Easy Package 3 วัน 2 คืน
โฮจิมินห์ กุจี วุงเตา
( ราคากรุ๊ป )ระดับโรงแรม
2-3
คน
4
คน
5-7
คน
8-9
คน

พักเดี่ยว
+เพิ่ม

3 Star
- Hochiminh : LAVENDER HOTEL
www.lavenderhotel.com.vn
- Vungtau : SAMMY HOTEL หรือเทียบเท่า
www.sammyhotelvt.com
10,500
9,000
8,000
7,000
2,000
4 STAR
- Hochiminh : RAMANA HOTEL
www.ramanahotel.com
- Vungtau : PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
www.palacehotel.com.vn
11,000
9,500
8,500
7,500
2,500
(ราคานี้ถึง........... )

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : VNS01 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – โบสถ์น๊อตเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน ( - / - / D )
เช้า...
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางถึง สนามบินตันซอนนุต เที่ยวชมย่านดาวน์ทาวของนครโฮจิมินห์ซิตี้
บ่าย...
นำชมมหาวิหารของ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ประจำเมืองที่สร้างในสมัยที่เวียดนาม ยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส เสร็จแล้วนำชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง อันเก่าแก่ เดินทางเข้าสู่ที่พัก.....
เย็น...
รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมอ่าวโฮจิมินห์ซิตี้ยามราตรี
   
วันที่สอง
อุโมงค์กูจี – วุงเตา - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดปลาวาฬ – วังฤดูร้อนกษัตริย์เบาได๋ - ชายหาดวุงเตา
( B / L / D )
เช้า...
เดินทางสู่ อุโมงค์กูจี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้ และกองทัพอเมริกัน ซึ่งในระหว่างการเกิดสงคราม เคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน และใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร มีความยาวกว่า 200 กม.
บ่าย...
เดินทางสู่ เมืองวุงเตา หรือที่ชาวเวียดนามรู้จักดีในชื่ออ่าวแห่งเรือ ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเวียดนาม นำท่านไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี  ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวียดนาม และให้ท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ภายในวัด เดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบาได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา เข้าสู่ที่พัก.....
   
วันที่สาม
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเทียนเหา – พิพิธภัณฑ์สงคราม - กรุงเทพฯ ( B / L / - )
เช้า...
นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงคราม และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง และชมห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา แวะชม วัดเทียนเหา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ หรือเทพีเทียนเหา
บ่าย...
ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกัน ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน – สนามบิน
   
ค่าบริการนี้รวม
-
ค่ารถ , ค่าที่พัก 2 คืน , อาหาร 6 มื้อ , ค่าเข้าชมสถานที่ , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย

ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมสนามบิน , ค่าทิปไกด์ , ค่าประกัน, ค่าทำหนังสือเดินทาง (ต่างด้าว) , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน


ฝ่ายประสานกรุ๊ปเหมาเวียดนาม
โทร. 083-189-9622 (คุณอาท) , 089-500-3363 (คุณเล็ก)

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
  Vietnam : Ha noi high light  สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ Vietnam : Ha noi high light สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ มีรูปแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อ่านต่อ...
ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -