ดำน้ำเกาะตาชัย
พักแพนอนเขื่อน
เยือนกุ้ยหลินเมืองไทย

[ CODE : S39 ]  

:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก
กทม. – พังงา
18.00 น.
พร้อมกันที่ห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศบริการอาหารว่างบนรถ
(จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
วันที่สอง
เกาะตาชัย
07.00 น.
ถึง ท่าเรือทับละมุ บริการอาหารเช้า (1) และรับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้นบริเวณชายฝั่งของเกาะตาชัย
08.30 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะตาชัย
10.00 น.
ดำน้ำที่ตอนใต้ของเกาะตาชัย , พักผ่อนบนหาดทราย ขาว สวยของเกาะตาชัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนบรรยากาศชายหาดของเกาะตาชัย (2)
13.30 น.
ออกเดินทางไปยัง จุดชมวิวบนเกาะตาชัย และชมฉลามหูดำ, ปูไก่ บนเกาะตาชัย
14.00 น.
ดำน้ำฝั่งตะวันออกของเกาะ , พักผ่อนบนหาดทราย ขาว สวยของเกาะตาชัย
14.30 น.
ดำน้ำจุดสุดท้ายที่ตอนเหนือของเกาะตาชัย
15.30 น.
ออกเดินทางออกจากเกาะตาชัย กลับท่าเรือทับละมุ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก…….
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
บ่อน้ำดันทรายดูด - เขื่อนเชี่ยวหลาน
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
09.00 น.
แวะชมความมหัศจรรย์ของ น้ำดันทรายดูด ที่บ้านถ้ำผึ้ง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารชมวิวของ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่าได้ใช้เวลาถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
13.00 น.
มุ่งหน้าสู่ที่พัก แพเพลินไพร หรือเทียบเท่า ถึงแพให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก ลงเรือมุ่งหน้าสู่ ถ้ำปะการัง  โดยจะต้องเดินข้ามเขาเป็นจำนาน 2 ลูก ระยะเวลาในการเดินประมาณครึ่งชั่วโมง   ท่านจะได้พบกับ พันธ์ไม้นานาชนิดต่อด้วยแพไม้ใผ่ติดเครื่องยนต์ อีกประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางเข้าสู่ปากถ้ำปะการัง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีถ้ำอยู่กลางป่า กลางน้ำเช่นนี้ เหมือนว่า ท่านกำลังอยู่ในโลกใต้ทะเลเลยทีเดียว หรือที่มีชื่อเรียกกันว่าทะเลใน 500 ไร่
16.30 น.
เดินทางกลับสู่แพที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย อิสระเล่นน้ำ พายเรือแคนนู
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก (6) ทามกลางธรรมชาติที่แสนโรแมนติก
   
วันที่สี่
เขื่อนเชี่ยวหลาน – กรุงเทพฯ
06.00 น.
นำท่านนั่งเรือชม ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นกลางสายน้ำ ที่แสนบริสุทธิ์ หากโชคดีอาจพบเจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (7 )
08.00 น.
เก็บสัมภาระนำท่านลงเรือ มุ่งหน้าสู่ใจกลางของเขื่อนรัชประภา จุดมุ่งหมายคือ กุ้ยหลินเมืองไทย ตื่นตา ตื่นใจ กับบรรยากาศเหมือนในความฝัน กับภูเขาหินปูนทั้ง 5 ที่โผลมาเหนือน้ำ สัญญาลักษณ์ของกุ้ยหลินเมืองไทย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วย เกาะแก่งต่างๆ
10.00 น.
แวะ นมัสการพระธาตุไชยา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
18.00 น.
แวะทานอาหารที่หัวหิน อิสระที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
23.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ท่านละ 9,900 บาท เด็กอายุ 3 – 10 ปี ราคาท่านละ 7,900 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง

ราคานี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ, ค่าเรือทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน, ค่าทัวร์เกาะตาชัย, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียม ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ ), ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT(กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานฯสำหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

 


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -