ล่องแก่งแพยาง-ชมน้ำตกทีลอซู-ดูทะเลหมอก
เดินป่าสัมผัสธรรมชาติ ดอกเสี้ยวบานที่อุ้มผาง

Package
# 3 วัน 2 คืน / ลูกค้าเดินทางเอง รับที่รีสอร์ท
พิเศษ!! เพียง 2,400 บาท เท่านั้น

:: โปรแกรมการเดินทาง ไม่รวมรถเดินทาง / รับที่..รีสอร์ท สวนเรือนแก้ว อ. อุ้มผาง จ.ตาก
วันแรก
07.00 น.
ถึงจุดนัดพบ รีสอร์ทสวนเรือนแก้ว อ. อุ้มผาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้า (1) จากนั้นเข้าที่พักชั่วคราว จัดเตรียมสัมภาระสำหรับค้างแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ( นอนเต้นท์ ณ ที่ทำการเขตฯ 1 คืน )
08.30 น.
สัมผัสความสนุกสนานกับการ “ล่องแพยาง” นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ชมโขดคุ้ง แก่งหิน ที่สวยงาม ผาโหว พักชมน้ำตกทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริ์นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นำท่านสัมผัส ธารน้ำร้อนธรรมชาติ  จากนั้นล่องแพยางต่อชม ผาผึ้ง แก่งตะโค๊ะบิ น้ำตกมู้ทะลู่ จนถึง...ผาเลือด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) จากนั้น..เดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าไม้่อันอุดมสมบูรณ์
14.00 น.
ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ทีลอซู) เก็บสัมภาระเข้าเต็นท์ ทำธุระส่วนตัว
15.00 น.
เชิญท่านสนุกสนานกับน้ำใสใสบริเวณลำธาร ณ บริเวณจุดกางเต้นท์ เดินเล่นยามเย็นบริเวณเขตรักษาพันธุ์ฯ ตามอัธยาศัย
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) อาหารชุด
19.00 น.
พักเต็นท์ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ต้นไม้ใหญ่ หลังอาหาร พูดคุยเรื่องเล่า “น้ำตกทีลอซู” พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ zzzZZ
วันที่สาม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) จากนั้นเตรียมตัวเดินทางเข้าชมน้ำตกทีลอซู
08.30 น.
ออกเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ระยะทาง 1.5 ก.ม.) มุ่งหน้าสู่น้ำตกทีลอซ พร้อมรับความรู้และคำแนะนำจากไกด์ท้องถิ่น
09.00 น.
ถึง น้ำตกทีลอซเที่ยวชมตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำดูแล บันทึกภาพประทับใจ ไอน้ำ แสงแดด และสายรุ้งกันจนเต็มอิ่ม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเก็บสัมภาระ จากนั้นนั่งรถท้องถิ่นออกจากที่ทำการเขตฯ
13.30 น.
นำท่านเที่ยวชม สวนส้มเพรชอุ้มผาง และ ถ้ำตะโค๊ะบ จากนั้น..พาทุกท่านไปแวะเลือกซื้อของที่ระลึกของอุ้มผาง อาทิ โปสการ์ด เสื้อ น้ำผึ้งแท้ ฯลฯ ที่ บ้านครูซัน เสร็จแล้วเดินทางกลับรีสอร์ท
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารสนุกสนานกับคาราโอเกะ หรือ นอนนับดาวเดือนท่ามกลางไอหนาว ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น.
นอนหลับฝันดี... ราตรีสวัสดิ์ิ zzZZZ

วันที่สี่ 
05.30 น.
บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้น...นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง / จบโปรแกรม

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++ ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...

อัลบั้มทีลอซู

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,400 บาท

ค่าบริการนี้รวม

- ค่าที่พัก 2 คืน ( เต้นท์ 1 คืน รีสอร์ท 1 คืน ) / มัคคุเทศท้องถิ่น / อาหารรวม 7 มื้อ / ล่องแพยาง / รถยนต์ท้องถิ่นตามโปรแกรม / ตั๋วเข้าชมน้ำตกทีลอซู / ค่าประกัน 200,000 บาท


สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป

กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบเป้สะพาย / ถุงกันน้ำสำหรับใส่กล้องและของมีค่า / เสื้อกันฝน / เชือกยาว 3-5 เมตร สำหรับทำราวตากผ้า / เสื้อและกางเกงขาสั้นสำหรับล่องแพควรเป็นผ้าสวมใส่สบายและี่แห้งง่าย /รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ทีมีสายรัด / ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียก / ไฟฉาย / ยาประจำตัว / ยากันยุง / เสื้อกันหนาว / ถุงเท้าเวลากลางคืนอากาศหนาว / กล้องถ่ายรูป และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น / (ช่วงเดือน พ.ย.- เม.ย.) นั่งรถเข้า-ออกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสภาพถนนมีฝุ่น เราจะมีกระดาษกันฝุ่นสำหรับปิดจมูกให้ครับ และที่สำคัญ เตรียมจิตใจที่พร้อมจะลุย...และรักธรรมชาติ

:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -

Home
กลับหน้าโปรแกรมเที่ยว  อ.อุ้มผาง จ.ตาก
[ CODE : W 3 ]