:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยวEasy Package # 1
เกาะเต่า-เกาะนางยวน

เริ่มต้นที่ชุมพร พักเกาะเต่า 2 คืน

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น 5,000.-[ CODE : SP24/1 ]  
:: โปรแกรมการเดินทาง
คณะเดินทาง สู่ จ.ชุมพร การเดินทางสะดวก สามารถเลือกเดินทางได้หลายแบบ
• ขับรถยนต์เดินทางเที่ยวมาเรื่อย ๆ ถึง จ.ชุมพร ตอนเย็น สอบถามข้อมูลที่พัก และร้านอาหารอร่อย ๆ
• เดินทางโดยรถไฟ /รถทัวร์ บริการจองตั๋วรถไฟ/รถทัวร์ ขากลับให้ครับ

เริ่มต้นโปรแกรมทัวร์ กันเลยนะครับ...
วันแรก
04.00-05.00 น. รับที่สถานีรถไฟ/รถทัวร์/รถยนต์ส่วนตัว Check in Fame Tour ในเมือง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย
05.00
เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร เชิญท่านพักผ่อน รับประทานอาหารเช้าได้ตามอัธยาศัยบริเวณท่าเรือ
07.00
เรือเร็ว LOMPRAYAH CATAMARAN ออกจากท่าเรือ ทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร / หรือเรือส่งเสริม
08.45
เดินทางถึงเกาะเต่า เดินทางเข้าสู่ที่พัก…พักผ่อนตามอัธยาศรัย
บ่าย...
เดินเที่ยวชมบรรยากาศหาดทรายรี  เล่นน้ำชายหาด
ค่ำ...
สัมผัสกับสีสันยามค่ำคืน ตลอดแนวหาด (อย่านึกว่าเป็นต่างประเทศนะครับ)
อาหารเที่ยง + อาหารค่ำ รับประทานเองตามอัธยาศัย.....
วันที่สอง
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม..... (มื้อที่ 1)
08.00-14.00  ขึ้นรถโดยสารไปยังท่าเรือ ลงเรือประมงดัดแปลงขนาดใหญ่ จุได้ 30-50 คน   เที่ยวรอบเกาะดำน้ำตื้นดู
 
ปะการัง 4 จุด อาทิ อ่าวฉลาม ดูฉลามเป็นๆ ที่ว่ายอยู่ในน้ำ อ๊ะๆ อย่าตกใจ เป็นฉลามหูดำไม่ทำร้ายคนครับ หินวง อ่าวลึก และอื่นๆ อีกมากมายตามแต่อากาศจะเป็นใจครับ
/ รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย (ปิกนิค มื้อที่ 2) และผลไม้ ทานไปดำไปได้ครับ
14.00
ขึ้น เกาะนางยวน เล่นน้ำหยอกล้อฝูงปลา ขึ้นจุดชมวิว
17.00
กลับเกาะเต่า ถึงฝั่งเดินทางสู่ที่พัก
18.30
อาหารค่ำ...รับประทานเองตามอัธยาศัย...
วันที่สาม
08.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
10.30
Check out รถโรงแรมส่งที่ท่าเรือลงเรือ นำตั๋วเพื่อทำการ Check in ตั๋วเรือ บริเวณท่าเรือมีที่นั่งเล่นหรือเดินเล่น เลือกดูสินค้า และรับประทานอาหารกลางวันบริเวณท่าเรือ ตามอัธยาศัย
14.45
เรือออกจากเกาะเต่า
16.45
เดินทางมาถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร พร้อม Check-in ขึ้นรถบัส
17.00
เดินทางกลับ ส่งคณะที่ท่ารถทัวร์/รถไฟ ** หากมีเวลาก่อนเวลารถออก สามารถปล่อยฟรี ณ FAME TOUR อิสระกับการเที่ยวตลาด รับประทานอาหารอร่อย ๆ ถนน Pad Thai Street ลงในหนังสือไกด์ท่องเที่ยวไปทั่วโลก
ได้เวลาพอสมควรส่งท่านที่รถทัวร์/รถไฟ (จบโปรแกรมทัวร์ : ชิวชิว !! เที่ยวสุดคุ้ม) **

