เดินป่านั่งช้าง..ล่องแพยาง..น้ำตกทีลอซู..ล่องแก่งทีลอเร
สัมผัสความยิ่งใหญ่ และความอลังการของม่านมหานทีนาม..

" ทีลอซู " Unseen " น้ำตกทีลอเร "

( 5 วัน 4 คืน )
วันแรก
19.00 น. พร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส ออกเดินทางจาก กทม.โดยรถตู้ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วันที่สอง
03.00 น. ถึง อ.แม่สอด จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ อ.อุ้มผาง
07.00 น. ถึงรีสอร์ทสวนเรือนแก้ว เข้าที่พักชั่วคราว จัดเตรียมสัมภาระสำหรับเข้าป่าอุ้มผาง รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น. สัมผัสความสนุกสนานกับการล่องแพยาง นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพ ชมความงามของธรรมชาติผืนป่าตะวันตก ชมโขดคุ้ม แก่งหินที่สวยงาม..ผาผี้ง-ผาบ่อง-ผาโหว่-แก่งตะโค๊ะบิ สัมผัสน้ำตก..ทีลอจ่อ ที่ชุ่มชื่นจนพืชตระกูลมอสและเฟริน์ปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ต่อด้วย..น้ำตกสายรุ้ง จากนั้นนำท่านสัมผัส..ธารน้ำร้อนธรรมชาติ...ล่องแพยางต่อถึงผาเลือด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) จากนั้นเดินทางโดยรถท้องถิ่น
ระหว่่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าไม้่ที่สมบูรณ์ ...
13.30 น. ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เตรียมความพร้อมจากนั้นเดินเท้า ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติูสัมผัสความยิ่งใหญ่ และความอลังกาลของ น้ำตกทีลอชู เก็บภาพประทับใจ
16.00 น. ออกเดินทางกลับ..รีสอร์ทสวนเรือนแก้ว
18.00 น. เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อาบน้ำ ปะแป้ง....เพื่อรับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพูดคุยเรื่องเล่า “ น้ำตกทีลอซู ”
20.00 น. พักผ่อนราตรีสวัสดิ์... zzZZZ เตรียมลุยวันต่อไป...
วันที่สาม
06.00 น. บริการอาหารเช้า (4)
08.00 น
. เดินทางสู่...หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งสู่ “น้ำตกทีลอเร” ม่านนทีกลางพงไพร
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (5) ท่ามกลางเสียงนก..สายน้ำ ..ท้องฟ้าสีคราม และป่าอันเขียวขจี...พักย่อยสักนิด แล้วพิชิตโขดแก่งกว่า 12 แก่ง ที่เป็นสุดยอดแก่ง ( ระดับ 3-5 ) ตระการตากับสายน้ำตก.. “ ทีลอเร ” UNSEEN THAILAND
17.00 น. ถึงจุดตั้งแค้มป์..รับประทานอาหารเย็น (6) ท่ามกลางบรรยากาศ แค้มป์ไฟ ฟังเสียงไหลรินของสายน้ำ/ นอนนับดาวนับเดือน
21.00 น. พักผ่อนราตรีสวัสดิ์... zzZZZ
วันที่สี่
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า (7) อำลา..ทีลอเร ออกเดินทางเท้าผจญภัยสุดมันส์....
12.00 น. แวะกลางทาง รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น. ออกเดินทางต่อ...ระหว่างทางชม “ น้ำตกห้วยหินแดง ”
16.30 น. ถึงจุดนัดหมาย..หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปะหละ เดินทางกลับรีสอร์ท โดยรถยนต์ท้องถิ่น
18.00 น. ถึงรีสอร์ท.... เตรียมรับประทานอาหารเย็น (9) พักผ่อนตามอัธยาศัย.....ราตรีสวัสดิ์...zzZZZ
วันที่ห้า
05.30 น. นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่...ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยน่ะค่ะ)
07.30 น. บริการอาหารเช้า (10) และเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผางเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางชมธรรมชาติ แผ่นดินดอยลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิว ทิวทัศน์อันสวยงาม พิชิตโค้ง 1,219 โค้ง อีกครั้งท่ามกลางขุนเขาสูงลอยฟ้า
12.00 น. ถึง อ.แม่สอด บริการอาหารกลางวัน (11) และอิสระในการเลือกหาซื้อของฝาก.. ตลาดริมเมย ชายแดน ไทย- พม่าตามอัธยาศัย จากนั้น... เที่ยวชมเลือกซื้อผัก ผลไม้เมืองเหนือ ชาวเขาเผ่ามูเซอ จากนั้น..เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....
หมายเหตุ :
** ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ
** จำนวน 8 ท่าน พร้อมออกเดินทางค่ะ
+++++++++++++++++++++++++++++++++ ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...


สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป
เป้สะพาย / กระเป๋าสำรอง ( ใช้สำหรับแยกสิ่งของที่จำเป็นสำหรับค้างแรมในป่า )
กางเกงขาสั้นสำหรับล่องแพ ,รองเท้าแตะมีสายรัดหรือรองเท้าผ้าใบ , ถุงพลาสติกหรือถุงกันเปียก
ไฟฉาย, ยาประจำตัว , เสื้อกันหนาว/ถุงเท้า เวลากลางคืนอากาศหนาว
กล้องถ่ายรูป และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น
(ช่วงเดือน พ.ย.- เม.ย.) นั่งรถเข้า-ออกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสภาพถนนมีฝุ่น
ขอให้นำผ้าหรือกระดาษกันฝุ่นสำหรับปิดจมูกติดตัวไปด้วยนะค่ะ
*** เตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง สำหรับการเดินป่าผจญภัยทางระยะทางไกล ***
---- เตรียมจิตใจที่พร้อมจะลุย....และรักธรรมชาติ ----

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ x,xxx บาท (กรุ๊ปเหมา 8-10 ท่านขึ้นไป )
เด็ก 3-10 ปี 75% ของผู้ใหญ่ ( พักกับผู้ใหญ่)
ค่าบริการนี้รวม
-ค่ารถ / ค่าที่พัก 3คืน (เต้นท์ 2 คืน / รีสอร์ท 1 คืน : พักห้องละ 4-5 คน)
-ค่าช้างขนสัมภาระ
ค่ารถ / ค่าที่พัก 2 คืน (รีสอร์ท 2 คืน : พักห้องละ 4-5 คน)
-ค่าอาหาร (11 มื้อ) และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

-ค่าธรรมเนียมสถานที่ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์
-ค่าประกันการเดินทาง 200,000 บาท
*** สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งช้างชมธรรมชาติทีลอเล จองช้างเชือกละ 2,500 บาท นั่งได้ 2 ท่าน ***

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


Home
กลับหน้าโปรแกรมเที่ยว  อ.อุ้มผาง จ.ตาก
[ CODE : W 6 ]