จองทัวร์นี้ รวมรูปภาพ
:: เวียงจันทร์ - วังเวียง - หลวงพระบาง ::
ทุกเช้าชาวบ้านหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง พระมาแล้วครับ นี่แหละครับทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสาวรีย์ประตูชัย
พระราชวังหลวง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว พระราชวังหลวง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว พระราชวังหลวง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว พระราชวังหลวง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว รูปปั้นจำลองของเจ้ามหาชีวิตลาว หอพระแก้ว วัดหมากโม
วัดหมากโม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง
บรรยากาศจุดชมวิวบนพระธาตุภูสี มองเห็นรันเวย์สนามบินของหลวงพระบางด้วยครับ บรรยากาศจุดชมวิวบนพระธาตุภู บรรยากาศจุดชมวิวบนพระธาตุภู บรรยากาศจุดชมวิวบนพระธาตุภู พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าแล้วครับ แสงสุดท้ายของวันนี้ใกล้หมดแล้ว ท่าเรือ เรือที่ใช้ในการล่องแม่น้ำโขง
ปลอดภัยแน่นอนครับ หมอกยามเช้า บรรยากาศสองฝั่งโขงท่ามกลางไอหมอก ถ้ำติ่ง ถ้ำติ่ง พี่หนุ่มคงกระพันก็มานะครับ บางช่วงน้ำโขงก็แห้งเหมือนกันครับ
ธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบาย ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสููงมองเห็นสายน้ำสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" ธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบาย ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสููงมองเห็นสายน้ำสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" ธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบาย ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสููงมองเห็นสายน้ำสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" ธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบายล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสููงมองเห็นสายน้ำสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" ตลอดเส้นทางชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมือง เผ่าต่างๆ อาทิ ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทยลื้อ บรรยากาศริมแม่น้ำโขง นี่แหละฝ้าย..ที่มาของผ้าทอสวยๆ ครับ งานฝีมือทุกชื้นครับ
หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพในการทอผ้า หมักสาโท และต้มเหล้าจากข้าวเหนียว ทั้งยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝาก และเป็นที่ระลึก ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝาก และเป็นที่ระลึก งานหัตถกรรมของชาวบ้าน งานหัตถกรรมของชาวบ้าน
ทางขึ้น-ลง เพื่อไปสักการะ พระธาตุภูสี ตั้งอยู่บนเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบางมีบันไดสูงถึง 325 ขั้น ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ตลอดเส้นทางอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาวหลากสี และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวบงามมาก ตลาดเช้า ก๋วยเตี๋ยวของลาวครับ ที่นั่นเขาจะเรียกว่า..เฟียว ขนมปังฝรั่งเศษ อาหารยอดนิยมของเช้าลาว เครื่องมือต้มเหล้า ณ หมู่บ้านช่างไห แวะซื้อเครื่องเงินที่เวียงจันทร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารริมแม่น้ำ่โขง ไกด์ลาวของเราครับ พี่หนุ่มของเราก็มานะครับ รถบัสที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในลาว  
::: โรงแรมภูอ่างคำ ( วังเวียง) ::
ภาษาเขียนของลาวอ่านว่า..โรงแรมภูอ่างคำ วังเวียง ครับ โรงแรมภูอ่างคำ โรงแรมภูอ่างคำ โรงแรมภูอ่างคำ โรงแรมภูอ่างคำ  
::: โรงแรมมะโนลัก ( หลวงพระบาง ) ::
โรงแรมมะโนลัก อยู่ที่หลวงพระบางครับ โรงแรมมะโนลัก โรงแรมมะโนลัก โรงแรมมะโนลัก โรงแรมมะโนลัก โรงแรมมะโนลัก โรงแรมมะโนลัก


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -