:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
สานพลังประชารัฐด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560
#
เบตง ตอนที่ 1 : เส้นทางจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวอย่าง... เบตง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ถึงแม้จะเดินทางไปไกล อยู่สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ แต่ก็ต้องบอกว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ทั้งภายในเมือง ธรรมชาติ วิถีชีวิต ชุมชม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ร่วมทั้งอาหารการกินหลากหลายชนิด อาหารหลายอย่างนั้นดังติดระดับชาติ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะไกล คนทั้งในประเทศ ประเทศใกล้เคียง ก็ยังคงมาท่องเที่ยว เบตง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส กันอย่างมากมายตลอดทั้งปีในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดทำโครงการด้านการตลาดจำนวนหลายโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร สมาคม ชมรม องค์กรภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงาน จัดนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการ จูตี จูตี มาเที่ยวในวันธรรมดา , เก๋ายกก๊วนชวนกันเที่ยวใต้ , มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ , สลามัตชายแดนใต้ (กลุ่มมุสลิมจากกรุงเทพลงใต้) , เที่ยวเก๋ไก๋ หัวใจสีเขียว และโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหลังจากดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 หลังจากการดำเนินการงานด้านการตลาดแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวผู้สนใจซื้อสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2,000 คน และสามารถสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปไม่น้อยกว่า 300,000 คน

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง จ.ยะลา
กล่าวให้การต้อนรับ โดยกล่าวไว้ว่า ยินดีต้อนรับ สำหรับการสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยวจากส่วนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยืนยันว่า "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน" ปลอดภัย สะดวก อาหารอร่อย ธรรมชาติสวยงาม วิถีชุมชนมีเอกลักษณ์ สร้างอัตลักษณ์โดดเด่น มีความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไม่มีความแตกแยก โดยส่วนรวมในพื้นที่มีทั้งวัดวาอาราม เจดีย์วัดที่สวยงาม ซึ่งเจดีย์เป็นศิลปะร่วมสมัยศรีวิชัยเป็นต้น

เบตง...นั้น เป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีที่พักโรงแรมชั้นดีรองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี ได้มาตราฐาน กว่า 3,000 ห้อง ส่วนด้านประชากรคนในพื้นที่ อำเภอเบตง นั้นอยู่ประมาณ 64,000 คน ประชากรแฝงโดยประมาณ 35,000 คน รวมๆ โดยประมาณ 100,00 0คน ในการช่วยเหลือร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ในเบตง และใกล้เคียง

สำหรับการเดินทางในโครงการครั้งนี้ เป็นการเดินทางท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันธรรมดา ในเมืองชายแดน ให้มีการเดินทางรับรู้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ เช่น นำสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม , จัดหาข้อมูลจากพื้นที่จริงไปทำงาน , จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับพัทธมิตร สมาคม ชมรม สภา บริษัทนำเที่ยว จากส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ และเชิญพันธมิตรรายใหม่ๆ จากส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ ร่วมจัดทำเส้นทางขายไปยังนักท่องเที่ยว ทุกครั้งที่มีหน่วยงานจัดมาท่องเที่ยวก็มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางเราก็ยินดีต้อนรับและรับรองให้ความมั่นใจต่อนักเดินทางจากข้อมูลตัวเลข จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ที่ดูแลพื้นที่เบตง ตัวเลขตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งขณะนี้เท่าที่จัดมาพื้นที่ 3 จังหวัด ก็เห็นมีผู้ซื้อสินค้า ท่องเที่ยวบริการ ล่องชิม ชมช็อป สุดยอดของดี ของเด่น ของดัง เบตง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ โครงการ “จูตี จูตี มาเที่ยว จังหวัดยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส ในวันธรรมดา” หลายร้อยราย ส่วนตัวเลขที่เช็คนักท่องเที่ยวเดินทางจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส อยู่ที่จำนวน 425 คน

พร้อมกันนั้น นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายอำเภอ ยังได้สร้างขวัญกำลังใจแจกเหรียญเสมาพระหลวงปู่ทวด รุ่น ๑๑๑ ปี เบตง จากวัดวัดพุทธาธิวาส แก่นักท่องเที่ยวทุกคน และแจกเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เปิดบ้าน เปิดเมืองท่องเที่ยวเบตง ในวันธรรมดา (ปล.หลวงปู่ทวด ออกที่เบตงนั้น ดังแทบทุกรุ่น)

ครั้งนี้ผู้เขียนมีโอกาสลงพื้นที่มาเห็นความเป็นจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย ฟังจากหลายหน่วยงานที่บูรณาการ  การทำงานในพื้นที่ร่วมกันอย่างขยันขันแข็ง เห็นการทำงานในพื้นที่แล้ว เห็นตลาดท่องเที่ยวพื้นที่แล้ว เห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน หลายสิ่งหลายอย่างก็จะขับเคลื่อนสถานการณ์ให้ดีวันดีคืนขึ้นมาอย่างแน่นอน   และเส้นทางการตลาดทางการท่องเที่ยว การขนส่ง การอุปโภค บริโภค ยังมีโอกาสเติบโตสร้างมวลรวมทางเศรษฐกิจอีกมากมายแน่นอนสำหรับครั้งหน้า...ตอนหน้าในบทความ ท่านสามารถติดตามสารคดีเชิงข่าวท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ในครั้งหน้า แล้วจะเก็บมุม สวยๆ น่ารักๆ ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพพร้อมเรื่อง มาให้ชมกันครับ...เร็วๆ นี้...สวัสดีครับ...:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว

เรื่อง/ภาพ : วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 5 พฤศจิกายน 2560 )

เอื้อเฟื้อการเดินทาง
•
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...   เบตง ตอนที่ 2 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 2 จ.ยะลา
สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...
 
เบตง ตอนที่ 1 # สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ เบตง ตอนที่ 1 จ.ยะลา สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ อ่านต่อ...     จังหวัดปัตตานี เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่า ปัตตานี จ.ปัตตานี
เมืองสามวัฒนธรรม ตำนาน เรื่องเล่าิ อ่านต่อ...
 
ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู
แหล่งอารยธรรมชายแดนใต้ นราธิวาส ตอนที่ 1 จ.นราธิวาส ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายูฮิมดู อ่านต่อ...  
  นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ... นราธิวาส ตอนที่ 2 จ.นราธิวาส ความหลากหลายในทางทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ...  
ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เขียนเรื่องราวดีๆ และเอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel :
089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com