ทะเลตรัง + ทะเลกระบี่ + หมู่เกาะพีพี
( 5 วัน 4 คืน )

:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก : กทม. – ตรัง
18.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้างลานจอดรถ ห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช 2 ชั้น พร้อมอาหารว่างบนรถ (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
   
วันที่สอง เกาะปอดะ-ทะเล แหวก-หมู่เกาะเกาะพีพี-ทะเลใน-อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่
07.00 น.
ถึงกระบี่ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)
08.00 น.
ลงเรือ SPEED BOAT เดินทางสู่ เกาะปอดะ ในบรรยากาศของหาดทรายขาวเนียนตัดกับน้ำทะเลสีมรกต สนุกกับการเล่นน้ำและให้อาหารปลามากมายที่ว่ายอยู่รอบๆตัว แวะ เกาะไก และ เกาะทับ UNSEEN ทะเลแหวก เสร็จแล้วเดินทางสู่ หมู่เกาะเกาะพีพ ถึงพีพีเลชม ทะเลใน หรือ ปิเละ ดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวโละซามะ / บริการอาหารเที่ยงแบบปิคนิค (2) หลังอาหารชมความงดงามของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด THE BEACH พักผ่อนเล่นน้ำที่ เกาะไผ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวย
17.00 น.
ถึงที่พัก โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า / โรงแรมกรีนเนอรี่ หรือเทียบเท่า (ช่วงสงกรานต์) / รับประทานอาหารเย็น (3)
   
วันที่สาม
ถ้ำมรกต – อ่าวกวนตง – เกาะม้า – เกาะกระดาน
06.00 น.
ถึง จ.ตรัง รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
09.00 น.
เดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว จังหวัดตรัง เพื่อลงเรือทัวร์เที่ยว ทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการน้ำลอยตัวใน ถ้ำมรกต อาหารเที่ยงแบบบุปเฟ่ห์บนเรือ (5) เสร็จแล้วไปดำน้ำชมปะการังหลากสีสันและหมู่ปลามากมายที่ อ่าวกวนตง และเกาะม้า แล้วแวะไปเล่นน้ำที่ใสราวกระจกที่ เกาะกระดาน
16.00 น.
กลับถึงท่าเรือหาดยาว เดินทางสู่ตัวเมืองตรัง เข้าที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่า
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ ครัวสุวิมล (6)
   
วันที่สี่ 
ถ้ำเลเขากอบ – สระมรกต – น้ำตกร้อน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) จากนั้น..เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้พบกับความวิจิตรพิศดารของเหลือบห้องต่างๆ ภายในถ้ำ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว เป็นต้น ที่สำคัญจะได้พบความตื่นเต้นกับพายเรือลอดถ้ำน้ำที่ต้องนอนราบกับพื้นเรือ เปรียบเสมือนการลอดใต้ท้องมังกร ระยะทางประมาณ 300 เมตร / รับประทานอาหารเที่ยง (8) เดินทางต่อสู่ สระมรกต อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน   แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง
15.00 น.
เดินทางสู่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านพลับพลาซีฟู๊ด (9) ริมชายทะเลอำเภอไชยา จากนั้น..เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
   
วันที่ห้า
 
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และคลื่นลมในทะเล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ

ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 6,000 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 บาท)

ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถโค้ช 2 ชั้น , ค่าเรือทัวร์ , ค่าเรือ SPEED BOAT , ค่าเรือถ้ำเล, , ค่าที่พัก 2 คืน , ค่าอาหาร 9 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียม ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ ) , ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -
Home
[ CODE : S10 ]