ตรังเจาะลึก เกาะรอก-ถ้ำมรกต-สะพานยอดไม้
:: รายละเอียดการเดินทาง ::                                        พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ****
วันที่แรก : กทม. – ตรัง
18.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ...บริเวณด้านข้างลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช (จุดที่สองรับที่ Big C พระราม 2) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช 2 ชั้น พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง : ถ้ำมรกต – อ่าวกวนตง – เกาะม้า – เกาะกระดาน
07.00 น.
ถึง จ.ตรัง ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าพื้นเมือง (1) ประเภท ติ่มซำ
09.00 น.
เดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว จังหวัดตรัง เพื่อลงเรือทัวร์เที่ยว ทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการลอยตัวว่ายน้ำเข้า ถ้ำมรกต ที่แสนจะมืดมิดแฝงความลึกลับ แล้วท่านต้องตื่นตาตื่นใจ เมื่อพบกับอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนความสวยงามของหาดทราย และป่าไม้อยู่ภายในปล่องถ้ำสูงชะลูด อาหารเที่ยงแบบบุปเฟ่ห์บนเรือ (2) เสร็จแล้ว ไปดำน้ำชมปะการังหลากสีสันและหมู่ปลามากมายที่ อ่าวกวนตง และเกาะม้า แล้วแวะไปเล่นน้ำที่ใสราวกระจกที่ เกาะกระดาน
16.00 น.
นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดยาว เดินทางกลับที่พัก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ ณ โรงแรมที่พัก
 
วันที่สาม :   เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – อ่าวต้นไทร – อ่าวหินงาม
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
09.00 น.
ลงเรือใหญ่ เดินทางสู่ เกาะรอก ซึ่งประกอบด้วย เกาะรอกนอก และ เกาะรอกใน สมญานาม ทะเลแห่งสีเขียวมรกต ชมแนวปะการังทีมีอยู่รอบตัวเกาะ ชายหาดและผืนป่าที่ยังความบริสุทธิ์เพราะเป็นทะเลนอก นำท่านดำน้ำดูปะการังบริเวณหน้า อ่าวต้นไทร แหลมหลักเขต อ่าวปังกา และอ่าวหินงาม ทีมีหินรูปร่างแปลกตา ท่านจะประทับใจกับฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย ชม หอยมือเสือ และน้ำทะเลที่ใสราวกระจก สัมผัสกับหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง ความสุขที่คุณหาได้ยากยิ่ง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุปเฟ่ (5) บนเรือ
16.00 น.
กลับถึงท่าเรือหาดยาว เดินทางกลับที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ระดับ 4 ดาว ในตัวเมืองตรัง
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ ครัวสุวิมล (6)
   
วันที่สี่ : สะพานยอดไม้ – ถ้ำเลเขากอบ – พระธาตุไชยา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)
09.00 น.
เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ ทุ่งค่าย เดิน ขึ้นสะพานแขวนยอดไม้ ชมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด ตามเส้นทางที่ ยังคง เป็นธรรมชาติ อาทิ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ และสัตว์ป่า
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้พบกับความวิจิตรพิศดารของเหลือบห้องต่างๆภายในถ้ำ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว เป็นต้น ที่สำคัญจะได้พบความตื่นเต้นกับพายเรือลอดถ้ำน้ำที่ต้องนอนราบกับพื้นเรือ เปรียบเสมือนการลอดใต้ท้องมังกร ระยะทางประมาณ 300 เมตร
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี แวะนมัสการ พระธาตุไชยา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ ร้านพลับพลาซีฟู๊ด ริมทะเลไชยา
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคลื่นลมในทะเล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 3 -10 ปี ท่านละ 6,300 บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 บาท


ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถโค้ช 2 ชั้น 8 ล้อ , ค่าเรือท่องทะเลตรังและเรือถ้ำเลเขากอบ , ค่าที่พัก 2 คืน , ค่าอาหาร 9 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียม ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ ) , ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT(กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


Home
[ CODE : S 16 ]