:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

แหล่งอารยธรรมชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส ตอนที่ 1
ในการเดินทางครั้งนี้ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมาจาก เมืองเบตง จ.ยะลา จากยะลา ถึงปัตตานี จากปัตตานี มุ่งหน้าลงใต้ถึง เมืองนราธิวาส เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางหลักทางหลวงหมายเลข 410 เช่นเดิมเรียกว่าถนนเส้นนี้สำคัญตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไปจนถึงชายแดน อำเภอตากใบและสุไหงโกลก ด้วยความสำคัญบนเส้นทาง จึงมีหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ผลักดัน ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างเส้นทางกระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้หมุนเวียน กลับคืนสู้ภาคประชาชน ซึ่งเมืองชายแดนส่วนใหญ่ การทำมาค้าขายก็มักจะคึกคักมากมายอยู่แล้ว สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เท่าที่เห็นสินค้าสำคัญ สร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดนราธิวาส เช่น พืชผักผลไม้ของชาวบ้านในโครงการพิกุลทอง สินค้าชุมชนชั้นดี ข้าวเกรียบกรือโป๊ะ ปลากุเลา ผ้าบาติก เป็นต้นมาเห็นนราธิวาส เดินเข้าวัด ออกมาฮิมดู ไปศาลเจ้า เข้ามัสยิด จึงชักไม่แน่ใจว่า สามอารยธรรมซะแล้ว ยิ่งช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงพิเศษของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนราธิวาส ตลาดร้านทอง ร้านขายสินค้ายิ่งคึกคัก เพราะหลายท่านมักนิยมซื้อของเป็นรางวัลให้กับตนเอง ในช่วงเทศกาลเวลาพิเศษ
ซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อ ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู ครั้งนี้ก็อีกเช่นกันว่า ยังเดินทางอยู่ใน "โครงการสานพลังประชารัฐด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560" สัมผัสมรดกอันทรงคุณค่า สามวัฒนธรรม สามจังหวัด ชายแดนใต้ ท่องเที่ยว ล่องชิม ชมช็อป สุดยอดของดี ของเด่น ของดัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ "โครงการจูตี จูตี มาเที่ยว จังหวัดยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส ในวันธรรมดา”โดยมีการสนับสนุนบูรณาการทำงานโครงการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวดังๆ หลายแห่ง  แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งผูกพันธ์เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่ามีตำนานในสถานที่สำคัญๆ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้านสถาปัตยกรรม ทั้งในเมือง ธรรมชาติ วิถีชีวิต ชุมชม ร่วมทั้งอาหารการกิน

มัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ให้การสนับสนุน ให้การต้อนรับ เลี้ยงอาหารนักท่องเที่ยว และกล่าวให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  มีภารกิจในการส่งเสริมด้านการตลาด ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานฯ ได้จัดทำโครงการด้านการตลาดจำนวนหลายโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร สมาคม ชมรม องค์กรภาครัฐและเอกชน

จัดนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการ จูตี จูตี มาเที่ยวในวันธรรมดา , เก๋ายกก๊วนชวนกันเที่ยวใต้ , มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ , สลามัตชายแดนใต้ (กลุ่มมุสลิมจากกรุงเทพลงใต้) , เที่ยวเก๋ไก๋ หัวใจสีเขียว และโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหลังจากดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 หลังจากการดำเนินการงานด้านการตลาดแล้วเสร็จ จะมีนักเดินทางท่องเที่ยวผู้สนใจซื้อสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2,000 คน และสามารถสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ไม่น้อยกว่า 300,000 คน วันนี้คณะเดินทางของเรา จะเริ่มเข้าไปท่องชมวัฒนธรรมไทยเป็นที่เริ่มต้น สถานที่แรกที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวผู้คนทั้งในพื้นที่ และทั่วไป

พระพุทธทักษินมิ่งมงคล พุทธอุทยานเขากง พอรถเลี้ยวเขาไปในพื้นที่อุทยานเขากง สิ่งที่สะดุดสายตาเลย คือ พระพุทธทักษินมิ่งมงคล กำลังได้รับการบูรณะ องค์พระพุทธรูปจึงเต็มไปด้วยไม้ด้ามขัดนั่งร้าน แต่ด้วยความศรัทธาในการสร้างพระองค์ใหญ่ ทางเราก็ไม่พลาด ที่มาถึงแดนใต้สุด ต้องมากราบสักการะ ด้วยกาย วาจา ใจ อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ กราบสักการะเสร็จเรียบร้อยเดินทางกันต่อไปข้ามไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชาวฮิมดู

พระศรีคเณศ พระพิฆเณศ พระพิฆเณศแห่งเมืองนราธิวาส ได้ชื่อว่า เป็นองค์พระพิฆเณศ กลางแจ้งองค์ใหญ่ สวยงามองค์หนึ่ง ในประเทศไทย ใครมาขอพรก็มักจะประสบแต่ความสำเร็จ สถานที่จึงมีผู้มาสักการะไม่ขาดสาย และแน่นอนมาถึงที่แล้ว ผู้เขียนได้ร่วมทำบุญ แผ่เมตตา และจากองค์พระพิฆเณศ เดินทะลุประตูก็เข้าสู่ศาลเจ้า

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ เป็นแหล่งรวมศรัทธาของชาวจีนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งโดดเด่นในทางวัฒนธรรมอีกแห่ง เมื่อเดินไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในอาคารส่วนกลางเรียบร้อย เดินทะลุมาด้านข้าง จะพบกับ โพธิสัตย์กวนอิม องค์สวยงามหลายกร และเมื่อเดินออกมาด้านนอก เดินไปมุมสูง จะมีทางเดินขึ้นไป เหมือนภูเขาจำลอง จะได้ไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่ทวด และอาจารย์ทิม ที่ประดิษฐานอยู่บนที่สูง ซึ่งทราบมาว่า องค์หลวงปู่ทวด ด้านบนนั้น อาจาร์ยทิม เป็นผู้นำมาไว้ และศาลเจ้าแห่งนี้เอง ที่ออกเหรียญพระสังฆจายดังในยุคท่านอาจารย์ทิม ออกจากวัดยังพอมีเวลาอีกมาก ไปชมธรรมชาติ ชายทะเลกันบ้าง


อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส
วิ่งรถมาถนนเส้นหลัก ขับรถแล้วยูเทิร์น ตรงด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานนราธิวาส วิ่งไปอีกไม่ไกล เลี้ยวเขาไปตามป้ายอุทยานฯ จนสุดทางก็จะพบกับที่ตั้งอุทยานฯ ซึ่งหากเข้าพื้นที่อุทยานฯ ก็จ่ายค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการ แต่หากเดินเล่นชายหาดด้านหน้าอุทยานฯ ก็มีพื้นที่ให้ได้นั่งชม นั่งชิลล์ ชมทะเล หาดทรายละเอียด ท้องฟ้าสีคราม ทิวสนลมพัด แดดอ่อนๆ แสงยามเย็น ชิลล์พอสมควร
ได้เวลาอาหารเย็น...ซึ่งวันนี้เมื่อทานอาหารเย็นร้านริมแม่น้ำเสร็จแล้ว ใครจะเที่ยวในเมืองก็สะดวก ใครจะหลับนอนเก็บแรงไว้วันต่อไปก็สะดวก สำหรับผู้เขียน ขอนอน ภาพซิตี๊ทัวร์ ขอใช้สต๊อกภาพละกัน เพราะวันนี้หลับนอนในเมืองนราธิวาส 1 คืนแล้วต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่...


:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 25 ตุลาคม 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...   เบตง ตอนที่ 2 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 2 จ.ยะลา
สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...
 
เบตง ตอนที่ 1 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 1 จ.ยะลา สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...     จังหวัดปัตตานี เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่า ปัตตานี จ.ปัตตานี
เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่าิ อ่านต่อ...
 
ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู
แหล่งอารยธรรมชายแดนใต้ นราธิวาส ตอนที่ 1 จ.นราธิวาส ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู อ่านต่อ...  
  นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ... นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ...  
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel :
089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com