สำหรับท่านที่ต้องการกลับเรือจากเกาะเต่ารอบเช้า
(เช็คเอ้าค์ 08.30 น.)
เรือออก 10.15 น. ถึง ชุมพร 12.30 น.
*** กลับเรือรอบเช้า 10.30 น. มีค่าใช้จ่าย +เพิ่มจากแพคเกจทัวร์ในตาราง อีก 300 บาท/ท่าน ***

โรงแรม/รีสอร์ท
อัตราค่าบริการ : ราคาต่อท่าน
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2557
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
2 คน
พัก
3 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
Koh Tao Regal Resort
www.kohtaoregal.com

ริมทะเล
หาดทรายร

*** ++
- Garden View
- Pool View
- Bungalow A/C
5,000
5,200
5,6000
4,700
5,000
-
3,500
3,500
4,200
2,000
2,300
2,500

หมายเหต
ุ : Koh Tao Regal Resort ขายราคาเดียวทั้งปีครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน / กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม
โรงแรม/รีสอร์ท
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
2 คน
พัก
3 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
Seashell Resort
www.seashell-resort.com

Seashell Resort , Koh Tao Suratthani.
ริมทะเล
หาดทรายรี

***++- Sup.Garden
- Pool side Villa
- Deluxe Ocean6,950
7,350
8,1506,550
-
7,1505,200
5,550
6,1502,200.- + ABF
2,850.- + ABF
3,450.- + ABFหมายเหตุ : * Seashell Resort : เดินทางในช่วง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย., 1 ต.ค. – 30 พ.ย. รับส่วนลด - 500.-/ ท่าน /
กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม**** เด็กหมายถึง อายุ 5 -10 ปี ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ไม่เสริมเตียงพักผู้ใหญ่ / กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม  
ค่าบริการนี้รวม
รถรับ – ส่ง , TOUR ตามโปรแกรม , ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 3 มื้อ , ค่าธรรมเนียม , ค่าประกันการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม
รถ (ไป-กลับ) เดินทางถึงชุมพร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล), และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

 

Easy Package # 2
เกาะเต่า-เกาะนางยวน

เริ่มต้นที่ชุมพร พักเกาะเต่า 2 คืน

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น 5,100.-[ CODE : SP24/2 ]  
:: โปรแกรมการเดินทาง
คณะเดินทาง สู่ จ.ชุมพร การเดินทางสะดวก สามารถเลือกเดินทางได้หลายแบบ
• ขับรถยนต์เดินทางเที่ยวมาเรื่อย ๆ ถึง จ.ชุมพร ตอนเย็น สอบถามข้อมูลที่พัก และร้านอาหารอร่อย ๆ
• เดินทางโดยรถไฟ /รถทัวร์ บริการจองตั๋วรถไฟ/รถทัวร์ ขากลับให้ครับ

เริ่มต้นโปรแกรมทัวร์ กันเลยนะครับ...
วันแรก
04.00-05.00 น. รับที่สถานีรถไฟ/รถทัวร์/รถยนต์ส่วนตัว Check in Fame Tour ในเมือง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย
05.00
เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร เชิญท่านพักผ่อน รับประทานอาหารเช้าได้ตามอัธยาศัยบริเวณท่าเรือ
07.00
เรือเร็ว LOMPRAYAH CATAMARAN ออกจากท่าเรือ ทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร / หรือเรือส่งเสริม
08.45
เดินทางถึงเกาะเต่า เดินทางเข้าสู่ที่พัก…พักผ่อนตามสบาย
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน..... (มื้อที่ 1)
บ่าย...
เดินเที่ยวชมบรรยากาศหาดทรายรี  เล่นน้ำชายหาด
ค่ำ...
สัมผัสกับสีสันยามค่ำคืน ตลอดแนวหาด (อย่านึกว่าเป็นต่างประเทศนะครับ)
/ รับประทานอาหารค่ำ..... (มื้อที่ 2)
วันที่สอง
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม..... (มื้อที่ 3)
08.00-14.00  ขึ้นรถโดยสารไปยังท่าเรือ ลงเรือประมงดัดแปลงขนาดใหญ่ จุได้ 30-50 คน   เที่ยวรอบเกาะดำน้ำตื้นดู
 
ปะการัง 4 จุด อาทิ อ่าวฉลาม ดูฉลามเป็นๆ ที่ว่ายอยู่ในน้ำ อ๊ะๆ อย่าตกใจ เป็นฉลามหูดำไม่ทำร้ายคนครับ หินวง อ่าวลึก และอื่นๆ อีกมากมายตามแต่อากาศจะเป็นใจครับ
/ รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย (ปิกนิคมื้อที่ 4) และผลไม้ ทานไปดำไปได้ครับ
14.00
ขึ้น เกาะนางยวน เล่นน้ำหยอกล้อฝูงปลา ขึ้นจุดชมวิว
17.00
กลับเกาะเต่า ถึงฝั่งเดินทางสู่ที่พัก
18.30
รับประทานอาหารค่ำ..... (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามสบาย
วันที่สาม
08.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
10.30
Check out รถโรงแรมส่งที่ท่าเรือลงเรือ นำตั๋วเพื่อทำการ Check in ตั๋วเรือ บริเวณท่าเรือมีที่นั่งเล่นหรือเดินเล่น เลือกดูสินค้า และรับประทานอาหารกลางวันบริเวณท่าเรือ ตามอัธยาศัย
14.45
เรือออกจากเกาะเต่า
16.45
เดินทางมาถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร พร้อม Check-in ขึ้นรถบัส
17.00
เดินทางกลับ ส่งคณะที่ท่ารถทัวร์/รถไฟ ** หากมีเวลาก่อนเวลารถออก สามารถปล่อยฟรี ณ FAME TOUR อิสระกับการเที่ยวตลาด รับประทานอาหารอร่อย ๆ ถนน Pad Thai Street ลงในหนังสือไกด์ท่องเที่ยวไปทั่วโลก
ได้เวลาพอสมควรส่งท่านที่รถทัวร์/รถไฟ (จบโปรแกรมทัวร์ : ชิวชิว !! เที่ยวสุดคุ้ม) **

สำหรับท่านที่ต้องการกลับเรือจากเกาะเต่ารอบเช้า
(เช็คเอ้าค์ 08.30 น.)
เรือออก 10.15 น. ถึง ชุมพร 12.30 น.
*** กลับเรือรอบเช้า 10.30 น. มีค่าใช้จ่าย +เพิ่มจากแพคเกจทัวร์ในตาราง อีก 300 บาท/ท่าน ***

โรงแรม/รีสอร์ท
อัตราค่าบริการ : ราคาต่อท่าน
ตั้งแต่วันนี้ -
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
2 คน
พัก
3 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
(ไม่รวมอาหารเช้า)
  View Clift Beach Resort
www.viewcliff.com

ริมทะเล
หาดทรายร

*** +
- Garden view
- Strandard R.
- Paradise View
5,100
5,300
5,800
-
-
5,600
3,900
4,100

4,300
1,600
1,900

2,100

หมายเหต
ุ : View Clift Beach Resort
• เทศกาล (ปีใหม่ 20 ธ.ค.- 4 ม.ค. /สงกรานต์ 9-16 เม.ย.)
- Garden View + เพิ่ม 600 บาท
- Standard R. + เพิ่ม 800 บาท
- Paradise View + เพิ่ม 1,000 บาท
โรงแรม/รีสอร์ท
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
2 คน
พัก
3 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
Dusitbuncha Resort
www.dusitbuncharesort.com
ริมทะเล
หาดทรายรี

****
- Standard R.
- Superior Villa
- Superior Seaview
- Deluxe Seaside
- Deluxe Sunset
- Deluxe Romantic
- Paradise Seaside
6,950
7,550
7,900
8,200
8,600
8,800
9,500
5,950
6,550
6,900
7,200
7,600
7,800
8,500
5,250
5,700
5,950
6,150
6,450
6,600
7,150
• Low 2,500
• Peak/Hight 3,000
• พักเดี่ยว+เพิ่ม 2,000

