:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
รร.จปร. จังหวัดนครนายก : Nakhonnayok
(ท่องเที่ยวไปกับทหาร เส้นทาง รร.จปร. จังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
หากจะบอกว่า...อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยก็คงไม่แปลก แต่จุดยืน จุดขาย แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสวยงามตามธรรมชาตินั้น เป็นจุดขายที่นักเดินทางท่องเที่ยวต้องการ และหากจะบอกว่าทหารบกมาทำท่องเที่ยวหรือก็คงไม่ใช่เต็มร้อย  แต่เป็นแนวทางในการส่งเสริมรวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในหลักการแล้วอยากจะบอกว่าทางการท่องเที่ยวทางทหารหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีทหารอยู่ใกล้ๆ หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ทางทหารก็จะดำเนินการประสานงานพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสืบไป...

ปัจจุบันจึงเป็นอีกวาระ...ที่สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)  จัดโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารบก เส้นทางบูรพา เรียกว่าไปดูความพร้อม ไปมองหา และกำหนดทิศทางว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร จะสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับพื้นที่ได้หรือไม่ ดังนั้นวันนี้จุดกำหนดเดินทางเป็น เส้นทางสายบูรพา ใน 5 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และ ชลบุรี การเดินทางลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับวันนี้ ออกจาก กทม. กันตั้งแต่เช้า เมื่อรวมพลกันเป็นที่เรียบร้อย คณะเรามุ่งหน้าไปบนเส้นทางท่องเที่ยว เรียบคลองรังสิตไปสู่จังหวัดนครนายก


:: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก จะว่าไปแล้วที่ โรงเรียน จปร. แห่งนี้... ต้องบอกว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังมานานแล้ว เพราะมีความพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการผจญภัย สถานที่พักค้างคืน ประวัติศาตร์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการที่มีอยู่ในสถานศึกษา จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก เป็นสถานศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกองทัพบก  ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ เรียกว่า นักเรียนนายร้อย (นนร.) มีต้นไม้สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ จำปีสิรินธร  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น กองทัพบกได้มอบหมายให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนทั่วไป จัดตั้งสำนักงานท่องเที่ยว ให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ประจำปี  2543 ประเภทรางวัลดีเด่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และในปีอื่นๆ ยังได้รับรางวัลอีกมากมาย ยิ่งถ้าจะตอบโจทย์ ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวในเชิง ท่องเที่ยวผจญภัย เพิ่มพูนประสบการณ์ ฟื้นฟูทักษะ พัฒนาองค์กรหน่วยงาน และหากมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ จะยิ่งเป็นการดี ออกจากการผจญภัยในโรงเรียน ไปชมแปลงเกษตรในบริเวณใกล้เคียง

:: โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หากเดินเข้ามาฟังบรรยาย หรือดูเอกสาร สิ่งแรกที่เราเห็นจะเป็นข้อความว่า “พื้นที่ว่างเปล่าของทหาร ควรจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อทหารและประชาชน ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ เพื่อนำความรู้ไฟพัฒนาถิ่นของตน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติสืบไป” จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๒

โรงเรียนทหารกองการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จึงนำมาราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฎิบัติ โดยมีพื้นที่ในโครงการทั้งหมด ๒,๑๕๔ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา ซึ่งโครงการดำเนินการมาและต่อมามีความเป็นมาว่า...ในช่วงปลายปี ๒๕๕๔ เกิดปัญหาวิกฤติอุทกภัย ในหลายพื้นที่ ของประเทศไทย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเดินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งความว่า... “ควรใช้พื้นที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก (เป็ด ไก่) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (กระบือ) และปลูกหญ้าโดยเก็บเป็นฟาง เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และปลูกผักไฮโดร โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ จากพระราชกระแสรับสั่ง กองทัพบกได้เสนอร่างแผนงานเพื่อกราบบังคมทูล และทรงมีพระราชวินิฉัยเห็นชอบ แผนงานดังกล่าว จึงนับได้ว่า“โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการหลัก คือ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย , เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ , เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง , เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนและทหาร

การเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเกษตรรวมใจ ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ดังนั้นโครงการ จึงได้ปรับปรุง และพัฒนาให้บริการแก่ ผู้เข้าชมเพื่อให้ได้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึง โดยได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และนำชม พร้อมทั้งบุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์การสาธิตต่างๆ   ไว้รองรับแก่นักเดินทาง นักท่องเที่ยว นักเรียนรู้ ที่เข้าชมในทุกเพศ ทุกวัย

เส้นทางท่องเที่ยวใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวกับทหารในจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนั้นมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ภูเขา สายน้ำและสัตว์ป่า แต่สำหรับวันนี้ เราจะวิ่งผ่าน เพื่อไปชม ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ มีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบ (ตามสำนวนไทย) หรือแปลว่า มีเครื่องอุปโภค บริโภคอย่างมากมาย และหากระหว่างเส้นทาง ถ้ามีเวลาท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้วก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น อช.ปางสีดา , ปราสาทสก็ดดอ๊กทม แหล่งน้ำพระปลงซึ่งมีนกงู หรือเรียกอีกชื่อว่า นกอ้ายงั่วอาศัยอยู่อย่างมาก สำหรับการเดินทางวันนี้ คงปิดการเดินทางไว้ที่จังหวัดสระแก้ว และทิ้งท้ายกับการพูดคุย กับผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก (ผอ.สง.ทท.ทบ.) ในปัจจุบันพล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก (ผอ.สง.ทท.ทบ.)
มีตำแหน่งในปัจจุบันเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก (ผอ.สง.ทท.ทบ.) โดยตอนเด็กนั้น เป็นเด็กแถว อ.ปักธงชัย เรียนโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านชีวิตในรั้วโรงเรียนเตรียมทหาร และเป็น สายตรง จปร. เคยรับราขการหลายจังหวัด มาจนถึงราชบุรี ในตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเข้ามารับตำแหน่งในปัจจุบัน อีกทั้งยังจบปริญญาตรีจาก มสธ.รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรผู้บริหารเมืองไทยในรั้ววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สำหรับงานในปัจจุบัน ในการเข้ามาดูแลบริหารงานสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก ท่านได้กล่าวไว้ว่า...

ถือว่าเป็นภารกิจต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบก ทั้งที่เป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมอุดมการณ์ให้เกิดความรักชาติ โดยหน่วยงานของเรา เรามีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด โดยจะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร ให้มีความพร้อมมากขึ้น โดยจะพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ให้มีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบ สะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มากขึ้น โดยเน้นย้ำส่งเสริม สร้างให้นักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในเขตทหาร เกิดความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อกองทัพบก

ข้อมูลจำเพาะ
• สนง.ทท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โทร.๐๓๗-๓๙๓๑๔๕ , ๐๒-๒๔๑๒๖๙๑-๕    www.crma.ac.th
•
สนง.ทท. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก โทร. ๐๓๗-๓๙๓๑๐๑

 
 
:::: เจ้าพ่อขุนด่าน ::::
 
:::: ตลาดโรงเกลือ ::::
:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 20 พฤษภาคม 2559 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)
•
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...
ท่องเที่ยวไปกับทหาร เส้นทาง จปร.
(เส้นทาง
รร.จปร. จังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) อ่านต่อ...
  ท่องเที่ยว...ไปกับทหาร (เส้นทาง ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย) ท่องเที่ยวไปกับทหาร (เส้นทาง ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย) โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารบกที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน อ่านต่อ...
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com