อ่าวพังงา-เกาะพีพี-เกาะเฮ-เกาะไข่

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน ( Full Option )
รายละเอียดโปรแกรม (ไม่รวมค่าเดินทาง)
วันแรก
รับเข้าสนามบิน ( สถานีขนส่ง ) + เช็คอิน
อาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ โคโคนัทค๊อฟฟี่ชอป + บัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมรถรับ-ส่ง
วันที่สอง
อาหารเช้า
ทัวร์รวมอาหารกลางวัน เลือก 1 รายการ
อ่าวพังงา / เกาะพีพี / เกาะเฮ / เกาะไข่ ( เต็มวัน Speed Boat )
วันที่สาม
อาหารเช้า
ทัวร์อ่าวพังงา
ส่งสนามบิน ( สถานีขนส่ง )
ราคานี้รวม ( ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ ........................ )
1. ค่าที่พักพักที่โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ หาดป่าตอง “ Paradise Wing”
- ห้องพักคู่ x,xxx บาท/ท่าน
- ห้องพักเดี่ยว x,xxx บาท/ท่าน
- เด็กเสริมเตียง (4-10 ปี) x,xxx บาท/ท่าน
- เด็กไม่เสริมเตียง (4-10 ปี) x,xxx บาท/ท่าน
2. ค่ารถรับส่งสนามบินโรงแรม
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
5. ค่าธรรมเนียม
6. ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน / ภาษี VAT หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการ / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติชาวต่างชาติ (จ่ายเพิ่มแห่งละ 400 บาท)

หมายเหตุ :
- การเดินทางกลับต้องออกจากสนามบินภูเก็ต 17.00 น.
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง
15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
- โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน ( Super Save )
รายละเอียดโปรแกรม (ไม่รวมค่าเดินทาง)
วันแรก
รับเข้าสนามบิน (สถานีขนส่ง) + เช็คอิน
วันที่สอง
อาหารเช้า
ทัวร์รวมอาหารกลางวัน เลือก 1 รายการ
อ่าวพังงา / เกาะพีพี / เกาะเฮ / เกาะไข่ ( เต็มวัน Speed Boat )
วันที่สาม
อาหารเช้า
แวะซื้อของที่ระลึกและสินค้า Otop
ส่งสนามบิน ( สถานีขนส่ง )
ราคานี้รวม ( ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ ............................... )
1. ค่าที่พักพักที่โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ หาดป่าตอง “ Paradise Wing”
- ห้องพักคู่
x,xxx  บาท/ท่าน
- ห้องพักเดี่ยว x,xxx บาท/ท่าน
- เด็กเสริมเตียง (4-10 ปี) x,xxx บาท/ท่าน
- เด็กไม่เสริมเตียง (4-10 ปี) 1,750 บาท/ท่าน
2. ค่ารถรับส่งสนามบินโรงแรม
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
5. ค่าธรรมเนียม
6. ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน / ภาษี VAT หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการ / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติชาวต่างชาติ (จ่ายเพิ่มแห่งละ 400 บาท)

หมายเหตุ :
- การเดินทางกลับต้องออกจากสนามบินภูเก็ต 17.00 น.
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง
15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
- โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -Home
กลับหน้าโปรแกรมเที่ยวทะเล
[ CODE : S7 ]