:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำว้า
ที่สุดของสายน้ำสำหรับการล่องแก่งในเมืองไทย

พบกับความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ
กับการพายเรือยาง ฝ่าแก่งหินนับร้อยแ่ก่ง

ตลอด 2 วัน 1 คืน ด้วยความยาวของสายน้ำกว่า 80 กม. พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติสองฝากฝั่งลำน้ำว้า
จังหวัดน่าน

[ CODE : ทริปพิเศษ ]  
โปรแกรมการเดินทาง 9-11 /16-18 / 23-25 พ.ย.55
วันศุกร์ :
19.00
ออกเดินทางสู่ จ.น่าน ด้วยรถตู้ปรับอากาศ
วันเสาร์
05.00
ถึงจังหวัดน่าน ผ่อนคลายอริยาบท ทำกิจวัตรประจำวัน จัดสัมภาระและสิ่งของจำเป็นในการล่องแก่งที่สำนักงาน พร้อมแล้วออกเดินทางสู่บ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จุดเริ่มต้นของการผจญภัย
08.00
ถึง บ้านสบมาง นำสัมภาระลงเรือ แล้วรับประทานอาหารเช้า จากนั้นรับฟังบรรยาย และการสาธิตจากทีมงานเกี่ยวกับ กฏความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมกันในการล่องแก่ง , เริ่มต้นการล่องแก่ง ในช่วงแรกกระแสน้ำยังไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างนี้มารองฝึกซ้อมพายให้พร้อมเพียงกันตามคำสั่งของทีมงาน จากนั้นสายน้ำว้าเริ่มทักทายนักผจญภัยด้วยแก่งระดับต่างๆ สลับกันไป , จอดเรือรับประทานอาหารกลางวัน บนหาดทรายริมฝั้งแม่น้ำว้า พักเอาแรงกันสักครู่ เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกลุยแก่งกันต่อ
17.00
ถึง Camp แม่สะนาน ขนย้ายสัมภาระขึ้นจากเรือ พักผ่อนตามสบาย ทำกิจวัตรประจำวัน , รับประทานอาหารเย็นที่แสนอร่อย ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป จิบน้ำชาอุ่นๆ ร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับวันที่ผ่านมา แยกย้ายกันเข้านอน ขอให้หลับฝันดี เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลุยในวันรุ่งขึ้น
วันอาทิตย์
08.00
รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระลงเรือ
09.00
วันนี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันแก่งใหญ่ๆ "ผจญแก่งโหดน้ำว้าตอนกลาง"
15.30
สิ้นสุดการล่องแก่ง เดินทางกลับสู่เมืองน่าน พาท่านเข้าที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
17.00
พาไป ไหว้พระเจ้าฝนแสนห่า ที่วัดพญาวัด ชมเจดีย์จามเทวี ของเมืองน่าน
18.30
รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน "เฮือนฮอม"
19.30
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 04.30 น.)
 
Green Season Fun Adventure

อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ 4,700 บาท

ค่าบริการนี้รวม

- ค่าเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน - อาหาร 9 มื้อ - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท
- เรือยางพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน , ถุงกันน้ำ , เต้นท์, ถุงนอน, - รถรับ-ส่งตามโปรแกรม
- Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว :
คุณเล็ก โทร. 089-500-3363 www.friendtravelthai.com
สานฝันฮอลิเดย์ : คุณหริ่ง โทร. 086-106-1184 www.sanfanholiday.com


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -