ดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่เลยครับ
สุดยอดปะการังน้ำตื้น หมู่เกาะสุรินทร์
(
จัดกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางได้ทุกวันโดยรถตู้ VIP )

5 วัน 4 คืน

:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก กรุงเทพฯ - คุระบุรี
19.00 น.
พบกันที่ โลตัสอ่อนนุช (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช) ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ อำเภอคุระบุรี
วันที่สอง อ่าวเรือปู-อ่าวสุเทพ-อ่าวไม้งาม
06.00 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น.
ลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่...อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร
11.30 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พักที่บริเวณหาดไม้งาม รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.00 น.
ลงเรือเดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลบริเวณ อ่าวเรือป จุดนี้ท่านสามารถพบเห็นปลาใบมีดโกน และแนวปะการังโตีะ จากนั้นนำทุกท่านไปดำน้ำต่อที่ อ่าวสุเทพ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์ใต้ ซึ่งมีแนวปะการังยาวถึง 1200 เมตร ด้านในของแนวปะการังเป็นปะการังก้อนขนาดเล็ก ส่วนด้านนอกเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่สลับกับปะการังแผ่นนอน สามารถพบเห็นปะการังอ่อนและกัลปังหา หอยมือเสือ และปลาสวยงามหลากหลายชนิดได้อย่างง่ายดาย ต่อด้วย อ่าวไม้งาม อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ บริเวณหน้าหาดที่พัก ปะการังที่พบในอ่าวนี้เป็นปะการังแผ่นตั้ง ปะการังเห็ด ปะการังเขากวาง และปะการังก้อน นอกจากปะการังแล้วยังพบสัตว์ทะเล เช่น ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล และมีปลามากมาย
17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / หลังอาหารพบปะสังสรรคฺฉันท์เพื่อน
วันที่สาม อ่าวสับปะรด - หินแพ - อ่าวช่องขาด และหัวแหลมช่องขาด - เกาะสต็อร์ค - อ่าวไทรเอน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
08.00 น.
นำท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่บริเวณ อ่าวสัปปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ ต่อด้วย หินแพ เป็นจุดดำน้ำแห่งแรกๆของหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ รอบๆหินแพนั้นระดับน้ำค่อนข้างตื้น จะพบดงปะการังเขากวางขึ้นอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังพบแส้ทะเล, กัลปังหา, ปลาจิ้มฟันจระเข้, ปลาสิงโตหนวดยาว และปลากลางน้ำอีกหลายชนิด ปิดท้ายช่วงเช้าที่ อ่าวช่องขาดและบริเวณหัวแหลมช่องขาด   แนวปะการังบริเวณนี้อยู่ร่องน้ำลึกแค่ 1-3 เมตร ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน ท่านจะได้พบปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบหอยมือเสือและปลาหลากชนิดแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว / รับประทานอาหารกลางวัน (5)
14.00 น.
ช่วงบ่ายไปดำน้ำกันต่อบริเวณ เกาะสต็อร์ค (จุดนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เนื่องจากอยู่เหนือสุดของเกาะสุรินทร์ ระดับความลึกประมาณ 2-25 เมตรกว้างประมาณ 50-100 เมตร จุดเด่นของเกาะสต็อร์ค คือ ฉลามวาฬ ฉลาม และปะการังสีฟ้า และี่ยังมีปะการังอ่อนมากมายหลายชนิด นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเกาะสต็อร์คต่างฝันที่จะได้เห็นฉลาม เพราะเกาะสต็อร์คเป็นจุดที่นักดำน้ำแบบ Snorkeling ที่พบฉลามบ่อยที่สุด โดยเฉพาะฉลามหูดำ และยิ่งกว่านั้นหากโชคดี ยังสามารถเห็นแมนต้าหรือปลากะเบนราหูที่พบบ่อยเช่นกัน จากนั้นไปต่อกันที่บริเวณ อ่าวไทรเอน อ่าวที่มีแนวปะการังหลากหลายชนิด และหากยังมีเวลาเหลือเราจะแถมปิดท้ายให้ทุกท่านกันที่ อ่าวโอ่ง
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย...พูดคุย..สังสรรค์
วันที่สี่  หมู่บ้านชาวมอแกน - บ่อน้ำร้อนระนอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) เสร็จแล้วไป หมู่บ้านชาวมอแกน ที่อ่าวบอน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเล ยิปซีแห่งทะเลอันดามัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) เสร็จแล้วเดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดระนอง แวะ สวนรุกชาติรักษะวาริน แช่น้ำแร่ อบซาว์วน่า อบไอน้ำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสที่ SIAM HOT SPA สปาที่ดีที่สุดของเมืองระนอง
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ด้วยความสุข และความประทับใจไปนานวัน
วันที่ห้า ระนอง-กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ

ค่าบริการ: กรุ๊ปออกตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 7,800 บาท คนที่ 9-10  เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 5,800 บาท

*** กรณีเหมากรุ๊ป เราบริการไปรับ - ไปส่งตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย 1 จุดในเขตกรุงเทพฯ

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถและค่าเรือตลอดรายการ
- ค่าที่พัก (เต้นท์) บนเกาะ 2 คืน เต้นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน ( บ้านพักอุทยานฯ พัก 2 ท่าน หลังละ 2,000 บาท / คืน )
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม (ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 400 บาท/คน)
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  หาดทรายขาว ทะเลใสสวย
ฝูงปะการังฟ้าคราม อ่านต่อ...
     

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


 

Home
[ CODE : S 2 ]