ดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่เลยครับ
แพคเกจ..หมู่เกาะสุรินทร์
  (ราคาเริ่มต้นที่ท่าเรือคุระบุรี )
เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ –
1. บริการเรือเมล์ ออกจากท่าเรือคุระบุรีทุกวัน (ราคาไป-กลับ)
ประเภทเรือ
ออก
ถึง
ออกจากเกาะ
ถึง
ราคา
- เรือใหญ่
09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
1,400
- Speed Boat
08.30 น.
09.45 น.
15.00 น.
16.15 น.
1,700
2. โปรแกรมเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ
โปรแกรม
ออก
ถึง
จำนวน (คน)
ราคา
- หมู่เกาะสุรินทร์
08.30 น.
09.45 น.
2 ท่านขึ้นไป
2,600
- เกาะตาชัย
08.30 น.
10.00 น.
2 ท่านขึ้นไป
2,800
ราคานี้รวม 1.เรือไป-กลับ   2.อาหารเที่ยง   3. อุปกรณ์ดำน้ำ   4.เครื่องดื่ม   5.ไกด์   6. ประกัน 200,000 บาท
3. โปรแกรมเที่ยวแบบค้างคืนบนเกาะ
โปรแกรมทัวร์
อาหาร/มื้อ
ประเภทเรือ
ราคา
2 วัน 1 คืน
5
เรือใหญ่
4,000
Speed Boat
4,300
3 วัน 2 คืน
8
เรือใหญ่
5,050
Speed Boat
5,500
4 วัน 3 คืน
11
เรือใหญ่
6,200
Speed Boat
6,700
กรณีรับ-ส่งภูเก็ต/สนามบิน เพิ่มคนละ 800 บาท จากราคาเรือ
(รถออก 05.00 – 05.30 น. กลับเวลา 17.00 น.)


ราคานี้รวม
   1.เรือไป – กลับ   2.อาหารทุกมื้อ  3.เครื่องดื่ม   4.ที่พักเต็นท์พร้อมเครื่องนอน   5.ไกด์   6.อุปกรณ์ดำน้ำ
7.ประกันเดินทาง 200,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


จองบ้านพักอุทยานฯ
โทร. 02-561-2919,02-561-2921 (หลังละ 2,000 บาท/2คน/คืน)

จองตั๋วรถทัวร์
1. ลิกไนท์ทัวร์ โทร. 02-894-6151-3
2. ภูเก็ตเซ็นทรัล โทร. 02-894-6171-2
3. ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. 02-894-6144-5
4. บ.ข.ส โทร. 02-422-4443-4

:: รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์แบบ 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้นที่ท่าเรือคุระบุรี / ราคาท่านละ 4,500 บาท ( เรือ Speed Boat )
วันแรก
08.00 น.
พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์) ที่หาดไม้งาม
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.30 น.
ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นพร้อมกับการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีจากเจ้าหน้าที่
14.00 น.
จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น.
ไปดำน้ำกันที่ หินแพ และ อ่าวเต่า
12.00 น.
อาหารเที่ยง (5)
13.30 น.
เดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.30 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ

:: รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์แบบ 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ท่าเรือคุระบุรี / ราคาท่านละ 5,500 บาท ( เรือ Speed Boat )
วันแรก
07.00 น.
พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์) ที่หาดไม้งาม
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.30 น.
ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นพร้อมกับการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีจากเจ้าหน้าที่
14.00 น.
จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น.
จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ เกาะตอรินลา และ อ่าวผักกาด
12.00 น.
อาหารเที่ยง (5)
13.30 น.
ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น.
ปิดท้ายการดำน้ำทริปนี้ด้วย อ่าวเต่า และ อ่าวบอน
(หรือเลือกที่จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนแทนการดำน้ำก็ได้)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
ออกเดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
15.30 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรี โดยสวัสดิภาพ

:: รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์แบบ 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ท่าเรือคุระบุรี / ราคาท่านละ 6,700 บาท ( เรือ Speed Boat )
วันแรก
07.00 น.
พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์) ที่หาดไม้งาม
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.30 น.
ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นพร้อมกับการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีจากเจ้าหน้าที่
14.00 น.
จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น.
จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ เกาะตอรินลา และ อ่าวผักกาด
12.00 น.
อาหารเที่ยง (5)
13.30 น.
ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น.
ออกดำน้ำกันต่อที่ หินแพ และ อ่าวสับปะรด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
รอบบ่ายไปกันที่ อ่าวเต่า และ อ่าวบอน
18.00 น.
อาหารเย็น (9) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
07.30 น.
อาหารเช้า (10)
09.00 น.
เช้าวันนี้เราจะไปกันที่หมู่บ้านของชาวมอแกน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของพวกเค้า
12.00 น.
อาหารเที่ยง (11)
13.00 น.
ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.00 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิ์ภาพ
   
1. บริการเรือเมล์ ออกจากท่าเรือคุระบุรีทุกวัน (ราคาไป-กลับ)
ประเภทเรือ
ออก
ถึง
ออกจากเกาะ
ถึง
ราคา
- เรือใหญ่
09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
1,400
- Speed Boat
08.30 น.
09.45 น.
15.00 น.
16.15 น.
1,700
2. โปรแกรมเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ
โปรแกรม
ออก
ถึง
จำนวน (คน)
ราคา
- หมู่เกาะสุรินทร์
08.30 น.
09.45 น.
2 ท่านขึ้นไป
2,600
- เกาะตาชัย
08.30 น.
10.00 น.
2 ท่านขึ้นไป
2,800
ราคานี้รวม 1.เรือไป-กลับ   2.อาหารเที่ยง   3. อุปกรณ์ดำน้ำ   4.เครื่องดื่ม   5.ไกด์   6. ประกัน 200,000 บาท
3. โปรแกรมเที่ยวแบบค้างคืนบนเกาะ
โปรแกรมทัวร์
อาหาร/มื้อ
ประเภทเรือ
ราคา
2 วัน 1 คืน
5
เรือใหญ่
4,000
Speed Boat
4,300
3 วัน 2 คืน
8
เรือใหญ่
5,050
Speed Boat
5,500
4 วัน 3 คืน
11
เรือใหญ่
6,200
Speed Boat
6,700
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ
   
ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  หาดทรายขาว ทะเลใสสวย
ฝูงปะการังฟ้าคราม อ่านต่อ...
   


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


 

Home
[ CODE : S 3 ]