:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
อัลบั้มเพื่อนท่องเที่ยว
ติดต่อเราได้ที่นี่เลยครับ
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ
พิพม์แบบฟอร์มการจองทัวร์ได้ที่นี่ครับ

Adventure สุดเหวี่ยง..ผจญภัยสุดมันส์ โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ โปรแกรมเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย / ทะเลภาคตะวันออก โปรแกรมท่องเที่ยวภาค อีสาน กลาง และภาคตะวันออก โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (สทน.)
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด 
แผนที่ประเทศไทย
กรมป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์เอเชีย
นกแอร์
ภูเก็ตแอร์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
Sanook.Com 
IDO Travellers
สีสันทัวร์
Phototech
Walk-Way-Why : วอล์คเวย์วาย
Fame Tour & Service
นิตรสาร "สารคดี"
นิตรสาร "อสท"
PIXPROS สังคมแห่งการถ่ายภาพ
สนามเดินป่า  
Wordmark.it
 
โลโก้เพื่อนท่องเที่ยว
 
 
การวิเคราะห์เว็บระดับองค์กร Visitors Report
 

:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
:: ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ (เที่ยวโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง)
ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง สัมผัสอากาศหนาว ชมทิวเขาสายหมอก ในโครงการหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ในการตามรอยพิพัฒน์
อัศจรรย์แห่งขุนเขา ไปบนถนนที่ทอดยาวไปสุดขอบฟ้า มันมีอะไรตรงที่เส้นขอบฟ้า เพราะมีถนนทอดตัวยาวไกล เราจึงไปไกลสุดทิวผาแห่งภูเขา มองเห็นขอบฟ้า สายหมอกหนา ตรงที่เส้นขอบฟ้า...สายหมอกยามเช้า ยังคงแผ่ปกคลุม ยอดดอยสูง...
หากจะพูดถึงภูเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปี คงหนีไม่พ้นภาพจังหวัดเชียงใหม่ลอยอยู่ในหัว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงในแหล่งท่องเที่ยวตามดอยสูง รวมถึงมีโครงการหลวงในหลายพื้นที่บนยอดดอย ยิ่งปีนี้เชียงใหม่อยู่ในช่วงอาหาศเปลี่ยนแปลง จึงทำให้อากาศบนยอดดอยยังคงหนาวเย็น เย็นสบาย สดชื่น สายหมอกพัดโชยเหนือยอดเขา รวมถึงมีความสวยงามของดอกไม้หลากสีสันที่บานสะพรั่ง แต่งแต้มให้ยอดดอยสูงสวยงามตลอดมา และหากการเดินทางไปยังที่ใหม่ๆ ยังเป็นการเพิ่มการเรียนรู้

การเดินทางตามรอยพ่อของแผ่นดิน คือ การเรียนรู้คุณค่าความงานของผืนแผ่นดิน ที่เมื่อแผ่นดินมีการพัฒนา ได้มอบอาหาร ได้มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิต ทั้งในด้านอาหารที่ปลอดภัยหล่อเลี้ยงประเทศ ป้องกันผืนป่า เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านที่เพราะปลูก รวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

:: ดอยอ่างขาง สองข้างทางถนน ที่เดินทางขึ้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ อบอวลไปด้วยสายหมอกหนาในยามเช้า สายหมอกหนาไหลตัวไปตามถนน ทิวเขา และแปลงการเกษตรพืชผักเมืองหนาว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่ในเขตหมู่คุ้ม ตำบลม่อนปิง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดสูงสุด 1,900 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ โโยประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กล่าวกันว่า เปลี่ยนจากไร่ฝิ่น มาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว

:: นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการโครงการหลวงดอยอินทนนท์อ่างขาง เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิเหมาะสม มีธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นพื้นที่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ลำบาก ยากจน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการก่อตั้ง "โครงการหลวง" ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โดยปัจจุบันมีโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง ซึ่งทั้งหมดมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน แต่อีกบทบาทในงานโครงการหลวง ยังมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากโครงการหลวงหลายแห่ง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่ ดังนั้นวันนี้...เราจึงร่วมกับ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ จัดงานโครงการ "ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง" ซึ่งโครงการที่โดดเด่น และเกิดการพัฒนากับพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง

:: นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผิยว่า...เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางเรียนรู้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จึงร่วมรณรงค์ส่งเสริมในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง ซึ่งใช้ชื่อโครงการว่า “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา เรียกว่าจับกระแสในมิติการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ทั้งการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์ ที่ได้ทรงมีพระราชดำริทรงก่อตั้งโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ มากมายหลายโครงการบนดอยสูง” ซึ่งในความหมายของคำว่า ตามรอยพิพัฒน์นั้น เราอยากแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ได้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในเชิงการท่องเที่ยวนั้น จะเห็นว่า ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ โดยจะเห็นว่ามีโครงการหลวงหลายแห่งในโครงการ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยสัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวยุโรปยังคงมาเป็นอัดดับต้นๆ คิดเป็นเปอร์เซ็น ถึง 60 เปอร์เซ็น จีน 20 เปอร์เซ็น ที่เหลือ 20 เปอร์เซ็น เป็น ชาวมาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น แต่หากเป็นช่วงเทศกาลถึงแม้ว่าจะมี ที่พัก โรงแรมมากมาย ก็ต้องบอกว่าควรจะจองมาก่อนล่วงหน้า ครั้งนี้เพื่อเปิดมุมมองใหม่ผ่านการท่องเที่ยว ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ทาง ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ยังได้จัดทำคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว "ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา" ใน 6 เส้นทาง เพื่อสะดวกต่อการเดินทางในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการหลวงต่างๆ ที่มีในพื้นที่ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทาง สร้างหัวใจในการรักการท่องเที่ยว พร้อมอนุรักษณ์และการศึกษา ได้ความรู้ใหม่ๆ จากการออกเดินทาง...

:: ดอยอ่างข่าง (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทร. 0-53696489)
เส้นทางที่ชวนกันแอ่วดอย...ตามรอยพ่อหลวง "เส้นทางอ่างขาง-เชียงดาว-ห้วยลึก
(สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง-ศูนย์พัฒนาโครงการห้วยลึก) เส้นทางท่องเที่ยวสายนี้ดังมานานแล้ว เป็นหมุดปักจุดหมายของนักท่องเที่ยวมายาวนาน เพราะดัง ด้วยตัวโครงการ ดังด้วยพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น ไร่ดอกท้อ ไร่สตอเบอรี่ ดอกนางพญาเสือโคร่ง แปลงปลูกชา ใบเมเปิล สายหมอกในหุบเขา บ้านนอแล วิถีชีวิตชาวเขา ล้วนสร้างความประทับใจต่อนักเดินทาง จนเรียกว่าถ่ายรูปเพลิดเพลินจนลืมผ้าพันคอ มาทีไร ลืมทุกที เอิ๊กๆๆๆ...หัวเราะตัวเอง

หากใครมีโอกาสเดินทางขึ้นมาถึงด้านบนยอดเขา บนดอยอ่างขาง จึงจะรู้และเขาใจว่า...ที่สุดขอบฟ้าไกล มีอะไรตรงที่เส้นขอบฟ้า ที่สุดขอบฟ้าไกล คงบอกอะไร...ได้หลากหลายเรื่องราว ที่พระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง ไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ รู้หลักในการดำเนินชีวิต ในที่สุด...ที่สุดขอบฟ้าไกล ความคิดปรุงแต่ง ยังมีอีกหลากหลายเรื่อง และที่สุดถึงที่สุด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อราษฎรในแผ่นดินไทย

ข้อมูลจำเพาะ
• ดอยอ่างขาง มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน ส่วนสภาพอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมเครื่องกันหนาวมาให้พร้อม เช่น หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันหนาว
• คำว่า "อ่างขาง" ภาษาเหนือหมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อย ๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

• สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเกิดจาก “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านยอดดอย ทอดพระเนตรลงมาเห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน จึงมีพระดำรัสสั่งให้เครื่องลงจอด เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น และหมู่บ้านตรงนั้นก็คือหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ ทำการปลูกฝิ่น แต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศไดพระองค์มีพระราชดำรัสที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นแปลงเกษตร” จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย และสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่า ชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา ในการนำพืช เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมา...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

:::: ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ::::
:::: เมื่อธรรมชาติทำให้นกต้องอยู่กับเสือ ::::
:::: แม่คะนิ้ง หรือเหมยขาบ ในวันที่หนาวจัด ::::
:::: ดอกไม้หลากสีสัน ::::
:::: บริเวณพื้นที่กางเต้นท์ ::::
:::: อุดหนุนสินค้าชาวเขา ::::
:::: เก็บตก ::::
:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
เรื่อง : นายนอกคอก
ภาพ :
วีระศักดิ์ ภักดี
( ออนไลน์ : 13 พฤศจิกายน 2559 )


  ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0-5324-8604-5
และขอบคุณสถานที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องและภาพ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง , สถานีตรวจอากาศกรมอุตุ ,
ทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3
 
อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...    
โครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรโครงการหลวงขุนวาง อ่านต่อ... โครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่   ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรโครงการหลวงขุนวาง อ่านต่อ...     ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ เที่ยวโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง อ่านต่อ... ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่   เที่ยวโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง   อ่านต่อ...  ในนามของเพื่อนท่องเที่ยวขอขอบคุณ นายนอกคอก ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆ และ คุณวีระศักดิ์ ภักดี ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบสวยๆ มาให้เพื่อนสมาชิกได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมอง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่อนุญาตให้...เพื่อนท่องเที่ยว นำบทความผลงานนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกไ้ด้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กันครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920
Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.com