อัลบั้มทีลอซู

ล่องแก่งแพยาง-ชมน้ำตกทีลอซู-ดูทะเลหมอก-เที่ยวชมตลาดริมเมย
ล่องแก่งสายน้ำแม่กลอง เดินป่าสัมผัสธรรมชาติ
และความยิ่งใหญ่ของม่านนทีนาม
...“ ทีลอซู ”
( ทริปรถ ใช้บริการไกด์ท้องถิ่น / 4 วัน 3 คืน )
4,200 บาท!!    กรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวัน
Home
[ CODE : W 2 ]
:: กำหนดการเดินทาง 
วันแรก
18.30 น.
พร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส ออกเดินทางจาก กทม.โดยรถตู้ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ สู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วันที่สอง
03.00 น.
ถึง อ.แม่สอด จากนั้นนำทุกเดินทางต่อสูู่่ อ.อุ้มผาง ผ่านเส้นทาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง
07.00 น.
ถึง รีสอร์ทสวนเรือนแก้ว รับประทานอาหารเช้า (1) จากนั้นเข้าที่พักชั่วคราว จัดเตรียมสัมภาระสำหรับค้างแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ( นอนเต้นท์ ณ ที่ทำการเขตฯ 1 คืน )
08.30 น.
สัมผัสความสนุกสนานกับการ “ล่องแพยาง ” นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ชมโขดคุ้ง แก่งหิน ที่สวยงาม ผาโหว่ พักชมน้ำตกทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริน์ปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นำท่านสัมผัส  ธารน้ำร้อนธรรมชาติ  ล่องแพยาง ต่อชม ผาผึ้ง แก่งตะโค๊ะบิ น้ำตกมู้ทะลู่ ล่องแพต่อถึง...ผาเลือด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) จากนั้น..เดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าไม้่อันอุดมสมบูรณ์
14.00 น.
ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ทีลอซู) เก็บสัมภาระเข้าเต็นท์
15.00 น.
เชิญท่านสนุกสนานกับน้ำใสใสบริเวณลำธาร ณ บริเวณจุดกางเต้นท์ เดินเล่นยามเย็นบริเวณเขตรักษาพันธุ์ฯ ตามอัธยาศัย
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) อาหารชุด
19.00 น.
พักเต็นท์ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ต้นไม้ใหญ่ หลังอาหาร พูดคุยเรื่องเล่า “น้ำตกทีลอซู” พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ zzzZZ
วันที่สาม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) จากนั้นเตรียมตัวเดินทางเข้าชมน้ำตกทีลอซู
08.30 น.
ออกเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ระยะทาง 1.5 ก.ม.) มุ่งหน้าสู่น้ำตกทีลอซู พร้อมรับความรู้และคำแนะนำจากไกด์ท้องถิ่น
09.00 น.
ถึง น้ำตกทีลอซ เที่ยวชมตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำดูแล บันทึกภาพประทับใจ ไอน้ำ แสงแดด และสายรุ้งกันจนเต็มอิ่ม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเก็บสัมภาระ จากนั้นนั่งรถท้องถิ่นออกจากที่ทำการเขตฯ
13.30 น.
นำท่านเที่ยวชม สวนส้มเพรชอุ้มผาง และ ถ้ำตะโค๊ะบิ จากนั้น..พาทุกท่านไปแวะเลือกซื้อของที่ระลึกของอุ้มผาง อาทิ โปสการ์ด เสื้อ น้ำผึ้งแท้ ฯลฯ ที่ บ้านครูซัน เสร็จแล้วเดินทางกลับรีสอร์ท
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารสนุกสนานกับคาราโอเกะ หรือ นอนนับดาวเดือนท่ามกลางไอหนาว ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น.
นอนหลับฝันดี... ราตรีสวัสดิ์ิ zzZZZ

วันที่สี่ 
05.30 น.
บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้น...นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอด ระหว่างทางขากลับท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มตาอีกครั้งของ แผ่นดินลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ร่วมพิชิตโค้ง 1,219 โค้ง อีกครั้งนึง
12.00 น.
แวะเที่ยวชม น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่มีจำนวนชั้นมากถึง 97 ชั้น / รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.30 น.
จากนั้น..นำทุกท่านเที่ยวชม ตลาดริมเมย ที่ชายแดนไทย – พม่า อิสระในการเลือกซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปยังตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
16.00 น.
แวะเลือกซื้อผักผลไม้สด และผลิตภัณฑ์ชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
18.00 น.
แวะซื้อของฝาก ที่ร้าน โมจิเอ็มเอ็ม จ.นครสวรรค์ มีเวลาให้สมาชิกรับประทานอาหาร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++ ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...

อัลบั้มทีลอซู

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200 บาท เด็ก 3-10 ปี 3,600 บาท ( พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)
กรุ๊ป Join เดินทางตั้งแต่ 8 คน ขึ้นไปตามวันที่ได้กำหนด
กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป 3,900 บาท คนที่ 9-10 ท่านละ 2,400 บาท กำหนดวันเดินทางได้เอง

ค่าบริการนี้รวม
รถตู้ VIP รุ่นใหม่ / ค่าที่พัก 2 คืน ( เต็นท์ 1 คืน / รีสอร์ท 1 คืน ห้องละ 4-5 คน ) / ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป
กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบเป้สะพาย / ถุงกันน้ำสำหรับใส่กล้องและของมีค่า / เสื้อกันฝน / เชือกยาว 3-5 เมตร สำหรับทำราวตากผ้า / เสื้อและกางเกงขาสั้นสำหรับล่องแพควรเป็นผ้าสวมใส่สบายและี่แห้งง่าย /รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ทีมีสายรัด / ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียก / ไฟฉาย / ยาประจำตัว / ยากันยุง / เสื้อกันหนาว / ถุงเท้าเวลากลางคืนอากาศหนาว / กล้องถ่ายรูป และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น / (ช่วงเดือน พ.ย.- เม.ย.) นั่งรถเข้า-ออกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสภาพถนนมีฝุ่น เราจะมีกระดาษกันฝุ่นสำหรับปิดจมูกให้ครับ และที่สำคัญ เตรียมจิตใจที่พร้อมจะลุย...และรักธรรมชาต

:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -