:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

จังหวัดนครพนม : ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จังหวัดนครพนม มีชนเผ่า มีชุมชนคนดั้งเดิมอาศัยประจำถิ่นฐานอยู่มานานแล้ว ด้วยความเก่าแก่ของเมืองนครพนมมาแต่ครั้งอดีต ซึ่งในแต่ละยุคก็เรียกชื่อเมืองนครพนมแตกต่างกันไป
เรียกไปตามยุคตามสมัยในการปกครอง แต่ปัจจุบันเรายังมองเห็นความเก่าแก่ได้จาก วัด อาคาร วัตถุ ประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดมายาวนานในแถบลุ่มน้ำโขง ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดนครพนม เรียกว่าจังหวัดนี้มีหลากหลายประเพณี วัฒนธรรม จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่นสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบัน


ด้วยความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเศรษฐกิจระหว่างแดนต่อแดน ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภูมิภาคนี้จึงมีการเติบโตในหลากหลายด้านแบบก้าวกระโดด โดยมองจากการส่งออกและนำเข้า ระหว่างแดน จาก จ.นครพนม ป.ไทย สปป.ลาว เวียดนาม และหนานหนิง ป.จีน (ตอนใต้) มีมูลค่าที่สามารถสอบถามได้จากด่านศุลกากรในพื้นที่ ในปี 59 มูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท)

จึงทำให้จังหวัดนครพนมในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการกำหนดเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมีขอบเขต เนื้อที่ 744.79 ตร.กม. หรือ 465,493.75 ไร่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 13 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมือง 10 ตำบล และอำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ให้กลายป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการวางระบบอาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลดด้านการค้าการลงทุน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน มีศูนย์ระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ (สมบูรณ์กว่าจังหวัดใกล้เคียง)

มีการเจริญเติบโตในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางวัฒนธรรมประเพณี ธรรมชาติ ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร มีศูนย์กลางธุรกิจการค้าการส่งออกและตลาดกลางทางการเกษตร และมีแผนพัฒนาขนาดใหญ่รองรับอีก 13 สาขาอาชีพ รวมถึงมีสถานที่ที่สามารถรองรับในการจัดประชุมขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดประชุมขนาดใหญ่ ที่มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการค้าระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ระหว่างผู้ประกอบการค้าการลงทุน ไทย , สปป.ลาว และเวียดนามโดยการจัดงานในครั้งนั้น ก็ขอนำบทความสัมภาษณ์มาเล่าสู่กันฟัง...

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ทีเส็บ (TCBB) กล่าวว่า เรามองเห็นศักยภาพของจังหวัดนครพนม เรามองเห็นการเต็บโตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มาอย่างต่อเนื่อง และโดยหน้าที่ของหน่วยงานทีเส็บ เรามีหน้าที่ส่งเสริม ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCBB) ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้ง ที่มีกิจกรรมโครงการเชิงสัมมนาปฎิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในงาน Thailand MICE Seminar on SEZ 2017 ณ จ.นครพนม
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจาก จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.หนองคาย จ.สกลนคร และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน,) จึงทำให้การจัดงานในครั้งนี้
สำเร็จเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิด ความเชื่อมโยง มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการผลิต การค้าการลงทุน ทรัพยากร การประชุม ท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมไมซ์ (MICE) ร่วมกัน  ทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และจังหวัดโดยรอบที่มีพื้นที่เชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ป.เวียดนาม และหนานหนิง ป.จีน (ตอนใต้) รวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอัพเดตความคืบหน้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันภายในพื้นที่

ทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นเวที ในการปูพื้นฐานอัพเดตสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งทางภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดโดยรอบ สามารถเชื่อมโยงปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนสืบต่อไป

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงานประชุมไว้ว่า จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง โดย 3 ใน 10 แห่งนั้น อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันจึงทำให้พื้นที่จังหวัดนครพนมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และประชากรหลักจังหวัดนครพนม ประมาณ 700,000 คน ก็เป็นส่วนสำคัญในการเติบโต โดยปัจจุบันมีความเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุนในหลายประเทศใกล้เคียง

เมื่อสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม – คำม่วน เปิดดำเนินการ วิ่งผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-ท่าอุเทน) หรือเส้นทางสายการค้าตามเส้นทาง R12 เริ่มจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เมืองท่าแขกไปถึงตอนกลางประเทศเวียดนามที่จังหวัดฮาติงห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ๋างของเวียดนามสั้นที่สุด ด้วยระยะทางเพียง 330 กิโลเมตร และตามถนนสาย 1A ในเวียดนาม สามารถเดินทางไปยังกรุงฮานอยด้วยระยะทาง 650 กิโลเมตร เข้าสู่ด่านชายแดนผิงเสียงของประเทศจีน ระยะทาง 831 กิโลเมตร และเข้าสู่มณฑลหนานหนิง ระยะทาง 1,029 กิโลเมตร จึงเป็นทางที่สั้นที่สุดในปัจจุบัน

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่มชูกำลัง และสินค้าเกษตรแปรรูป เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง 3 จังหวัด ที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขง ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม พบว่าการค้าของนครพนมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าถึง 87,104.96 ล้านบาท ในปี 2557 และเป็น 120,000 ล้าน ในปี 2559 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการค้าชายแดนที่ได้เปรียบกว่าจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ดังนั้นการประชุมวันนี้ เราจึงมองเห็นความสำเร็จในการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กล่าวว่า จังหวัดนครพนมนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วในหลากหลายด้านทางเศรษฐกิจ แต่หากมองจังหวัดนครพนมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านภูมิศาตร์ ด้านการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ หรือในเชิงเมืองท่องเที่ยว เมืองประเพณีวัฒนธรรม ก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ จากสถิติมูลค่าชายแดนของจังหวัดนครพนมที่รับฟังบรรยายร่วมกันมาในการประชุมวันนี้ จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2558 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 พบว่าการค้าของนครพนมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าถึง 87,104.96 ล้านบาท ในปี 2557 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการค้าชายแดนที่ได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆ

ส่วนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต จังหวัดนครพนมได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งความสุข ของประเทศไทย ด้วยองค์ประกอบของสุขภาพที่ดี อาหารที่ดี สุขภาพจิตที่ดี ศาสนาที่ดีในการยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ภูเขา ประเพณี วัฒนธรรมและการล่องเรือในแม่น้ำโขง ซึ่งวันนี้จะพาผู้ร่วมประชุมไปท่องเที่ยวชมสายน้ำโขงยามใกล้ค่ำ ว่างดงามเพียงไร และยังมีจุดแลนด์มารค์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นลานปติมากรรมพญานาคราชให้เช็คอินในการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้เราจะมีการร่ายรำแบบพื้นบ้านให้ชมกันที่ลานพญานาคราช เรียกว่าหากมาจังหวัดนครพนมในวันนี้ จะเห็นว่ามีสิ่งดีๆ ที่น่าสนใจมาก

ซึ่งมองภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักเดินทาง นักท่องเที่ยวนั้น มีความประทับใจในจังหวัดนครพนม หรือจะเรียกอีกแบบว่า เป็นเมืองที่สร้างความสุขแก่ผู้อยู่อาศัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในนามของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) รู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และในอนาคตอันใกล้ เราจะนำนักเดินทาง เดินทางไปท่องเที่ยว ไปสำรวจเส้นทางเชื่อมโยง ระหว่าง ไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เดินทางไปตามเส้นทางที่ท่านผู้ว่าจังหวัดนครพนมกล่าวไว้เมื่อนั่งฟัง...ชมดู...รับรู้ข้อมูลจากห้องประชุมและผู้ร่วมจัดงานทั้งสามท่าน รวมถึงได้เดินทางลงพื้นที่ เห็นพื้นที่จริงในการก่อสร้าง เห็นการเดินทางในระบบขนส่ง จากเครื่องบิน สนามบินมีแท็กซี่รองรับ เห็นขนส่งเรือในแม่น้ำโขง เห็นรถขนส่งวิ่งข้ามสะพาน เห็นโครงการ ตัวอาคารที่ผุดขึ้นในโครงการเขตเศรฐกิจพิเศษนครพนม และ สปป.ลาว
ก็ต้องบอกต่อท่านผู้ชม ผู้อ่านตามตรงว่า นครพนมนั้นพิเศษจริงๆ มีอะไรๆ มากกว่าที่เคยรับรู้มา ในอนาคตก็ต้องมองเห็นว่าในสายน้ำแห่งนี้ จะมีมังกรลงมาเล่นกับพญานาค มังกรจะต้องลงมาหาอาหารเลี้ยงประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้มวลรวมนั้นเติบโตในภูมิภาค ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนววันออก-ตะวันตก (EWEC) จังหวัดนครพนมจึงได้รับการจับตามองว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคอินโดจีน ที่สำคัญจังวัดนครพนม ยังมีความเชื่อความศรัทธาอยู่คู่กับสายน้ำโขงมาอย่างยาวนาน วันนี้เราจึงเดินทางแวะเวียนทำบุญ เพื่อส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับ ปีใหม่ไทย ปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง ด้วยการไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิด และพระธาตุตู่บ้านเมืองนครพนม

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด แสงแดดยังคงแพรวพราวบนสายนทีแห่งชีวิตในลุ่มแม่น้ำโขง สายน้ำยังคงไหลคตโค้งผ่านหุบเขา ผ่านตลิ่งอันสูงชันทั้งสองฝั่งอยู่เบื้องหน้า จากจุดกำเนิดที่ยิ่งใหญ่บนหลังคาโลกที่ธิเบต ไหลผ่านจีนเรียกว่าแม่น้ำจากต้าจู  ไหลผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียกว่าแม่น้ำล้านช้าง ไหลผ่านไทยเรียกว่าแม่น้ำโขง ไหลผ่านกัมพูชาเรียกแม่น้ำตนเลธม ไหล ผ่านเวียดนามเรียกกิ๋วล่อง แล้วหากคลิกดูในฐานข้อมูลแม่น้ำโขง จะพบว่าแม่น้ำไปสิ้นสุด ด้วยการไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ แถมยังพัดพาการตกตะกอนไปตกจนกลายเป็นทะเลทราบสงขลา จริงไม่จริงอย่าเพิ่งเชื่อ ไปคลิ๊กหาข้อมูลกันก่อน ส่วนเรื่องที่กำลังเดินทางไปไหว้นี้ ก็หวังว่า เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ...เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด...

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม เช่น พระธาตุพนมประจำวันอาทิตย์ , พระธาตุเรณูประจำวันจันทร์ , พระธาตุศรีคูณประจำวันอังคาร , พระธาตุมหาชัยประจำวันพุธ , พระธาตุประสิทธิ์ประจำวันพฤหัสบดี , พระธาตุท่าอุเทนประจำวันศุกร์ และ พระธาตุนครประจำวันเสาร์  เรียกว่ามาจังหวัดเดียว น้อมกาย วาจา ใจ พุทโธ กราบพระธาตุประจำวันเกิด ทุกวันเอิก ๆๆๆๆๆๆ ไม่เลือกที่รัก ไม่มักที่ชัง ชอบทุกพื้นที่ ดีหมดถ้าสดชื่นเมื่อเรากราบพระธาตุเสร็จ... ยังขออยู่แถวแถบลุ่มน้ำโขงเพื่อซึมซับรับเรื่องราวเก่าใหม่มาเล่าขาน   จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งโขงอีกแห่งที่แม่น้ำโขงไหลผ่านในดินแดนที่ราบสูง อดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรือง  เปรียบเป็นแหล่งหลอมรวมแห่งวิถีชีวิตอารยะธรรม อารยะธรรมที่ไหลหลากเข้ามาพร้อมกับสายน้ำโขง 

อีกทั้งยังเป็นแดนพุทธภูมิที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุอย่างมากมาย... มีผู้คนกล่าวกันว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะซักครั้ง  ก็จักเกิดสิริมงคลแก่ตนเป็นอย่างยิ่ง จากโครงสร้างแห่งสถาปัตยกรรม แห่งวัดวาอาราม บ้านเรือน องค์พระธาตุในพื้นที่นี้นี่เอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพแห่งความเจริญในพุทธศาสนาในพื้นที่ที่มีมาแต่ครั้งอดีตกาล จึงทำให้นครพนมในวันนี้ยังคงเป็น นครเก่าแก่อีกแห่งบนฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีเสน่ห์แห่งมนต์ขลังเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งบนสายฝั่งน้ำ

สายน้ำที่เบื้องหน้าผมยังคงมีแสงแห่งวันสะท้อนอยู่พริ้มพราย... แสงอาทิตย์ยามเย็นยังคงแผดแสงสีแดงปนสีส้ม ลมยังคงพัดกระทบกับสายน้ำ  ลมยามเย็นยังคงพัดผ่าน แผ่นดินอีกฝั่งเริ่มเป็นเงาตะคุ่มๆ สีมืดดำกำลังกลืนกินความสว่าง ส่วนแผ่นดินในห้องแห่งจิตใจยังคงสว่างเรืองรอง ที่ได้มาเยือนผืนแผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า ที่เมืองแห่งนี้อีกคราว

นำบุญกราบพระธาตุประจำปีเกิด มาฝากกัน ช่วงใกล้ปีใหม่ ปีใหม่ที่จะมาเยี่ยมเยือน ตามวัฎฎะที่โลกสมมุติกัน ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีปีใหม่ พบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต รวย ๆ เฮง ๆ กันทุกท่าน ครับ สวัสดีปีใหม่...

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักด
( ออนไลน์ : 17 ธันวาคม 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ TCBB) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com