หมู่เกาะตะรุเตา
สงกรานต์ 12-16 เม.ย.

( 5 วัน 4 คืน )
:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก  กทม. – ตรัง
18.30 น.
พร้อมกันที่จุดนัด…..ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้ VIP สู่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
   
วันที่สอง เกาะตะรุเตา-อ่าวตะโละวาว-เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
ถึง จังหวัดตรัง รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น.
เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
10.00 น.
ถึง ท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา
11.00 น.
เดินทางสู่ เกาะตะรุเตา
12.00 น.
ถึง เกาะตะรุเตารับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
13.00 น.
นำท่านชมและศึกษาประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา จากนั้นเดินทางขึ้น ผาโต๊ะบู เพื่อชมทัศนียภาพและความสวยงามของทะเลสุดเวิ้งอันดามัน
14.00 น.
ลงเรือเดินทางสู่ เกาะไข่
15.30 น.
ถึงเกาะไข่ ชม ซุ้มประตูหินโค้ง สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกสนุกสนานกับ การดำน้ำชมปะการังทักทายฝูงปลาหลากสีสัน เดินทางต่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ
17.30 น.
ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำเข้าที่พัก วารินทร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) ณ รีสอร์ทที่พัก...
   
วันที่สาม
หมู่เกาะดง – หินซ้อน – หาดทรายขาว – เกาะราวี – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
08.00 น.
ออกท่องทะเล หมู่เกาะดง-หินซ้อน นำท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสนานาชีวิตใต้ท้องทะเลสีครามอย่างจุใจ
11.00 น.
นำท่านชมปะการัง และเล่นน้ำกับหมู่ปลาการ์ตูน ณ หาดทรายขาว - เกาะราวี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ชายหาด
13.00 น.
นำท่านชมหาดหินดำอันสวยงาม และมีที่เดียวในประเทศ ณ เกาะหินงาม
14.00 น.
เดินทางชมความสวยงามของปะการังอ่อนเจ็ดสี ณ ร่องน้ำจาบัง
16.00 น.
นำท่านเดินทางชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวเลบน เกาะหลีเป๊ะ
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (6) ณ ที่พัก
   
วันที่สี่ ่เกาะหลีเป๊ะ-สุราษฎร์ธานี
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ณ รีสอร์ทที่พัก... / พักผ่อนตามอัธยาศรัย
10.00 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
12.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.30 น.
เดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
17.00 น.
แวะรับประทานอาหารเย็น...... / หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
   
วันที่ห้า
 กทม.
05.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
   
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ท่านละ 9,700 บาท เด็กอายุไม่เกิน 3 - 10 ขวบ ท่านละ 8,700 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ / รถโค้ช 2 ชั้น / ค่าเรือ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
 จ.สตูล (ตอน 1)
ตะรุเตาแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายปลายด้ามขวาน อ่านต่อ...
  ดำน้ำใต้ท้องทะเลที่สตูล จ.สตูล ดำน้ำใต้ท้องทะเลที่สตูล  จ.สตูล (ตอน 2) ทุกคนพร้อม..ใจพร้อม..ชุดพร้อม..อุปกรณ์พร้อม..ก็ไปดำน้ำกันเลย...
อ่านต่อ...

Home
[ CODE : S17 ]