ชมน้ำตกทีลอเร - ล่องแก่งสายน้ำแม่กลอง - เดินป่าสัมผัสธรรมชาติ - ดูทะเลหมอก
เที่ยวชมน้ำตกพาเจริญ -เพลิดเพลินกับสินค้าตลาดริมเมย - เลยซื้อของสดดอยมูเซอ

เฉพาะกรุ๊ปเหมา 8-10 ท่าน
( 4 วัน 3 คืน )
วันแรก
18.30 น.
พร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส ออกเดินทางจาก กทม.โดยรถตู้ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ สู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก / พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่สอง
03.00 น.
ถึง อ.แม่สอด จากนั้นนำทุกเดินทางต่อสู่ อ.อุ้มผาง ผ่านเส้นทาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง
07.00 น.
ถึง รีสอร์ทสวนเรือนแก้ว รับประทานอาหารเช้า (1) จากนั้นเข้าที่พักชั่วคราว จัดเตรียมสัมภาระสำหรับค้างแรมกลางป่า ( คืนแรกนอนเต้นท์กลางป่า )
08.00 น.
เดินทางสู่...หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งสู่ “น้ำตกทีลอเร” ม่านนทีกลางพงไพร
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) ท่ามกลางเสียงนก สายน้ำ ท้องฟ้าสีคราม และป่าอันเขียวขจี...พักย่อยสักนิด แล้วพิชิตโขดแก่งกว่า 12 แก่ง ที่เป็นสุดยอดแก่ง ( ระดับ 3-5 ใช้เวลาในการล่องแก่งทั้งหมดประมาณ 4-5 ชม. ) ตระการตากับสายน้ำตก “ ทีลอเร ” UNSEEN THAILAND
17.00 น.
ถึงจุดตั้งแค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (3) ท่ามกลางบรรยากาศ แค้มป์ไฟ ฟังเสียงไหลรินของสายน้ำ และดาวเดือน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
21.00 น.
พักผ่อน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ zzzZZ
วันที่สาม
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวเก็บเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า (4) อำลา..ทีลอเร ออกเดินเท้ากลับผจญภัยสุดมันส์ท่ามกลางป่าใหญ่ ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8-9 ชม. )
12.00 น.
แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (5) ท่ามกลางป่าใหญ่ พักเหนื่อยสักครู่จากนั้นออกเดินทางต่อ...
13.00 น.
ระหว่างทางชม “ น้ำตกห้วยหินแดง ”
16.30 น.
ถึงจุดนัดหมาย หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปะหละ นั่งรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางกลับรีสอร์ท
18.00 น.
ถึง รีสอร์ท พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารสนุกสนานกับคาราโอเกะ หรือ นอนนับดาวเดือนท่ามกลางไอหนาว ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น.
นอนหลับฝันดี... ราตรีสวัสดิ์ิ zzZZZ

วันที่สี่ 
05.30 น.
บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้น...นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอด ระหว่างทางขากลับท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มตาอีกครั้งของ แผ่นดินลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ร่วมพิชิตโค้ง 1,219 โค้ง อีกครั้งนึง
12.00 น.
แวะเที่ยวชม น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่มีจำนวนชั้นมากถึง 97 ชั้น / รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.30 น.
จากนั้น..นำทุกท่านเที่ยวชม ตลาดริมเมย ที่ชายแดนไทย – พม่า อิสระในการเลือกซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปยังตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
16.00 น.
แวะเลือกซื้อผักผลไม้สด และผลิตภัณฑ์ชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
18.00 น.
แวะซื้อของฝาก ที่ร้าน โมจิเอ็มเอ็ม จ.นครสวรรค์ มีเวลาให้สมาชิกรับประทานอาหาร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหต :
ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ

+++++++++++++++++++++++++++++
ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,200 บาท (กรุ๊ปเหมา 8-10 ท่านขึ้นไป ) ** โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

่าบริการนี้รวม
- ค่ารถ / ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ 1 คืน / รีสอร์ท 1 คืน :พักห้องละ 4-5 คน)
- ค่าช้างขนสัมภาระ
- ค่าอาหาร (8 มื้อ) และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันการเดินทาง 200,000 บาท
*** สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งช้างชมธรรมชาติ จองช้างเชือกละ 2,500 บาท นั่งได้ 2 ท่าน

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป

กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบเป้สะพาย / ถุงกันน้ำสำหรับใส่กล้องและของมีค่า / เสื้อกันฝน / เชือกยาว 3-5 เมตร สำหรับทำราวตากผ้า / เสื้อและกางเกงขาสั้นสำหรับล่องแพควรเป็นผ้าสวมใส่สบายและี่แห้งง่าย /ถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดส้นสำหรับเดินป่า ควรเป็นรองเท้าี่ที่สวมใส่สบาย / ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียก / ไฟฉาย / ยาประจำตัว / ยากันยุง / เสื้อกันหนาว / ถุงเท้าเวลากลางคืนอากาศหนาว / กล้องถ่ายรูป และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น และที่สำคัญฟิตร่างกายให้แข็งแรงสำหรับเดินทางระยะไกล และเตรียมจิตใจที่พร้อมจะลุย...และรักธรรมชาต


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -Home
กลับหน้าโปรแกรมเที่ยว  อ.อุ้มผาง จ.ตาก
[ CODE : W 5 ]