Easy Package 4 วัน 3 คืน
วียดนามกลาง
เว้-ดานัง-ฮอยอัน

เที่ยวครบ อาหารทุกมื้อ ที่พักระดับมาตราฐาน…

ระดับโรงแรม
6-7 คน
8-9 คน
10-12 คน
13-14 คน

พักเดี่ยว

9,500
8,900
8,400
8,200
1,800
MODIAL HOTEL ****
http://www.mondialhotel.com
Glory hotel ****
http://www.gloryhotelhoian.com
10,500
9,900
9,400
9,200
2,300
*** ราคานี้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่หน้าด่านสะหวันนะเขต / เป็นราคาต่อท่าน (ราคานี้ถึง 30 ธันวาคม 2557 )

โปรแกรมการเดินทาง  
[ CODE : VNC01 ]  
วันแรก
( - / L / D )
เช้า...
รับคณะที่หน้าด่านสะหวันนะเขต จัดทำพิธีการผ่านแดน เสร็จแล้วเดินทางผ่านประเทศลาว สู่ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
ระยะทาง 400 กิโลเมตร แวะชม อุโมงใต้ดินวินห์ม๊อค และ เขตปลอดทหารในสงครามเวียดนามบริเวณเส้นรุ้งที่ 17  แม่น้ำเบนไห เดินทางถึงเมืองเว้ เข้าที่พัก........ ท่องราตรีเมืองเว้
   
วันที่สอง
( B / L / D )
เช้า...
ชมเมืองเว้ ดินแดนประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหงียน ล่องเรือในแม่น้ำหอม ชม เจดีย์หลวงวัดเทียนมู่ ป้อมปราการหลวงของราชวงศ์เหงียน เดินทางสู่เมืองดานัง ผ่าน ภูเขาไฮหวัน เรียกขานกันว่า “ ช่องเขาแห่งเมฆหมอก “ เลาะผ่านริมฝั่งชายทะเล สู่เมืองดานัง พักค้างคืนที่ ดานัง หรือ ฮอยอัน
   
วันที่สาม
( B / L / D )
เช้า...
ชมวัดจีน สะพานญี่ปุ่น และ บ้านโบราณที่ผสมผสานศิลปะเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งซื้อของถูกบริเวณเมืองเก่าฮอยอัน เดินทางกลับเมืองเว้ เยี่ยมชม สุสานกษัตริย์ไขดิน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ตลาดสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเว้
เย็น...
ลงเรือมังกร ที่แม่น้ำหอม ชม โชว์ดนตรีโบราณ เพลงพื้นบ้านของชาวเว้ เข้าที่พักเมืองเว้
 
 
วันที่สี่
( B / L / - )
เช้า...
เดินทางสู่ประเทศไทย ผ่านประเทศลาว
เย็น...
เที่ยวชม พระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลาว เดินทางถึงหน้าด่านมุกดาหาร สิ้นสุดการเดินทาง...
 
ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถเดินทางในลาวและเวียดนาม , ค่าที่พัก 3 คืน , ค่าอาหาร 10 มื้อ , ค่าธรรมเนียมผ่านแดน , ค่าเข้าชมสถานที่ , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย , ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าด่านฝั่งมุกดาหาร, ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารสำหรับคนต่างด้าว, ค่าทิปไกด์ , ค่าใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

อกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน


ฝ่ายประสานกรุ๊ปเหมาเวียดนาม
โทร. 083-189-9622 (คุณอาท) , 089-500-3363 (คุณเล็ก)

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
  Vietnam : Ha noi high light  สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ Vietnam : Ha noi high light สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ มีรูปแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อ่านต่อ...
ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -