:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ 4 # คลองจันดี
แสงเช้าสาดมา...คณะเราตื่นแต่เช้า เพื่อมาเดินเล่นที่ตลาดเช้า ริมทางรถไฟคลองจันดี และหากมาที่แห่งนี้ เราจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การกินอยู่
เดินในตลาดริมทางรถไฟครองจันดี เดินไปคุยไป ภายใต้แสงเช้าที่สาดมาอย่างงดงาม พี่ที่มาด้วยเล่าให้ฟังว่า พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ทำให้ผู้คนทั่วไปรู้จักคลองจันดีมากขึ้น เรียกว่าชุมชนดัง ตามบารมีธรรมแห่งพ่อท่าน

เมื่อสมัยอดีตนั้น...แรกเริ่มเดิมที ชุมชนคนจันดีเป็นชุมชนเล็กๆ อาศัยกันอยู่ไม่กี่ครัวเรือน   ตามริมครองบริเวณวัดจันดี (วัดทุ่งปอม) จึงนับเป็นชุมชนลุ่มน้ำคลองจันดี ซึ่งการติดต่อค้าขายในสมัยอดีตนั้นใช้คลองเป็นหลัก ต่อมาเมื่อ เส้นทางคมนาคมรถไฟได้เกิดขึ้น จึงเริ่มเป็นจุดเบิกฟ้าเปิดภิภพ เปิดเส้นทางคลองจันดี ซึ่งแต่เดิมก็ต้องกล่าวว่า ครั้งแรกยังไม่มีสถานีรถไฟคลองจันดี ต้องไปขึ้นลงรถไฟที่สถานีรถไฟฉวาง หลังจากมีคนจีนโพ้นทะเลมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาชุมชนขยายมากขึ้น   จึงสร้างสถานีรถไฟครองจันดี เรียกกันตามพื้นถิ่นในชุมชนว่า จันดี ชุมชนเติบโตขึ้นตามลำดับ จากชุมชนเป็น ตำบลจันดี  และเมื่อประชากรมากขึ้น จึงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐบาลปัจจุบันจึงเป็น เทศบาลตำบลจันดีซึ่งมาเดินตลาดเช้าที่ริมทางรถไฟ และถนนในตลาดจันดี เราจึงเห็นวัฒนธรรมการกินแบบชาวจีนและท้องถิ่น เห็นอาหารแล้วอดไม่ได้ เราเลือกซื้อ เลือกชิม เรียกว่าทิ้งอาหารที่พักโรงแรม มาเดินทานอาหารเช้ากันที่ตลาดแบบชิลๆ อาหารหลายอย่างที่ชิมมานั้น มีทั้งอร่อยรสชาติจีน มีทั้งถึงพริกถึงขิงแบบชาวใต้ มีทั้งกาแฟโบราณ โอยั้วไข่ลวก เป็นต้น

:: พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วว่า พุทธัง อะระหังพุทโธ ธัมมัง อะระหังพุทโธ สังฆัง อะระหังพุทโธ...


เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช หากมาถึงแล้วไม่ได้มากราบสังขารธาตุธรรม ธาตุขันธ์พ่อท่านคล้าย จนฺทสุวณฺโณ (หรือชาวบ้ารเรียกว่า พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) เหมือนว่ามาไม่ถึงพื้นที่ ซึ่งช่วงเช้าที่เดินทางไปตลาดริมทางรถไฟคลองจันดี เรียกว่าเดินไปบ้านไหน นั่งบ้านนั้น  ก็จะมีรูปพระอริยะสงฆ์ติดอยู่ข้างฝาบ้าน หิ้งบูชา ปฏิทิน ซึ่งในรูปที่มองเห็น ก็ไม่ใช้พระที่ไหนอื่นไกล คือ รูปพระอริยะสงฆ์พ่อท่านคล้าย ที่ชาวบ้านชาวพื้นถิ่น ชาวมหาชนทั่วแดนสยาม ให้ความเคารพนับถืออย่างมากมาย หลังอาหารเช้าในตลาดคลองจันดี เราจึงเดินทางไปกราบสักการะพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

:: วัดพระธาตุน้อย จากตลาดคลองจันดี ออกเดินทางมาอีกไม่ไกลโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงวัดพระธาตุน้อย สถานที่แห่งนี้...พ่อท่านคล้าย แผ่บารมีธรรมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึง จะมองเห็นเจดีย์เด่นสง่ามาแต่ไกล แต่มองแล้วคล้ายๆ เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้กล่าวกันไว้ว่า พ่อท่านคล้าย ได้สร้างจำลองตามแบบกันมา  แต่ถึงที่สุดไม่ว่าเจดีย์ในเมืองหรือเจดีย์วัดพระธาตุน้อย ก็เป็นศาสนะสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพื้นที่และผู้คนที่เดินทางมาเคารพสักการะ อย่างไม่ขาดสาย ต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน...โดยมูลเหตุที่พ่อท่านคล้ายสร้างพระธาตุน้อยและเจดีย์ก็เพราะว่า... ในประมาณในปี พ.ศ. 2505 ได้มีผู้มอบที่ดินให้พ่อท่านคล้าย ที่เดิมที พื้นที่สร้างวัดแห่งนี้เป็นพื้นที่โคกไม้แดง ได้มีผู้ยกที่ดินให้เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ 40 ไร่ จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2505  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับมอบมาจากจังหวัดพะเยา เมื่อครั้งได้รับกิจนิมนต์ไปงานด้านพุทธศาสนา... ซึ่งมีประธานฝ่ายสงฆ์ในการสร้าง คือ พระใบฎีกาครื้น โสภโณ เจ้าอาวาสวัดจันดีในสมัยนั้น ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสนั้น คือ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช และพ่อท่านคล้าย ได้ลงฤกษ์เบิกฤกษ์ แต่มิได้ฉลอง เพราะเหตุแห่งกฎอนิจจัง
พ่อท่านคล้าย ได้มรณะภาพลงเสียก่อน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2513 รวมอายุได้ 96 ปี เมื่อบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน จึงได้บรรจุสรีระธาตุขันธ์ขององค์ท่านที่แปรสภาพเป็นหิน ไว้ในโรงแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์วัดพระธาตุน้อยจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดินเข้ามาในเขตพุทธาวาสในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า... วัดวา สะอาด มีระเบียบ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดวัดพระธาตุน้อย เป็นสถานที่สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธไสยาสน์ รอยพระพุทธบาท พระกัจจายนะ รดน้ำมนต์จากรูปปั้นองค์ใหญ่พ่อท่านคล้าย  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น จึงควรแวะมาชมมาบูชาโดยทั่วกัน และหากมองจากวัดพระธาตุน้อยยืนบนเจดีย์ทางด้านพระพุทธไสยาสน์ จะมองเห็น เขาเมน หรือเขาพระสุเมน อยู่ไกลๆ ซึ่งผู้เขียนก็เคยเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขามาแล้ว

อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ด้วยบารมีธรรม และความเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินศรีวิชัย ท่านได้สร้างศาสนะสถานไว้มากมาย และเจดีย์หลายองค์ เช่น เจดีย์บ้านควรสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง เจดีย์บ้านยางค้อม อ.พิปูน เจดีย์วัดสวนขัน อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี เจดีย์หน้าถ้ำขมิ้น บนภูเขา อ.นาสาร จ.สุราษฎ์ธานี และที่สำคัญที่กำลังจะเดินทางไปสักการะ คือ เจดีย์วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้า...สวัสดี...

สำหรับวันนี้หลับฝันดี บารมีธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์ทุกพระองค์ จงปกป้องคุ้มครองทุกชีวิต เหล่าสรรพสัตว์ ร่ำรวยความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต ได้ดวงตาเห็นธรรม ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วว่า พุทธัง อะระหังพุทโธ ธัมมัง อะระหังพุทโธ สังฆัง อะระหังพุทโธ...กาแฟโบราณ โอยั้วไข่ลวก เป็นต้น

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 23 พฤศจิกายน 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
• สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (สทน.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ททท.)
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...      
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 1 # เขาพนม พ่อท่านกลาย น้ำตกพรหมโลก จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 1 # เขาพนม พ่อท่านกลาย น้ำตกพรหมโลก จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 4 # คลองจันดี ชุมชนเล็กๆ ชุมชนคนจันดี จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 4 # คลองจันดี ชุมชนเล็กๆ ชุมชนคนจันดี จ.นครฯ อ่านต่อ...
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 2 # ถ้ำหงษ์ น้ำตกครองตาล บ่อน้ำอุ่น ล่องแก่งกรุงชิง เขาหลน จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 2 # ถ้ำหงษ์ น้ำตกครองตาล บ่อน้ำอุ่น ล่องแก่งกรุงชิง เขาหลน จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 5 # พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 5 # พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ (วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน จ.นครฯ อ่านต่อ...
นครศรีธรรมราช ตอนที่ 3 # กรุงชิง ตำบลที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบ จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 3 # เขาเหล็ก กรุงชิง ตำบลที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบ จ.นครฯ อ่านต่อ...   นครศรีธรรมราช ตอนที่ 6 # เที่ยวใต้ กราบ ไหว้ 3 พระธาตุ จ.นครฯ อ่านต่อ... นครศรีธรรมราช ตอนที่ 6 # เที่ยวใต้ กราบ ไหว้ 3 พระธาตุ จ.นครฯ อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com