Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา
ชมอาทิตย์ลับฟ้าภูเก็ต...มหัศจรรย์ถ้ำพุงช้าง
( 5  วัน 4 คืน )
โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก : กทม. – กระบี่
18.30 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้างลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ออกเดินทางโดยรถโค้ช 2 ชั้น
พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)

 
วันที่สอง : หมู่เกาะพีพี
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (1) แบบพื้นเมืองประเภท ติ่มซำ
08.00 น.
ลงเรือ Speed Boat เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.00 น.
นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม เที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ อ่าวโล๊ะซามะ ดำน้ำดูปะการัง ท่าานสามารถชมปลาตัวโตๆหลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย จากนั้นไป อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น.
ขึ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ (2) ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดิน เล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย เดินทางสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม
15.00 น.
นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุด ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ พักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
17.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า (www.krabilaplaya.com) หรือเทียบเท่า จากนั้นบริการอาหารเย็น (3)
 
วันที่สาม : อ่าวพังงา – แหลมพรหมเทพ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา
10.00 น.
ถึงท่าเรือ อ่าวพังงา ลงเรือท้องถิ่นนำคณะเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพลิดเพลินกับ ภูเขารูปแปลกตา เช่น เขาช้าง เขาหมาจู ถ้ำลอด ต่อจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เกาะปันหยี หมู่บ้านที่ปลูกอาศัยอยู่ในทะเล / บริการอาหารกลางวัน (5) เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมเกาะปันหยี พร้อมเลือกซื้อของฝากจำพวกอาหารทะเลตากแห้ง เดินทางนำชม เขาพิงกั และ เขาตะปสถานีที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต ถึงภูเก็ตนำท่านสู่ แหลมพรหมเทพ   จุดชมวิวทะเลอันดามันส่วนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ที่สุดแสนจะโรแมนติก
17.00 น.
ถึงที่พัก โรงแรมบูกิตตา
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (6)
19.00 น.
เดินทางเข้าชม ภูเก็ตแฟนตาซี ( ลูกค้าจ่ายเอง ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ : City ทัวร์ภูเก็ต – ถ้ำพุงช้าง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) โรงแรมที่พัก
09.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และ หลวงพ่อเกลี้ยม ที่มณฑป พร้อมทั้งกราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนที่กุฏิจำลอง ซึ่งหลวงพ่อทั้งสามรูป เป็นที่นับถือสักการะของชาวภูเก็ต เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่โผล่จากดินเพียงครึ่งองค์ ชาวบ้านเรียกว่า “พระผุด” หรือ “พระทอง” แวะชมร้านจำหน่ายเครื่องประดับ และสินค้าที่ระลึกของจังหวัดภูเก็ต แวะชมโรงงานกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ร้านศรีศุภลักษณ์ออร์คิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
ออกเดินทางสู่ จ.พังงา เที่ยวชม ถ้ำพุงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองพังงา อีกหนึ่ง Unseen in Thailand ท่านจะได้นั่งเรือแคนูเข้าไปในถ้ำ และต่อด้วยแพไม้ไผ่ เพื่อชมความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อย และจะได้พบเห็น หินศักดิ์สิทธิ์สีขาว คล้ายหัวลูกช้าง
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ ร้านพลับพลาซีฟู้ด (9) ริมชายทะเลไชยา หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า
05.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และคลื่นลมในทะเล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 3 -10 ปี ท่านละ 7,200 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 บาท


ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถโค้ช 2 ชั้น 8 ล้อ , ค่าเรือ Speed Boat เรือล่องอ่าวพังงา และเรือเข้าถ้ำพุงช้าง, ค่าที่พัก 2 คืน , ค่าอาหาร 9 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียม ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ ) , ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้าถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -Home
[ CODE : S6B ]