:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

นราธิวาส ตอนที่ 2
ด้วยความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ ตำหนักแดนใต้ ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน สโลแกน ว่าไปตามความเป็นไปในพื้นที่


นราธิวาส เดิมชื่อ มนารอ อยู่ในสายบุรี พ.ศ. 2444 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นมนฑล เทศาภิบาล จัดตั้งมนฑลปัตตานี มีเมืองรวม 4 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี เมืองยะลา เมืองสายบุรี และเมืองระแงะ หมู่บ้านมนารอ จึงรวมอยู่กับเมืองระแงะ

ปี 2450 ได้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะ จาก ตันหยงมัส มาตั้งที่บ้าน มนารอ อ.บางนรา และยกอำเภอขึ้นเป็นเมืองบางนรา
ปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมนฑลปักษ์ใต้ถึงเมืองบางนรา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนชื่อ บางนรา เป็นเมืองนราธิวาส หมายถึง ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน
จังหวัดนราธิวาส มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่า ภูเขา ทะเล ดังนั้นวันนี้เราจึงเดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้ เข้าชมพื้นที่พัฒนา จากป่าเสื่อม ดินโทรม น้ำเปรี้ยว มาเป็นแปลงทดลองปลูกพืชผัก ผลไม้ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำขังตลอดปีเรียกว่า ดินพรุ ซึ่งมีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงถึงประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ดินพรุมีคุณภาพต่ำ แม้ระบายน้ำออกแล้ว ก็เพาะปลูกไม่ได้ผล เพราะดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้เกิดกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวจัด เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ได้ผล พื้นที่ดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างเปล่าประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2524 โครงการตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไป 8 กิโลเมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์รวมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร สังคม และการส่งเสริมการศึกษามารวมอยู่ด้วยกันเพื่อให้ความรู้และช่วยอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่ประชาชน ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเมื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ปัญหาดิน พัฒนาพื้นที่และหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมได้ผลดี ในการประกอบอาชีพแล้ว ศูนย์วิจัยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสาธิต เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหา ขยายผลออกไปตามเป้าหมายพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสที่เคยถูกทอดทิ้งให้เปล่าประโยชน์ จึงกลับใช้ประโยชน์ได้ เช่น สามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกพืชไร่และราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ด้้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เยี่ยมชมโครงการกันเสร็จ เห็นหลายท่านเดินไปจับจ่าย ใช้สอย พืชผักผลไม้ ที่ชาวบ้านนำมาวางขาย ผ้าบาติก และ ปลากุเลาเมืองนราธิวาส


จากศูนย์พิกุลทอง เดินทางมาแถบบ้านกูบู เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกยาดา และหาปลากุเลามาเป็นเมนูหลักในรายการอาหารเที่ยง กินให้เต็มพุง ชิมให้เต็มอิ่ม เพราะอยากกระซิบบอกว่า ปลากุเลา ที่นราธิวาส นั้นพิเศษ พิเศษแบบไหน อยากให้ท่านเดินทางมาชิมเอง หลังอาหารเที่ยงแล้วเสร็จ ไปเดินย่อยแถวริมแม่น้ำตากใบ กันซักนิด เรียบริมน้ำชมของดี


วัดชลธารสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)

วัดเก่าแก่ โบราณสถาน
จากสี่แยกตลาดตากใบ ไม่ถึง 1001 เมตร ก็ถึงวัดชลธาราสิงเห หมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น อังกฤษพยายามจะรวมเมืองนราธิวาสไว้ในเขตมลายูด้วย แต่ ทว่าทางไทยเรา ได้อ้างว่าหัวเมืองนี้เป็นของไทยมานาน โดยยกเอาวัดชลธาราสิงเห ที่อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นวัดไทยมาเป็นข้ออ้าง อังกฤษจึงยอมให้นราธิวาส รวมอยู่ในเขตของไทย ในบริเวณวัดชลธาราสิงเห มีสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาศิลปะฝีมือแบบไทยปักษ์ใต้เป็นจุดเด่นและงดงามหลายชิ้น   ในโบสถ์เก่าซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนโดยฝีมือพระภิกษุชาวสงขลางดงามมาก และถ่ายทอดรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ท้องถิ่นปักษ์ใต้ไว้เด่นน่าสนใจเป็นพิเศษ เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยต้องขอ อนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสก่อน 07 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จากตัวอุโบสถ เดินไม่ไกลก็จะเป็นศาลาริมน้ำร่มลื่น และมองจากท่าน้ำหน้าวัดจะมองเห็นสะพานรอร้อยปีข้ามไปยังเกาะกลางน้ำ ออกจากตรงสะพาน ขับรถวนชมตลาดตากใบ ตรงด่านชายแดนตากใบ แสงยามเย็นสาดมาเข้าตลาด แสงสาดใส่ด่านชายแดนยามเย็นนั้นสวยงาม ออกจากตลาด ไปชมกรรมวิธีการทำปลากุเลาตากใบ แล้วจะรู้ว่า...กว่าจะได้ปลากุเลารสชาติเลิศล้ำเยี่ยมยุทธิ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เสร็จแล้วเดินทางไป ด่านชายแดน อีกแห่ง ด่านสุไหงโกลก ไปสักการะศาลเจ้า

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก เจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นองค์เทพยดาที่มีคนไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศ ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงคนจีนชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย  โดยทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะขึ้นที่บริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของเจ้าแม่โต๊ะโมะ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมี ปกป้องรักษาให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ตามตำนานเล่าว่า เจ้าแม่โต๊ะโมะมีเชื้อสายจากบรรพบุรุษในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นผู้ตรวจการเมืองฮกเกี้ยน ในปี พ.ศ. 1503 ตามปฏิทินจีน วันที่ 23 เดือน 3 เจ้าแม่โต๊ะโมะได้ถือกำเนิดและแสดงอิทธิฤทธิ์ปราบปิศาจ ตลอดจนได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จนชาวบ้านเห็นคุณงามความดีของเจ้าแม่โต๊ะโมะจึงได้สร้างศาลไว้สักการบูชา

แต่เดิมเจ้าแม่โต๊ะโมะถูกเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานอยู่หลายแห่ง แต่ในที่สุดก็มีการอัญเชิญเจ้าแม่โต๊ะโมะ พร้อมกระถางธูปไปประดิษฐานไว้ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งชื่อว่า “ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ” เมื่อมาถึงสถานที่ดีๆ ก็ช่วยกันสร้างคุณงามความดีสืบต่อ สำหรับผู้เขียนขอร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเรื่องโรงศพผู้ยากไร้สาธุๆๆ วันนี้ค่ำลง ๆ เร็วเพราะฝนมาจากฟากฟ้า ขอเบรคขั้นด้วยแสงยามค่ำคืน เช้ามาว่ากันต่อสุไหงโกลงยามเช้า เดินออกจากที่พักโรงแรมมาใส่บาตรพระยามเช้าเสร็จ จึงเดินไปหาอะไรทาน ซึ่งทราบข่าวมาว่า มีบักกุดเต๋อร่อย ไปกินชิมมา อร่อยจริงครับ ออกร้านอาหารเช้า เดินทางไปเยี่ยมๆ มองด่านชายแดนสุไหงโกลก ด่านใหญ่กว้างขวาง ผู้คนสัญจร เห็นด่านแล้วก็ออกเดินทางไปสถานที่สำคัญ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เดินทางเข้าพื้นที่ ความร่มเย็นจากป่าก็เข้าแทรกซึมร่างกาย ที่ศูนย์แห่งนี้ มีพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แนวพระราชดำริพ.ศ. 2545 หน่วยปฎิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ และป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ค้นคว้าวิจัยและสำรวจเพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลดำเนินการวิจัยต่อ เป็นการส่งเสริมงานวิจัยด้านชีวทรัพยากรธรรมชาติ ที่จำเป็นแก่การรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและทรงงานวิจัยป่าพรุด้วยพระองค์เอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "ศุนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธร" พ.ศ. 2534 

โดยที่ตั้งของโครงการพื้นที่ดำเนินการอยู่บริเวณคลองโต๊ะแดง ฝั่งขวา ท้องที่บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับป่าพรุมาใช้ในการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุ เพื่ออนุรักษ์ป่าพรุสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป และฟื้นฟูสภาพป่าพรุเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม เพื่อสาธิตและเผยแพร่งานป่าพรุ ทั้งด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเรขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวช่วงเดินทางมาเปิดงานในพื้นที่ ที่จังหวัดยะลา และกล่าวต้อนรับ นักเดินทางที่มาร่วมงาน “โครงการ สานพลังประชารัฐด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560” สัมผัสมรดกอันทรงคุณค่า สามวัฒนธรรม สามจังหวัด ชายแดนใต้ ท่องเที่ยว ล่องชิม ชมช็อป สุดยอดของดี ของเด่น ของดัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ "โครงการ จูตี จูตี มาเที่ยว จังหวัดยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส ในวันธรรมดา” โดยมีการสนับสนุนบูรณาการทำงานโครงการร่วมกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และ บริษัทเมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จำกัด

3 จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีสิ่งดีๆ มากมาย มีเส้นทางถนนชั้นดี เส้น 410 เชื่อมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส บนเส้นทางนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดช้างไห้ , มัสยิดกลางปัตตานี , สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และมัสยิดกรือแซะ และสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่ง และบางแห่งสร้างมากว่า 400 ปี โดยไม่ใช้ตะปู และหากล่องใต้ลงไปอีกก็มีศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ , พระพิฆเณศวร , วัดชลธารสิงเห , สุไหงโก-ลก , ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธร และที่สำคัญศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัจจุบันเบตงนี้...นับได้ว่าเป็นเมืองต้นแบบ หลากหลายอย่างมีการพัฒนาไปในทางที่ดี อีกไม่นานภาคใต้สุดจะมี สนามบินเบตง สามารถรองรับ รับเครื่องบินแบบโบอิ้ง ซึ่งมีพื้นที่ ขนาด 2,400 ตารางเมตร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2562 และกำลังดำเนินการการลงทุนสร้าง สกายวอล์ค (SkyWalk) พื้นกระจกใส แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ทะเลหมอกอัยเวงเขาไมโครเวฟ

ดังนั้น นักท่องเที่ยวทั้งหลายอย่างพวกท่านๆ นั้นเอง ที่มาเป็นกำลังใจ มาช่วยภาคใต้ เพราะการมาท่องเที่ยว นั้นแหละมาเป็นกำลังใจ มาจับจ่ายซื้อสินค้า นั้นละคือการ มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ปัจจุบันสถานการณ์นั้นดีขึ้น ภาคเกษตรกรก็เป็นเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การที่ทุกท่านมากิน มาชิม มาเที่ยว นั้นละคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่

สุดท้าย...ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาท่องเที่ยว มาเยี่ยมเยือนบ้านเราในภาคใต้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ เดินชมจนเหนื่อย เมื่อยแต่ไม่ล้า จะไปช็อบกันต่อยังไหวไหม ทุกท่านโอเค คณะจึงเดินทางไปซื้อของฝาก เช่น ข้าวเกรียบกรือโปะ พืชผัก ผลไม้โครงการพิกุลทอง ได้จับจ่ายใช้สอย ได้ของฝากกันพอควร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินจังหวัดนราธิวาส บินลัดฟ้าข้ามทะเลแลแผ่นดิน ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ สวัสดี...
:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 25 ตุลาคม 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...   เบตง ตอนที่ 2 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 2 จ.ยะลา
สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...
 
เบตง ตอนที่ 1 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 1 จ.ยะลา สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...     จังหวัดปัตตานี เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่า ปัตตานี จ.ปัตตานี
เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่าิ อ่านต่อ...
 
ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู
แหล่งอารยธรรมชายแดนใต้ นราธิวาส ตอนที่ 1 จ.นราธิวาส ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู อ่านต่อ...  
  นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ... นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ...  
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com