หมายเหต
ุ : Dusitbuncha Resort Peak Season
• ช่วง Peak Season 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. และ Hight Season 11-17 เม.ย. / 1-31 ส.ค. + เพิ่ม 1,100 บาท/ท่าน


*** เด็กหมายถึง อายุ 5 -10 ปี ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ไม่เสริมเตียงพักผู้ใหญ่ / กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม  
ค่าบริการนี้รวม
รถรับ – ส่ง , TOUR ตามโปรแกรม , ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 6 มื้อ , ค่าธรรมเนียม , ค่าประกันการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม
รถ (ไป-กลับ) เดินทางถึงชุมพร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล), และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

 

หมายเหตุ :
- โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

คำแนะนำ ในการท่องเที่ยวทางทะเล
- ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป สำหรับออกทะเลดำน้ำตื้น
- การดำน้ำตื้น หากดำน้ำไม่เป็นฝึกการใช้อุปกรณ์และทดลองดำน้ำก็สามารถดำน้ำได้ค่ะ
(มีไกด์ทางทะเลคอยแนะนำและดูแลความปลอดภัย) ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถพักผ่อนอยู่บนเรือได้ค่ะ (เรือลำใหญ่)
- พักผ่อนให้เต็มที่ ทานอาหารพอประมาณ
- เตรียมยาประจำตัว (ถ้ามี) และของใช้จำเป็นส่วนตัวให้พร้อม
- ชุดที่เหมาะสม ควรพร้อมเปียกน้ำได้เสมอ กางเกงแบบสวมสบาย เสื้อยืดแขนยาว หรือเสื้อคลุม (ถ้ามี)
- สัมภาระที่ไม่จำเป็น เครื่องประดับ ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไป
- กล้องถ่ายรูป สามารถนำไปได้ เพียงแต่ใส่ถุงพลาสติกป้องกันน้ำ และไอทะเลให้ดีเท่านั้น
- ระหว่างท่องเที่ยว หากรู้สึกว่าป่วย หรือมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- ไม่ทิ้งขยะลงทะเลหรือที่หาดทราย กรุณาทิ้งในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
- ไม่ควรเก็บ หรือทำลายธรรมชาติ เปลือกหอย ปะการัง ฯลฯ::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
เงื่อนไขการจอง : เดินทาง Low Season มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
หากเดินทางช่วง Hight & Peak Season ชำระเต็มจำนวน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ
     
เกาะนางยวน..เย้ายวลใจ สุด..สุด..  จ.ชุมพร เกาะนางยวน   จ.ชุมพร
สัมผัสความสุขสงบอันล้ำลึก ของวีถีธรรมชาติ
ที่สวยงาม ของโลกใต้ท้องทะเล
อ่านต่อ...
  เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  กับ นุ บางบ่อ เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  
จ.ชุมพร

กับ นุ บางบ่อ   อ่านต่อ...
เกาะเต่า..เกาะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย ตอนที่# 1 เกาะเต่า   จ.ชุมพร
เกาะมหัศจรรย์.. แ่ห่งท้องทะเลอ่าวไทย
อ่านต่อ...
  มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน  จ.ชุมพร
อ่านต่อ...
เส้นทางประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง เส้นทางประวัติศาสตร์
เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง
 จ.ระนอง แหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
อันทรงคุณค่า
อ่านต่อ...
  ล่องแพ..แล พลับพลึงธาร  ณ คลองนาคา จ.ระนอง ล่องแพ แล พลับพลึงธาร  จ.ระนอง
ความงามของดอกพลับพลึงธาร ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย อ่านต่อ...
ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง จ.ระนอง ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง  จ.ระนอง ณ ดินแดนแห่งนี้ยังคงซึ่งธรรมชาติ
ไว้ได้ดีจริงๆ อ่านต่อ...
 
โลกทะเลชุมพร
โลกทะเลชุมพร   จ.ชุมพร
ปล่อยอารมณ์..ปล่อยภาระทั้งหมด มีเพียงเรากับทะเลและเพื่อนๆ อ่านต่อ...

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -