:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยวเกาะเต่า-เกาะนางยวน
พักเกาะเต่า 2 คืน

Pro!! สุดจี๊ด
เริ่มต้นที่่่ 6,950 บาท

เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
[ CODE : S24 ]  
:: โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
20.00
พร้อมกันที่บริษัทเรือเร็วลมพระยา บริเวณถนนรามบุตรี (ซอยข้างถนนข้าวสาร) และทำการ Check-in ตั๋วเดินทาง
21.00
รถบัสปรับอากาศออกเดินทาง และมุ่งหน้าสู่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
วันที่สอง
 
05.00
เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร เชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
07.00
เรือเร็ว LOMPRAYAH CATAMARAN ออกจากท่าเรือ ทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร
08.45
เดินทางถึงเกาะเต่า เดินทางเข้าสู่ที่พัก…พักผ่อนตามสบาย
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน..... (มื้อที่ 1) เดินเที่ยวชมบรรยากาศหาดทรายรี  เล่นน้ำชายหาด
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำ..... (มื้อที่ 2) สัมผัสกับสีสันยามค่ำคืน ตลอดแนวหาด
(อย่านึกว่าเป็นต่างประเทศนะครับ)
วันที่สาม
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00
ขึ้นรถโดยสารไปยังท่าเรือ ลงเรือประมงดัดแปลงขนาดใหญ่ จุได้ 30-50 คน เที่ยวรอบเกาะดำน้ำตื้นดูปะการัง 4 จุด อาทิ อ่าวฉลาม ดูฉลามเป็นๆ ที่ว่ายอยู่ในน้ำ อ๊ะๆ อย่าตกใจเป็นฉลามหูดำไม่ทำร้ายคนครับ หินวง อ่าวลึก และอื่นๆ อีกมากมายตามแต่อากาศจะเป็นใจครับ อาหารกลางวันแสนอร่อย (ปิกนิก) (มื้อที่ 4) ทานไปดำไปได้ครับ
14.00
ขึ้น เกาะนางยวน ดำน้ำ หรือเล่นน้ำหยอกล้อฝูงปลา หรือถ่ายรูปเดินขึ้นจุดชมวิว ชมวิวเกาะนางยวนที่สวยงาม
17.00
กลับเกาะเต่า ถึงฝั่งเดินทางสู่ที่พัก / จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
08.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
10.30
Check out รถโรงแรมส่งที่ท่าเรือลงเรือ นำตั๋วเพื่อทำการ Check in ตั๋วเรือ
14.45
เรือออกจากเกาะเต่า
16.30
เดินทางมาถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร พร้อม Check-in ขึ้นรถบัส
17.30
รถบัสออกจากท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
24.30
ถึง กทม. แบบชิวชิว !! เที่ยวสุดคุ้ม**
** หากต้องการกลับเรือรอบเช้า Check out 8.30 น. เรือออกเวลา 10.30 น.  ถึงชุมพร 12.30 น.  ถึง กทม. 20.00 น. (+ เพิ่ม 300 บาท/ท่าน** )

อัตราค่าบริการ : ราคา/ท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.2556
โรงแรม/รีสอร์ท
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
1 คน
พัก
2 คน
พัก
3 คน
พัก
4 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
(ไม่รวมอาหารเช้า)
Seashell Resort
www.seashell-resort.com

Seashell Resort , Koh Tao Suratthani.
ริมทะเล
หาดทรายรี

***++

- Sup.Garden
- Deluxe Garden
- Pool side Villa
- Deluxe Ocean
- Beach side pool
- Beach front villa
  (2bed R.พัก4คน)


9,650
10,350
10,500
11,000
12,000

6,950
6,750
7,350
8,150
8,500
-


6,550
6,350
-
7,150
7,500
12,200-
-
-
-
-
10,500


5,200
5,050
5,550
6,150
6,350
9,150

2,200 + ABF
2,600 + ABF
2,850 + ABF
3,450 + ABF
3,950 + ABF
12,500 + ABF


หมายเหตุ :


โรงแรม/รีสอร์ท
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
1 คน
พัก
2 คน
พัก
3 คน
พัก
4 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
(ไม่รวมอาหารเช้า)
Koh Tao Regal Resort
www.kohtaoregal.com

ริมทะเล
หาดทรายร

*** ++
- Superior R.(สวน)
- Pool View
- Bungalow A/C
- Family R.
- Honeymoon Suite


9,600
-
-
-
-

6,950
7,300
7,550
7,850
8,550

6,650
7,000
7,200
7,650
8,350


-
-
-
-
-


4,450
5,450
5,650
5,850
6,412

2,000
2,400
2,600
3,100
3,600
หมายเหตุ : * Koh Tao Regal Resort ขายราคาเดียวทั้งปีครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน / กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม


โรงแรม/รีสอร์ท
สถานที่
/ ระดับ
VIEW
(แอร์)
พัก
1 คน
พัก
2 คน
พัก
3 คน
พัก
4 คน
เด็ก
พักเพิ่ม/ห้อง/คืน
(ไม่รวมอาหารเช้า)
Dusitbuncha Resort
www.dusitbuncharesort.com

ริมทะเล
หาดทรายร

*** ++

- Superior Villa
- Superior Villa Sea
- Duluxe Villa
- Duluxe Romantic
- Pradise Seaside9,800
9,900
10,200
11,050
11,250


8,500
8,650
9,050
9,900
10,150


8,200
8,300
8,750
9,600
9,850-
-
-
-
-


6,350
6,450
6,750
7,450
7,600หมายเหตุ : Dusitbuncha Resort ราคาเริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิ.ย.
และไม่รวมราคาเดินทางเทศกาล (5 – 17 เม.ย. + เพิ่ม กรุณาสอบถาม)


*** เด็กหมายถึง อายุ 4 -11 ปี ความสูงไม่เกิน 130 ซ.ม. ไม่เสริมเตียงพักผู้ใหญ่ / กรณีพัก 3 คน ใช้ที่นอนเสริม

ค่าบริการนี้รวม
รถรับ – ส่ง , TOUR ตามโปรแกรม , ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 6 มื้อ , ค่าธรรมเนียม , ค่าประกันการเดินทาง


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษี VAT(กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


หมายเหตุ :
- โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

คำแนะนำ ในการท่องเที่ยวทางทะเล
- ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป สำหรับออกทะเลดำน้ำตื้น
- การดำน้ำตื้น หากดำน้ำไม่เป็นฝึกการใช้อุปกรณ์และทดลองดำน้ำก็สามารถดำน้ำได้ค่ะ
(มีไกด์ทางทะเลคอยแนะนำและดูแลความปลอดภัย) ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถพักผ่อนอยู่บนเรือได้ค่ะ (เรือลำใหญ่)
- พักผ่อนให้เต็มที่ ทานอาหารพอประมาณ
- เตรียมยาประจำตัว (ถ้ามี) และของใช้จำเป็นส่วนตัวให้พร้อม
- ชุดที่เหมาะสม ควรพร้อมเปียกน้ำได้เสมอ กางเกงแบบสวมสบาย เสื้อยืดแขนยาว หรือเสื้อคลุม (ถ้ามี)
- สัมภาระที่ไม่จำเป็น เครื่องประดับ ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไป
- กล้องถ่ายรูป สามารถนำไปได้ เพียงแต่ใส่ถุงพลาสติกป้องกันน้ำ และไอทะเลให้ดีเท่านั้น
- ระหว่างท่องเที่ยว หากรู้สึกว่าป่วย หรือมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- ไม่ทิ้งขยะลงทะเลหรือที่หาดทราย กรุณาทิ้งในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
- ไม่ควรเก็บ หรือทำลายธรรมชาติ เปลือกหอย ปะการัง ฯลฯ


:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
เงื่อนไขการจอง : เดินทาง Low Season มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
หากเดินทางช่วง Hight & Peak Season ชำระเต็มจำนวน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

     
เกาะนางยวน..เย้ายวลใจ สุด..สุด..  จ.ชุมพร เกาะนางยวน   จ.ชุมพร
สัมผัสความสุขสงบอันล้ำลึก ของวีถีธรรมชาติ
ที่สวยงาม ของโลกใต้ท้องทะเล
อ่านต่อ...
  โลกทะเลชุมพร...สีสันแห่งท้องทะเลอ่าวไทย โลกทะเลชุมพร   จ.ชุมพร
สีสันแห่งท้องทะเลอ่าวไทย อ่านต่อ...
เกาะเต่า..เกาะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย ตอนที่# 1 เกาะเต่า   จ.ชุมพร
เกาะมหัศจรรย์.. แ่ห่งท้องทะเลอ่าวไทย
อ่านต่อ...
  เหยี่ยว อพยพกับสายลมใต้ปีก
จ.ชุมพร
อ่านต่อ...
เส้นทางประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง เส้นทางประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง  จ.ระนอง แหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
อันทรงคุณค่า
อ่านต่อ...
  เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  กับ นุ บางบ่อ เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  
จ.ชุมพร

กับ นุ บางบ่อ   อ่านต่อ...
ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง จ.ระนอง ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง  จ.ระนอง ณ ดินแดนแห่งนี้ยังคงซึ่งธรรมชาติ
ไว้ได้ดีจริงๆ อ่านต่อ...
  มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน  จ.ชุมพร
อ่านต่อ...
โลกทะเลชุมพร
โลกทะเลชุมพร   จ.ชุมพร
ปล่อยอารมณ์..ปล่อยภาระทั้งหมด มีเพียงเรากับทะเลและเพื่อนๆ อ่านต่อ...
  ล่องแพ..แล พลับพลึงธาร  ณ คลองนาคา จ.ระนอง ล่องแพ แล พลับพลึงธาร  จ.ระนอง
ความงามของดอกพลับพลึงธาร ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -