ดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่เลยครับ
สุดยอดปะการังน้ำตื้น หมู่เกาะสุรินทร์
(
จัดกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางได้ทุกวันโดยรถตู้ VIP )

5 วัน 4 คืน

:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก กรุงเทพฯ - คุระบุรี
19.00 น.
พบกันที่ โลตัสอ่อนนุช (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช) ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ อำเภอคุระบุรี
วันที่สอง อ่าวเรือปู-อ่าวสุเทพ-อ่าวไม้งาม
06.00 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น.
ลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่...อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร
11.30 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พักที่บริเวณหาดไม้งาม รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.00 น.
ลงเรือเดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลบริเวณ อ่าวเรือป จุดนี้ท่านสามารถพบเห็นปลาใบมีดโกน และแนวปะการังโตีะ จากนั้นนำทุกท่านไปดำน้ำต่อที่ อ่าวสุเทพ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์ใต้ ซึ่งมีแนวปะการังยาวถึง 1200 เมตร ด้านในของแนวปะการังเป็นปะการังก้อนขนาดเล็ก ส่วนด้านนอกเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่สลับกับปะการังแผ่นนอน สามารถพบเห็นปะการังอ่อนและกัลปังหา หอยมือเสือ และปลาสวยงามหลากหลายชนิดได้อย่างง่ายดาย ต่อด้วย อ่าวไม้งาม อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ บริเวณหน้าหาดที่พัก ปะการังที่พบในอ่าวนี้เป็นปะการังแผ่นตั้ง ปะการังเห็ด ปะการังเขากวาง และปะการังก้อน นอกจากปะการังแล้วยังพบสัตว์ทะเล เช่น ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล และมีปลามากมาย
17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / หลังอาหารพบปะสังสรรคฺฉันท์เพื่อน
วันที่สาม อ่าวสับปะรด - หินแพ - อ่าวช่องขาด และหัวแหลมช่องขาด - เกาะสต็อร์ค - อ่าวไทรเอน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
08.00 น.
นำท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่บริเวณ อ่าวสัปปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ ต่อด้วย หินแพ เป็นจุดดำน้ำแห่งแรกๆของหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ รอบๆหินแพนั้นระดับน้ำค่อนข้างตื้น จะพบดงปะการังเขากวางขึ้นอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังพบแส้ทะเล, กัลปังหา, ปลาจิ้มฟันจระเข้, ปลาสิงโตหนวดยาว และปลากลางน้ำอีกหลายชนิด ปิดท้ายช่วงเช้าที่ อ่าวช่องขาดและบริเวณหัวแหลมช่องขาด   แนวปะการังบริเวณนี้อยู่ร่องน้ำลึกแค่ 1-3 เมตร ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน ท่านจะได้พบปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบหอยมือเสือและปลาหลากชนิดแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว / รับประทานอาหารกลางวัน (5)
14.00 น.
ช่วงบ่ายไปดำน้ำกันต่อบริเวณ เกาะสต็อร์ค (จุดนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เนื่องจากอยู่เหนือสุดของเกาะสุรินทร์ ระดับความลึกประมาณ 2-25 เมตรกว้างประมาณ 50-100 เมตร จุดเด่นของเกาะสต็อร์ค คือ ฉลามวาฬ ฉลาม และปะการังสีฟ้า และี่ยังมีปะการังอ่อนมากมายหลายชนิด นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเกาะสต็อร์คต่างฝันที่จะได้เห็นฉลาม เพราะเกาะสต็อร์คเป็นจุดที่นักดำน้ำแบบ Snorkeling ที่พบฉลามบ่อยที่สุด โดยเฉพาะฉลามหูดำ และยิ่งกว่านั้นหากโชคดี ยังสามารถเห็นแมนต้าหรือปลากะเบนราหูที่พบบ่อยเช่นกัน จากนั้นไปต่อกันที่บริเวณ อ่าวไทรเอน อ่าวที่มีแนวปะการังหลากหลายชนิด และหากยังมีเวลาเหลือเราจะแถมปิดท้ายให้ทุกท่านกันที่ อ่าวโอ่ง
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย...พูดคุย..สังสรรค์
วันที่สี่  หมู่บ้านชาวมอแกน - บ่อน้ำร้อนระนอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) เสร็จแล้วไป หมู่บ้านชาวมอแกน ที่อ่าวบอน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเล ยิปซีแห่งทะเลอันดามัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) เสร็จแล้วเดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดระนอง แวะ สวนรุกชาติรักษะวาริน แช่น้ำแร่ อบซาว์วน่า อบไอน้ำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสที่ SIAM HOT SPA สปาที่ดีที่สุดของเมืองระนอง
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ด้วยความสุข และความประทับใจไปนานวัน
วันที่ห้า ระนอง-กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ

ค่าบริการ: กรุ๊ปออกตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 7,800 บาท คนที่ 9-10  เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 5,800 บาท

*** กรณีเหมากรุ๊ป เราบริการไปรับ - ไปส่งตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย 1 จุดในเขตกรุงเทพฯ

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถและค่าเรือตลอดรายการ
- ค่าที่พัก (เต้นท์) บนเกาะ 2 คืน เต้นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน ( บ้านพักอุทยานฯ พัก 2 ท่าน หลังละ 2,000 บาท / คืน )
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม (ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 400 บาท/คน)
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  หาดทรายขาว ทะเลใสสวย
ฝูงปะการังฟ้าคราม อ่านต่อ...
     

สำหรับทริปหมู่เกาะสุรินทร์ และทะเลทางใต้ทุกโปรแกรม..  จะมีจุดขึ้นรถด้วยกัน 2 จุด ครับหมู่เกาะสุรินทร์
:: การเตรียมตัว
 

1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือมีผ้าคลุมบังแดดด้วยก็ดีครับเวลาโดนแดด ส่องด้านข้างเรือจะได้ไม่ร้อน เเต่เรือหางยาวมีหลังคาอย่างดีครับ ชุดว่ายน้ำสำหรับทั้งชายและหญิง ใส่ไว้ข้างใน หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด เพื่อให้สะดวกในการดำน้ำ และตากแห้งง่ายเพื่อใช้ใน Trip ต่อไปได้ เสื้อที่ใช้ดำน้ำควรจะเป็นแขนยาวจะดีมากครับ

*** กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทาง สำหรับทริปนี้ แนะนำว่าควรเป็น กระเป๋าแบบเป้ หรือแบบที่สะพายไดนะครับ เพราะว่าจะสะดวกในการขนย้ายมากกว่า อีกอย่างอาจมีบางช่วง ( โดยเฉพาะบริเวณจุด 200 เมตร บนเกาะ) ที่เราต้องเดินเท้าไปพร้อมกับกระเป๋าเพื่อเข้าที่พัก หากเป็นกระเป๋าล้อลากจะไม่สะดวก เพราะว่าพื้นที่เดินนั้นจะไม่ใช่พื้นเรียบ อาจทำให้กระเป๋าใบเก๋ของเราชำรุดได้นะครับ แนะนำว่าควรเป็นแบบเป้จะดีที่สุดครับ

2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )

3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรองเท้ารัดส้นพวก Kito , Adda ก็ได้ครับ

4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด

5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับ จะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับเป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ

6.หมอน+ผ้าห่ม +เบาะรองนอน เรามีให้ครับ

7.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา

8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว

9.เชือกฟาง ติดตัวไปสัก 3-4 เมตร สำหรับทำราวตากผ้าครับ
จุดที่เราจะลงเรือกันครับ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา
10.กระเป๋าเดินทาง แนะนำว่าควรเป็น แบบเป้ ครับ เพราะจะสะดวกในการขนย้ายขึ้นลงเรือครับ และพวกถุงขนมต่างๆ ที่เราซื้อไปรับประทานที่เกาะ หากเป็นไปได้ควรแพคใส่ในกระเป๋า หรือว่าผูกมัดติดกับกระเป๋าของเราไว้ เพื่อเป็นการป้องการไม่ให้ของเราพลัดหลงไปกับของคณะอื่นครับ

