว ซึมซับรับบรรยากาศประวัติศาตร์โลก อ่านต่อ... บอนเตียนฉะมานปราสาท  กัมพูชา ท่องเที่ยว ซึมซับรับบรรยากาศประวัติศาตร์โลก   อ่านต่อ...
กัมปงพลุก หมู่บ้านกลางน้ำ... กัมพูชา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชา อ่านต่อ... กัมปงพลุก หมู่บ้านกลางน้ำ... กัมพูชา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชา  อ่านต่อ...   พนมกุเลน กัมพูชา สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นที่ประทับของเหล่ามหาบรรดาทวยเทพ อ่านต่อ... พนมกุเลน  กัมพูชา สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นที่ประทับของเหล่ามหาบรรดาทวยเทพ   อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ ก็อด กิ่งกวก ชากะเดา ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ เทพ พวงมะโหด , วีระศักดิ์ ภักดี และ กลุ่มเสียมก๊ก ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com