ทะเลตรัง + ทะเลกระบี่
( 5 วัน 4 คืน )

:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก : กทม. – กระบี่
18.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้างลานจอดรถ ห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช 2 ชั้น พร้อมอาหารว่างบนรถ (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
   
วันที่สอง ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง – หาดไร่เลย์่
07.00 น.
ถึง จ.กระบี่ รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น.
ลงเรือ SPEED BOAT สู่ UNSEEN ทะเลแหวก ระหว่าง เกาะไก่ กับ เกาะทับ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) ที่  เกาะปอดะ ในบรรยากาศของหาดทรายขาวเนียนตัดกับน้ำทะเลสีมรกต สนุกกับการเล่นน้ำ และให้อาหารปลามากมายที่ว่ายอยู่รอบๆ ตัว เสร็จแล้วไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะสี่ เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง พบความตื่นเต้นในการ ปีนหน้าผา ของชนนานาชาติ ทึ่งในความท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วแวะเยี่ยมชม หาดไร่เลย์ หาดที่พักแสนจะส่วนตัว
17.00 น.
ถึงที่พัก โรงแรมกรีนเนอรี่ หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น (3)
   
วันที่สาม
ถ้ำมรกต – อ่าวกวนตง – เกาะม้า – เกาะกระดาน
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
07.00 น.
เดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว จังหวัดตรัง เพื่อลงเรือทัวร์เที่ยว ทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการน้ำลอยตัวใน ถ้ำมรกต อาหารเที่ยงแบบบุปเฟ่บนเรือ (5) เสร็จแล้วไปดำน้ำชมปะการังหลากสีสันและหมู่ปลามากมายที่ อ่าวกวนตง และเกาะม้า แล้วแวะไปเล่นน้ำที่ใสราวกระจกที่ เกาะกระดาน
16.00 น.
กลับถึงท่าเรือหาดยาว เดินทางสู่ตัวเมืองตรัง เข้าที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่า
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (6)
   
วันที่สี่ 
ถ้ำเลเขากอบ – สระมรกต – น้ำตกร้อน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) จากนั้น..เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้พบกับความวิจิตรพิศดารของเหลือบห้องต่างๆ ภายในถ้ำ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว เป็นต้น ที่สำคัญจะได้พบความตื่นเต้นกับพายเรือลอดถ้ำน้ำที่ต้องนอนราบกับพื้นเรือ เปรียบเสมือนการลอดใต้ท้องมังกร ระยะทางประมาณ 300 เมตร / รับประทานอาหารเที่ยง (8) เดินทางต่อสู่ สระมรกต อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน   แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง
15.00 น.
เดินทางสู่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านพลับพลาซีฟู๊ด (9) ริมชายทะเลอำเภอไชยา จากนั้น..เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
   
วันที่ห้า
 
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และคลื่นลมในทะเล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,500 บาท เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 5,900 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 บาท)

ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถโค้ช 2 ชั้น , ค่าเรือทัวร์ , ค่าเรือ SPEED BOAT , ค่าเรือถ้ำเล, , ค่าที่พัก 2 คืน , ค่าอาหาร 9 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียม ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ ) , ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -
Home
[ CODE : S10A ]