11.สำหรับคนที่รักการอ่านพกหนังสือไปอ่านเล่นขณะนั่งเรือไปเกาะก็ได้นะครับ หากเป็นเรือเมล์ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือประมาณ 2.30 - 3 ชม. ครับ แต่ถ้าเป็นเรือ Speed Boat ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชมฬ เท่านั้นคับ (หากท่านใดชอบเมาเรือ ก่อนการเดินทางรบกวนช่วยแจ้งให้ทีมงานไกด์ทราบด้วยนะครับ จะได้ให้ทานยาแก้เมากันไว้ก่อนครับ)

12.ไฟฉาย สำหรับเข้าห้องน้ำ หรือเดินเล่นตอนกลางคืน ประมาณหลัง 22.30 น. ไฟฟ้าบนเกาะจะดับครับ ( ยกเว้นช่วงเทศกาลหรือคนเยอะๆ อุทยานอาจจะขยายเวลาปิดไฟออกไปจนถึงประมาณ 01.00 น. )

13.เตรียมแป้งเย็น ทาตัวสำหรับคนขี้ร้อน เช่น แป้งเย็นตรางูช่วยได้เยอะทีเดียวครับ จะเป็นพัดเล็กๆ สักอัน หรือพัดลมใส่ถ่านเล็กๆ ก็จะเยี่ยมเลยครับ บนเกาะอากาศช่วงหัวค่ำในเต้นท์ค่อนข้างร้อนนิดนึง แต่ดึกๆ ก็จะเริ่มเย็นบ้างครับ

14.เสื่อ ที่พับได้เอาไว้ปูนั่งเล่น ยามค่ำคืนหน้าชายหาดลมเย็นดีครับ ดึกๆ ค่อยเข้าไปนอนในเต้นท์ ( อุทยานมีผ้าใบให้เช่าเหมือนกันครับ ผืนละ 20 บาท แต่มีปริมาณไม่มากนะครับ )

15.ขนมคบเคี้ยวทานเล่น ที่เราชอบ แต่ร้านค้าบนเกาะก็มีขายนะครับ แต่ราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยเนื่องจากอยู่ไกลฝั่ง ยกตัวอย่างนะครับ แอลกอฮอล์ที่เป็นป๋องๆ หน่ะ 35-50 บาท น้ำอัดลมกระป๋องละ 20 บาท จะเตรียมไปเองหรือจะไปซื้อที่เกาะตามสะดวกได้เลยครับ ส่วนน้ำแข็งบนเกาะมีขายครับ แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ บางวันก็มีบางวันก็หมดเพราะต้องรอเรือเสบียงมาส่งครับ แนะนำว่าเป็นแบบ On The Rock มะนาวบางๆ เกลือนิดหน่อยท่าจะดีกว่าครับ) อ้อ! บนเกาะยังมีของที่ระลึกจำพวกพวก โปสการ์ด ฯ รวมถึงเสื้อของอุทยานขายด้วยนะครับ ราคาประมาณ 180-200 บาท ( ที่หมู่บ้านมอแกนที่เราจะไปเที่ยวกันก็มีของที่ระลึกที่ชาวมอแกนทำเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับ )
** ขนมทุกอย่างที่เรานำไปรับประทานที่เกาะ หากแกะซองแล้วควรรับประทานให้หมด เนื่องจากขนมที่เปิดซองทิ้งไว้อาจนำเหล่าบรรดามด มาสู่เต้นท์นอนของเราได้ครับ จึงควรผูกมัดเก็บให้มิดชิดครับ

16.กล้องถ่ายรูปพร้อมแบตสำรอง ซึ่งบนเกาะก็ยังสามารถ charge แบตได้ครับแต่ต้องไปยืนเฝ้ากันเองน๊า (จะ charge ได้ก็ต่อเมื่อหลัง 5-6 โมงเย็นไปแล้วครับไฟฟ้าถึงจะเริ่มปั่น) ถามเจ้าหน้าที่้ทุกคนได้ว่าจุดไหนสามารถ charge แบตได้บ้างครับ ส่วนใหญ่จุดเสียบจะอยู่บริเวณโรงอาหารครับ อ้อ!! ให้ดีควรเตรียมเต้าเสียบเล็กๆ (สำหรับเพิ่มช่อง) ติดไปด้วยสักอัน เพราะว่าหากคนเยอะ ปลั๊กสำหรับเสียบอาจมีไม่เพียงพอครับ

17.บนเกาะีสัญญานโทรศัพท์มือถือใช้ได้ครับ


18 .ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน ( ห้ามลืม! นะครับ เพราะว่าเราอยู่เกาะที่ห่างไกลจากชายฝั่งมาก หากเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นจะไม่สะดวกครับ ) เพราะฉะนั้นเราควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ

19. กระแสไฟฟ้าบนเกาะจะเริ่มปั่นเวลา 18.00  ถึงประมาณ 22.30 น. ใครที่ต้องการจะ Chart แบตเตอรี่มือถือ หรือว่ากล้องถ่ายรูปสามารถนำไป Chart ได้บริเวณร้านค้าสวัสดิการของทางอุทยาน แต่ว่าจะต้องเฝ้าสมบัติของแต่ละคนกันเองนะครับ ปลั๊กสำหรับเสียบค่อนข้างมีจำนวนน้อยต้องรอคิวกันครับ หรือท่านใดจะติดปลั๊กแยกสำหรับเพิ่มช่องเสียบเล็กๆ ไปสักอันนึงก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องรอคิวกันครับ

20.กฏระเบียบการรับประทานอาหารเช้าของอุทยาน อาหารเช้าปกติบนเกาะจะเิ่ริ่มที่เวลา 07.30 น. และอาหารเย็นจะเริ่มที่ 18.30 น. ครับ และเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ทางอุทยานจะมีจุดสำหรับเก็บภาชนะ จาน ชาม ที่เราทานเสร็จเรียบร้อย ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกคนช่วยกันนำภาชนะจานชามที่ทานเสร็จแล้ว ไปวางยังจุดที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

21.ทุกครั้งที่ออกไปดำน้ำ รบกวนให้นักท่องเที่ยวปิดประตูหน้าต่างเต้นท์ให้เรียบร้อย เนื่องจากบนเกาะสุรินทร์ฝนอาจตกได้ทุกเวลาครับ เพื่อเป็นการป้องการไม่ให้ฝนสาดเข้าไปในเต้นท์ เพราะฉะนั้นเราปิดไว้ก่อนดีกว่าครับ

22.ส่วนใหญ่การเดินทางท่องเที่ยวของสมาชิกทุกคนจะเป็นลักษณะการมาจอยกรุ๊ปกัน ต่างคน ต่างมา เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เราลงเรือลำเดียวกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกันบนเกาะ ขอเพียงให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน "เปิดใจ" เพื่อนใหม่ก็อยู่ใกล้ๆ ตัวเรานี่เองครับ มาช่วยกันเก็บความทรงจำที่ดีร่วมกันดีกว่าครับ

23.สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ...หัวใจที่รักและเข้าใจธรรมชาติ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก ดังนั้น..สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
จึงมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งเท่านั้นครับ และหมู่เกาะสุรินทร์จะยังคงความสวยงามต่อไป หากพวกเราปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งท้องทะเลครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ...หัวใจที่รักและเข้าใจธรรมชาติ

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก
ดังนั้น..สิ่งอำนวยความสะดวก จึงมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งเท่านั้น และหมู่เกาะสุรินทร์จะยังคงความสวยงามต่อไป หากพวกเราปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งท้องทะเล
แผนที่หมู่เกาะสุรินทร์

อ่านเรื่องสั้นจาก..หมู่เกาะสุรินทร์
ข้อมูลหมู่เกาะสุรินทร
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางสู่..หมู่เกาะสุรินทร
"มอแกน" เรื่องราวของคนกล้าทะเล
10 ข้อ ง่ายๆ ทุกคนที่ไปเที่ยวเกาะสุรินทร์ ไม่ว่าใครก็ทำได
.... .
สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระบุรี
อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 Tel.076-491378, 076-491582 / Fax. 076-491583
Email: mukosurin_np@yahoo.com
 
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว..หากคุณเป็นคนนึงที่รักธรรมชาติลอง คลิ๊กที่หัวใจสีแดงๆ ข้างล่างนี้สักครั้งสิครับ
เที่ยวเกาะสุรินทร์ด้วยหัวใจอนุรักษ์


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


 
Home
[ CODE : S 2 ]