:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
เกาะตาชัย

( 1 Day Trip )
กำหนดการเดินทาง
08.00
พร้อมกันที่ "ท่าเรือ ทับละมุ" รับเครื่องดื่มต้อนรับ ลงทะเบียน
08.30
มุ่งสู่ หมู่เกาะตาชัย ด้วยเรือ Speed Boat มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมแนะนำโปรแกรม
• ถึงอุทยานเกาะตาชัย ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาสวยงามหลายหลายสีสัน ท่านอาจได้พบปลาฉลามเสือดาว ที่หาดูได้ยาก พบปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ที่เป็นปะการังใหญ่ และสมบูรณ์ทอดยาวใต้ท้องทะเล
• เรือยางของอุทยานรับท่านขึ้นไปเหยียบหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่นกระจายอยู่เต็มพื้นดิน ลิ้มรสชาติความอร่อยของ อาหารเที่ยง ณ ที่ทำการอุทยาน (Seafood menu) หลังรับประทานอาหารกลางวัน สามารถเดินย่อยอาหารบริเวณหน้าหาด ซึ่งเป็นชายหาดที่ยาวมีทรายที่ขาวละเอียดหรือเล่นน้ำบริเวณหน้าหาด เลือกชม ถ่ายภาพเก็บความทรงจำกับ งูเหลือมตัวใหญ่ กุ้งน้ำจืด ตัวเงินตัวทอง ภายในเกาะ ท่านสามารถเดินทางตามเส้นทางธรรมชาติบนเกาะตาชัย ลัดเลาะผ่านป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ชมธรรมชาติของป่าอันงดงามบนเกาะกลางทะเลลึก และหาพบได้ยากคือ ปอทะเล ละมุดป่า และงวงช้างทะเล ซึ่งพบเฉพาะตามเกาะใหญ่ในทะเลตะวันตกเท่านั้น ตื่นตากับ ฝูงค้างคาวแม่ไก่ ที่ห้อยตัวอยู่ตามต้นไม้สูง สัมผัสเส้นทางหากินของปูไก่ ผ่านเส้นทางธรรมชาติ หากโชคดีอาจพบนกชาปีไหน นกยางทะเล นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ เหยี่ยวแดง และนกกวัก
• ดำน้ำชมปะการังจุดที่ 2 หรือพักผ่อน ถ่ายรูปบนชายหาด
16.00
อำลาเกาะตาชัย เรือ Speed Boat พาท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
17.30
ถึงท่าเรือทับละมุ ส่งท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ปกติผู้ใหญ่ 2,900 บาท โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 2,599 บาท 
(เด็ก 4-12 ปี ราคา 1,900 บาท)
*** รับ – ส่ง จากโรงแรมภูเก็ต เพิ่มท่านละ 300 บาท ***

ค่าบริการนี้รวม

• ค่าเรือ Speed boat
• ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้
• อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก + ตีนกบ)
• ประกันภัยทางทะเล / ไกด์
• ค่าเรือเที่ยวตามเกาะ
• ค่าธรรมเนียมอุทยาน


ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษี Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)


สิ่งที่ควรนำมาด้วย
ครีมกันแดด ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด กล้องถ่ายรูป ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -