:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ 5
# พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ วันสวนขันขาดเจ้าอาวาส เจ้าคณะเมือง (ม่วง เปรียญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็นท่านเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี จึงแต่งตั้ง พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ มาปกครองวัดสวนขัน นับแต่นั้นมาพ่อท่าน จึงได้ปกครองวัดสวนขัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สืบต่อมา…

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน  ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วว่า พุทธัง อะระหังพุทโธ ธัมมัง อะระหังพุทโธ สังฆัง อะระหังพุทโธ…พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ นะโมพุทธายะ สัพพะสิทธิภะวันตุเม

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน ได้เริ่มปกครองวัดสวนขัน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งปีนั้น วันสวนขันขาดเจ้าอาวาส คณะอุบาสกอุบาสิกา ได้ร่วมกันเสนอไปยัง ท่านพระครูกลาย เจ้าคณะแขวงฉวาง ขอเจ้าอาวาส ช่วยแต่งตั้งพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส ท่านพระครูกลาย จึงเสนอไปยังเจ้าคณะเมือง (ม่วง เปรียญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็นท่านเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี นับแต่นั้นมา เมื่อเจ้าคณะเมืองแต่งตั้ง พ่อท่านคล้ายจึงได้ปกครองวัดสวนขัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สืบต่อมา…:: ตึกสามัคคโยทิศพิศิษฐานุสรณ์
ตึกหลังนี้เป็นกุฎิ พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน วันที่เดินทางไปถึงวัดสวนขันนั้น ได้ขออนุุญาติท่านเจ้าอาวาสวัดสวนขัน ขึ้นไปกราบสักการะพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และพระอุเชน (พิฆเนศ) บนกุฎิพ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) องค์ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนขัน ได้เมตตาให้พระครูปลัดธวัช สนติธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนขัน นำขึ้นไปสักการะและบรรยาย ให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้ฟังซึ่งในอนาคต ท่านบอกบุญมาครับ…ว่า สิ่งของ บริขานที่พ่อท่านคล้าย เคยใช้ในชีวิตประจำวันจะจัดทำพิพิธภัณฑ์จัดเก็บ รุ่นลูกหลานที่มารุ่นหลัง จะได้เขาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ ที่กำลังเตรียมจัดสร้างในอนาคตเร็วๆ นี้…

เหรียญพ่อท่านคล้าย ปี 2497 ปฐมบทมูลเหตุแห่งตำนานการสร้างเหรียญสองขอบ รุ่นแรก ในปี 2497 นั้น สืบเนื่องมาจากการ สร้างกุฏิพ่อท่านคล้าย ในปี 2497 ตึกสามัคคโยทิศพิศิษฐานุสรณ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไม้ ในยุคนั้นที่ผ่านมา วัดสวนขันมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษามากเกือบ 100 องค์ พระอาจารย์สมบูรณ์ กตปุญฺโญ พระราชปัญญาภาณ์ วัดวังตะวันออก รวมกับพุทธบริษัทศิษยานุศิทย์พ่อท่านคล้าย ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่พักพ่อท่านคล้าย


ที่สำคัญพ่อท่านคล้าย ได้ประทับรอยเท้าไว้ เสมือนประหนึ่งว่า เป็นการฝากข้อคิด เห็นรอยเท้าพ่อท่านคล้ายให้สำนึก รอยจารีตแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา บรมี คุณงามความดีที่สะสมมาอย่างยาวนาน ส่วนห้องจำวัด (นอน) นั้นอยู่ชั้น 2 ขึ้นบันไดมาพบห้องโถงรับแขก ห้องแรกจะจัดแสดง เครื่องใช้ต่างๆ ของพ่อท่านคล้าย และจะมีรูปในช่วงอายุที่แตกต่างกัน รวมถึงอริยะบท ที่สบายๆ ซึ่งพุทธบริษัทศิษยานุศิทย์และประชาชนทั่วไป ไปมา ก็มักจะขออนุญาติขึ้นมากราบสักการะ ระลึกถึงพ่อท่านคล้าย และเมื่อมองมาอีกห้องที่เป็นห้องจำวัด (นอน) จะมีของคู่บารมีพ่อท่านคล้าย พระพิฆเนศ

พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน พิฆเนศ อยู่ในอุดมคติของศาสนาพราหมณ์ แต่องค์ที่อยู่ในห้หองนอนพ่อท่านคล้ายองค์นี้ นักวิชาการประเมินไว้ว่า มีอายุโดยประมาณราว พ.ศ.1000  ซึ่งในยุคนั้นอยู่ในช่วงรอยต่อ ระหว่างศาสนาพราหม์ นิกายไศเลนของกัมพูชา และสถูปหินกำปพงแลง ในจังหวัดเพชรบุรี ในพุทธศาสนานิกายมหายาน จากอินเดีย ซึ่งตรงกับยุค โดยประมาณพระเจ้าไชยวรมันที่... เรืองอำนาจ ถาวรวัตถุในยุคนี้จึงนิยมสร้างจากหินแดง ซึ่งต่อมาเรียก “แลง” พบมาก พบได้ในจังหวัดเพชรบุรี จึงมีแนวทางสันฐานว่า “พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน” เดิมคงอยู่ในยุคราชอาณาจักรไชยา

ต่อมาได้มีผู้ศรัทธาได้ขนย้ายมาประดิษฐานในเขตอำเภอฉวาง แล้วหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมาเกิดเหตุอัศจรรย์หลากหลายเรื่องเล่า เกี่ยวกับช้างป่าหรือเกี่ยวกับทางโชคลาภทางศิลปะ พ่อท่านคล้ายจึงได้อัญเชิญขึ้นมา จากวังอ้ายล่อน นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก และพระบรรทมรัตนสันติเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่ได้อยู่คู่วัดสวนขันมาถึงปัจจุบันหากออกจากวัดสวนขัน ไปไม่ไกล ภายในหมู่บ้านคุ้มเกศ ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง เยี่ยมชม การทำผ้าย้อมทำมือจากชาวบ้าน และชมดอกไม้ชื่อดอก ขันเงิน ขันทอง ซึ่งเป็นต้นมาที่มาแห่งชื่อ สวนขัน และเดินเล่นในสายน้ำเย็นๆ ที่ไหลมาจากภูเขา ซึ่งใกล้ๆ ธารสายน้ำมีนกแต้วแล้ว อาศัยอยู่เยอะมาก

ที่สำคัญ ออกเดินทางจากหมู่บ้าน สามารถไปกราบรูปจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ องค์ใหญ่สีทองอร่าม ได้ที่วัด ราษฏร์บำรุง (วัดใต้) ออกจากวัดยังมีเวลาแวะเข้าเมืองกราบพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตได้อีก ก็เดินทางกลับ กทม. เดินทางมาถึงตรงนี้ จึงจะเรียกได้ว่า มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จริง...:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 23 พฤศจิกายน 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
• สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (สทน.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ททท.)
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...      
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 1 # เขาพนม พ่อท่านกลาย น้ำตกพรหมโลก จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 1 # เขาพนม พ่อท่านกลาย น้ำตกพรหมโลก จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 4 # คลองจันดี ชุมชนเล็กๆ ชุมชนคนจันดี จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 4 # คลองจันดี ชุมชนเล็กๆ ชุมชนคนจันดี จ.นครฯ อ่านต่อ...
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 2 # ถ้ำหงษ์ น้ำตกครองตาล บ่อน้ำอุ่น ล่องแก่งกรุงชิง เขาหลน จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 2 # ถ้ำหงษ์ น้ำตกครองตาล บ่อน้ำอุ่น ล่องแก่งกรุงชิง เขาหลน จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 5 # พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 5 # พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน จ.นครฯ อ่านต่อ...
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 3 # กรุงชิง ตำบลที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบ จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 3 # เขาเหล็ก กรุงชิง ตำบลที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบ จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 6 # เที่ยวใต้ กราบ ไหว้ 3 พระธาตุ จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 6 # เที่ยวใต้ กราบ ไหว้ 3 พระธาตุ จ.นครฯ อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com