แพคเกจ..หมู่เกาะสิมิลัน
::: One Day Tour ราคาท่านละ 2,900 บาท ( เริ่มที่ท่าเรือทับละมุ 2,600 บาท )
06.00-07.30 น.
รับท่านจากที่พัก (ภูเก็ต) ออกเดินทางสู่ท่าเรือ ทับละมุ
08.00 น.
ถึงท่าเรือทับละมุ ทานกาแฟ , ชา , ขนมปัง ที่ทางเราจัดเตรียมสำหรับท่าน
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat เพื่อนำท่านชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งบนเกาะและใต้ท้องทะเลของหมู่เกาะสิมิลัน
10.00 น.
เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปลาสวยงามที่ เกาะบางู ( เกาะ 9 )
11.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน ( เกาะ 8 ) เพื่อรับประทานอาหาร ( Set menu ) หลังจากรับประทานอาหารท่านสามารถชื่นชมกับความและเก็บภาพอันงดงามบนหินเรือใบ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.
เดินทางนำท่านมาดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามที่ เกาะปายู (7)
14.00 น.
เดินทางนำท่านมาดำน้ำที่ เกาะเมียง ( เกาะ 4 )
15.15 น.
เดินทางออกมาจากเกาะสิมิลัน
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือทับละมุและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

::: 2 วัน 1 คืน      ราคาท่านละ 5,200 บาท ( เริ่มที่ท่าเรือทับละมุ 4,900 บาท )
วันแรก
 
06.00-07.30 น. รับท่านจากที่พัก (ภูเก็ต) ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
08.00 น.
ถึงท่าเรือทับละมุ ทานกาแฟ , ชา , ขนมปัง ที่ทางเราจัดเตรียมสำหรับท่าน
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งบนเกาะและใต้น้ำ ด้วยเรือ   Speed Boat
10.00 น.
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน แวะเล่นน้ำดูปะการังที่ เกาะบางู (เกาะ9) ชมความงามของแนวปะการังและฝูงปลาสวยงาม
11.30 น.
มุ่งหน้าสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ8) ท่านจะได้สัมผัสกับหินเรือใบสัญลักษณ์แห่งสิมิลันและหินรองเท้าบู๊ท / พักรับประทานอาหารกลางวันแบบไทยเซทเมนูอันแสนอร่อย / หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ท่านสามารถชมความงามบนหินเรือใบและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.
เดินทางไปยัง เกาะปายู (เกาะ7) สัมผัสความงามท้องทะเล ปลาสวยงามและความสมบูรณ์ของปะการังที่มีความหลากหลาย
14.00 น.
เดินทามุ่งหน้าสู่ เกาะเมียง (เกาะ4) เพื่อนำสัมภาระเข้าที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ
20.00 น. นำท่านเดินทาง ชมปูไก่ ซึ่งเป็นปูที่หาดูไม่ได้ในตอนกลางวัน / หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
 
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า และเดินทางนำท่านเล่นน้ำ 1-2 จุด ด้วยเรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเก็บสัมภาระที่อยู่ในเต็นท์พร้อมที่จะลงเรือ Speed Boat เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ
15.00 น.
เดินทางกลับที่ท่าเรือทับละมุ
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

::: 3 วัน 2 คืน    ราคาท่านละ 6,300 บาท ( เริ่มที่ท่าเรือทับละมุ 6,000 บาท )
วันแรก
 
06.00-07.30 น. รับท่านจากที่พัก (ภูเก็ต) ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
08.00 น.
ถึงท่าเรือทับละมุ ทานกาแฟ , ชา , ขนมปัง ที่ทางเราจัดเตรียมสำหรับท่าน
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งบนเกาะและใต้น้ำ ด้วยเรือ   Speed Boat
10.00 น.
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน แวะเล่นน้ำดูปะการังที่ เกาะบางู (เกาะ9) ชมความงามของแนวปะการังและฝูงปลาสวยงาม
11.30 น.
มุ่งหน้าสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ8) ท่านจะได้สัมผัสกับหินเรือใบสัญลักษณ์แห่งสิมิลันและหินรองเท้าบู๊ท / พักรับประทานอาหารกลางวันแบบไทยเซทเมนูอันแสนอร่อย / หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ท่านสามารถชมความงามบนหินเรือใบและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.
เดินทางไปยัง เกาะปายู (เกาะ7) สัมผัสความงามท้องทะเล ปลาสวยงามและความสมบูรณ์ของปะการังที่มีความหลากหลาย
14.00 น.
เดินทามุ่งหน้าสู่ เกาะเมียง (เกาะ4) เพื่อนำสัมภาระเข้าที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ
20.00 น. นำท่านเดินทาง ชมปูไก่ ซึ่งเป็นปูที่หาดูไม่ได้ในตอนกลางวัน / หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
 
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า และเดินทางนำท่านเล่นน้ำ 1-2 จุด ด้วยเรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
เดินทางนำท่านชมความงามใต้ท้องทะเล อีก 1-2 จุด
16.30 น.
เดินทางกลับถึง เกาะ 4 (เกาะเมียง) เพื่อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
 
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า และเดินทางนำท่านเล่นน้ำ 1-2 จุด ด้วยเรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเก็บสัมภาระที่อยู่ในเต็นท์พร้อมที่จะลงเรือ Speed Boat เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ
15.00 น.
เดินทางกลับที่ท่าเรือทับละมุ
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
- ค่ารถรับส่งโรงแรม – ท่าเรือทับละมุ , ค่าเรือ SPEED BOAT , ค่าที่พัก (เต้นท์) , ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ , ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
, ค่าธรรมเนียม , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท


ราคานี้ไม่รวม
ภาษี VAT หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการ / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติชาวต่างชาติ ( จ่ายเพิ่มแห่งละ 400 บาท )


หมายเหตุ

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -Home
[ CODE : S5 ]