ดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่เลยครับ
 
สุดยอดประการังน้ำตื้น..หมู่เกาะสุรินทร์ Home
( วันหยุดเทศกาล )

5 วัน 4 คืน / โดย..รถโค้ช 2 ชั้น หรือรถตู้ VIP  
กำหนดการเดินทาง


วันแรก
กรุงเทพฯ - คุระบุรี
18.30 น.
พร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส ( จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2 )
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย รถโค้ช 2 ชั้น ( หรือรถตู้ VIP ) สู่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( หากลูกค้ากรุ๊ปเหมา 8-9 ท่าน ต้องการกำหนดวันเดินทางเอง เราจะจัดเป็นรถตู้ VIP แทนให้ครับ )
วันที่สอง อ่าวเรือปู – อ่าวมังกร - อ่าวไม้งาม
06.00 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น.
ลงเรือเดินทางสู่...อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แหล่งปะการังน้ำตื้น ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ความงดงามบนผืนน้ำสีครามอันยิ่งใหญ่ไพศาล ของทะเลอันดามัน (เรือที่ใช้ในการเดินทางเป็นเรือเมล์ หรือเรือเช่าเหมาลำใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชม.)
11.30 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พักที่บริเวณ...หาดไม้งาม (นอนเต้นท์ 2 คืน พักเต้นท์ละ 2 ท่าน มีอุปกรณ์นอนให้ เบาะรองนอน-หมอน-ผ้าห่ม) รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.00 น.
ทดสอบและสาธิต การใช้อุปกรณ์ดำน้ำหน้าบริเวณหาดที่พัก จากนั้น..ลงเรือหางยาว (มีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลบริเวณ อ่าวเรือปู จุดนี้ท่านสามารถพบเห็นปลาใบมีดโกน และแนวปะการังโตีะ จากนั้นนำทุกท่านไปดำน้ำต่อที่ อ่าวมังกร ที่มีปลาสวยงามหลากหลายชนิดได้ ต่อด้วย อ่าวไม้งาม บริเวณหน้าหาดที่พักปะการังที่พบในอ่าวนี้เป็นปะการังแผ่นตั้ง ปะการังเห็ด ปะการังเขากวาง และปะการังก้อน นอกจากปะการังแล้วยังพบสัตว์ทะเล เช่น ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล และมีปลามากมาย
17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพบปะสังสรรค์ฉันท์เพื่อน / จากนั้นให้ท่านได้ิพักผ่อนอิสระตามอัธยาศรัย...
วันที่สาม อ่าวสับปะรด - หินแพ - อ่าวช่องขาด และหัวแหลมช่องขาด - เกาะสต็อร์ค - อ่าวไทรเอน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
08.00 น.
จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่บริเวณ อ่าวสับปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ ต่อด้วย หินแพ เป็นจุดดำน้ำแห่งแรก ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ ใครที่นั่งเรือมาจากฝั่งจะต้องเห็นกองหินนี้ก่อนที่จะเข้าสู่จุดจอดเรือที่อ่าวช่องขาด รอบ ๆ หินแพนั้นระดับน้ำค่อนข้างตื้น มีความลึกตั้งแต่ 1 เมตร ไปจนถึง 20 เมตร บางจุดพบว่า มีดงปะการังเขากวางขึ้นอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังพบแส้ทะเล, กัลปังหา, ปลาจิ้มฟันจรเข้, ปลาสิงโตหนวดยาว, และปลากลางน้ำอีกหลายชนิด ปิดท้ายช่วงเช้าที่บริเวณ อ่าวช่องขาดและบริเวณหัวแหลมช่องขาด แนวปะการังบริเวณช่องขาดนี้อยู่กลางร่องน้ำลึกแค่ 1 - 3 เมตร ในช่วงน้ำลงเหมาะกับการดำน้ำมาก ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน จุดนี้ท่านจะได้พบกับปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง หอยมือและปลาหลากหลายชนิดแบบใกล้ชิดทีเดียว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5)
14.00 น.

ช่วงบ่ายไปดำน้ำกันต่อบริเวณ เกาะสต็อร์ค (จุดนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เนื่องจากอยู่เหนือสุดของเกาะสุรินทร์ ระดับความลึกประมาณ 2-25 เมตรกว้างประมาณ 50-100 เมตร จุดเด่นของเกาะสต็อร์ค คือ ฉลามวาฬ ฉลาม และปะการังสีฟ้า และี่ยังมีปะการังอ่อนมากมายหลายชนิด นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเกาะสต็อร์คต่างฝันที่จะได้เห็นฉลาม เพราะเกาะสต็อร์คเป็นจุดที่นักดำน้ำแบบ Snorkeling ที่พบฉลามบ่อยที่สุด โดยเฉพาะฉลามหูดำ และยิ่งกว่านั้นหากโชคดี ยังสามารถเห็นแมนต้าหรือปลากะเบนราหูที่พบบ่อยเช่นกัน จากนั้นไปต่อกันที่บริเวณ อ่าวไทรเอน อ่าวที่มีแนวปะการังหลากหลายชนิด * และหากยังพอมีเวลาเหลือเราจะแถมปิดท้ายให้ทุกท่านกันที่ อ่าวโอ่ง ครับ

17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก....
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศรัย.....
วันที่สี่  หมู่บ้านมอแกน - บ่อน้ำร้อนสวนรุกชาติรักษะวาริน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (7) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านมอแกน ที่ อ่าวบอนใหญ่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเล ยิปซีแห่งท้องทะเลอันดามัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) / จากนั้นนำทุกท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดระนอง แวะ สวนรุกชาติรักษะวาริน แช่น้ำแร่ อบซาว์วน่า อบไอน้ำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสที่ SIAM HOT SPA สปาที่ดีที่สุดของเมืองระนอง / หรือที่ โรงแรมจันสมธารา
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ ร้านอาหาร คุ้นลิ้น จ.ระนอง
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
วันที่ห้า ระนอง – กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข..และความประทับใจ
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ

ค่าบริการ :
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 5,900 บาท ( พักรวมกับผู้ใหญ่ )
- กรุ๊ปเหมารถตู้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ เราบริการไปรับไปส่งตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย 1 จุด


ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ช 2 ชั้น และค่าเรือตลอดรายการ
- ค่าที่พัก (เต้นท์) บนเกาะ 2 คืน เต้นท์ละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม (ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมตามจริง)
- ค่ามัคคุเทศก์ ( เดินทางไปพร้อมกับสมาชิกจากกรุงเทพฯ )
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขการจองทัวร์
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของราคาทัวร์เต็มจำนวนที่ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้าถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  หาดทรายขาว ทะเลใสสวย
ฝูงปะการังฟ้าคราม อ่านต่อ...
     

สำหรับทริปหมู่เกาะสุรินทร์ และทะเลทางใต้ทุกโปรแกรม..  จะมีจุดขึ้นรถด้วยกัน 2 จุด ครับหมู่เกาะสุรินทร์
:: การเตรียมตัว
 

1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือมีผ้าคลุมบังแดดด้วยก็ดีครับเวลาโดนแดด ส่องด้านข้างเรือจะได้ไม่ร้อน เเต่เรือหางยาวมีหลังคาอย่างดีครับ ชุดว่ายน้ำสำหรับทั้งชายและหญิง ใส่ไว้ข้างใน หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด เพื่อให้สะดวกในการดำน้ำ และตากแห้งง่ายเพื่อใช้ใน Trip ต่อไปได้ เสื้อที่ใช้ดำน้ำควรจะเป็นแขนยาวจะดีมากครับ

*** กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทาง สำหรับทริปนี้ แนะนำว่าควรเป็น กระเป๋าแบบเป้ หรือแบบที่สะพายไดนะครับ เพราะว่าจะสะดวกในการขนย้ายมากกว่า อีกอย่างอาจมีบางช่วง ( โดยเฉพาะบริเวณจุด 200 เมตร บนเกาะ) ที่เราต้องเดินเท้าไปพร้อมกับกระเป๋าเพื่อเข้าที่พัก หากเป็นกระเป๋าล้อลากจะไม่สะดวก เพราะว่าพื้นที่เดินนั้นจะไม่ใช่พื้นเรียบ อาจทำให้กระเป๋าใบเก๋ของเราชำรุดได้นะครับ แนะนำว่าควรเป็นแบบเป้จะดีที่สุดครับ

2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )

3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรองเท้ารัดส้นพวก Kito , Adda ก็ได้ครับ

4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด

5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับ จะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับเป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ

6.หมอน+ผ้าห่ม +เบาะรองนอน เรามีให้ครับ

7.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา

8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว

9.เชือกฟาง ติดตัวไปสัก 3-4 เมตร สำหรับทำราวตากผ้าครับ
จุดที่เราจะลงเรือกันครับ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา
10.กระเป๋าเดินทาง แนะนำว่าควรเป็น แบบเป้ ครับ เพราะจะสะดวกในการขนย้ายขึ้นลงเรือครับ และพวกถุงขนมต่างๆ ที่เราซื้อไปรับประทานที่เกาะ หากเป็นไปได้ควรแพคใส่ในกระเป๋า หรือว่าผูกมัดติดกับกระเป๋าของเราไว้ เพื่อเป็นการป้องการไม่ให้ของเราพลัดหลงไปกับของคณะอื่นครับ

11.สำหรับคนที่รักการอ่านพกหนังสือไปอ่านเล่นขณะนั่งเรือไปเกาะก็ได้นะครับ หากเป็นเรือเมล์ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือประมาณ 2.30 - 3 ชม. ครับ แต่ถ้าเป็นเรือ Speed Boat ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชมฬ เท่านั้นคับ (หากท่านใดชอบเมาเรือ ก่อนการเดินทางรบกวนช่วยแจ้งให้ทีมงานไกด์ทราบด้วยนะครับ จะได้ให้ทานยาแก้เมากันไว้ก่อนครับ)

12.ไฟฉาย สำหรับเข้าห้องน้ำ หรือเดินเล่นตอนกลางคืน ประมาณหลัง 22.30 น. ไฟฟ้าบนเกาะจะดับครับ ( ยกเว้นช่วงเทศกาลหรือคนเยอะๆ อุทยานอาจจะขยายเวลาปิดไฟออกไปจนถึงประมาณ 01.00 น. )

13.เตรียมแป้งเย็น ทาตัวสำหรับคนขี้ร้อน เช่น แป้งเย็นตรางูช่วยได้เยอะทีเดียวครับ จะเป็นพัดเล็กๆ สักอัน หรือพัดลมใส่ถ่านเล็กๆ ก็จะเยี่ยมเลยครับ บนเกาะอากาศช่วงหัวค่ำในเต้นท์ค่อนข้างร้อนนิดนึง แต่ดึกๆ ก็จะเริ่มเย็นบ้างครับ

14.เสื่อ ที่พับได้เอาไว้ปูนั่งเล่น ยามค่ำคืนหน้าชายหาดลมเย็นดีครับ ดึกๆ ค่อยเข้าไปนอนในเต้นท์ ( อุทยานมีผ้าใบให้เช่าเหมือนกันครับ ผืนละ 20 บาท แต่มีปริมาณไม่มากนะครับ )

15.ขนมคบเคี้ยวทานเล่น ที่เราชอบ แต่ร้านค้าบนเกาะก็มีขายนะครับ แต่ราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยเนื่องจากอยู่ไกลฝั่ง ยกตัวอย่างนะครับ แอลกอฮอล์ที่เป็นป๋องๆ หน่ะ 35-50 บาท น้ำอัดลมกระป๋องละ 20 บาท จะเตรียมไปเองหรือจะไปซื้อที่เกาะตามสะดวกได้เลยครับ ส่วนน้ำแข็งบนเกาะมีขายครับ แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ บางวันก็มีบางวันก็หมดเพราะต้องรอเรือเสบียงมาส่งครับ แนะนำว่าเป็นแบบ On The Rock มะนาวบางๆ เกลือนิดหน่อยท่าจะดีกว่าครับ) อ้อ! บนเกาะยังมีของที่ระลึกจำพวกพวก โปสการ์ด ฯ รวมถึงเสื้อของอุทยานขายด้วยนะครับ ราคาประมาณ 180-200 บาท ( ที่หมู่บ้านมอแกนที่เราจะไปเที่ยวกันก็มีของที่ระลึกที่ชาวมอแกนทำเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับ )
** ขนมทุกอย่างที่เรานำไปรับประทานที่เกาะ หากแกะซองแล้วควรรับประทานให้หมด เนื่องจากขนมที่เปิดซองทิ้งไว้อาจนำเหล่าบรรดามด มาสู่เต้นท์นอนของเราได้ครับ จึงควรผูกมัดเก็บให้มิดชิดครับ

16.กล้องถ่ายรูปพร้อมแบตสำรอง ซึ่งบนเกาะก็ยังสามารถ charge แบตได้ครับแต่ต้องไปยืนเฝ้ากันเองน๊า (จะ charge ได้ก็ต่อเมื่อหลัง 5-6 โมงเย็นไปแล้วครับไฟฟ้าถึงจะเริ่มปั่น) ถามเจ้าหน้าที่้ทุกคนได้ว่าจุดไหนสามารถ charge แบตได้บ้างครับ ส่วนใหญ่จุดเสียบจะอยู่บริเวณโรงอาหารครับ อ้อ!! ให้ดีควรเตรียมเต้าเสียบเล็กๆ (สำหรับเพิ่มช่อง) ติดไปด้วยสักอัน เพราะว่าหากคนเยอะ ปลั๊กสำหรับเสียบอาจมีไม่เพียงพอครับ

17.บนเกาะีสัญญานโทรศัพท์มือถือใช้ได้ครับ


18 .ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน ( ห้ามลืม! นะครับ เพราะว่าเราอยู่เกาะที่ห่างไกลจากชายฝั่งมาก หากเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นจะไม่สะดวกครับ ) เพราะฉะนั้นเราควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ

19. กระแสไฟฟ้าบนเกาะจะเริ่มปั่นเวลา 18.00  ถึงประมาณ 22.30 น. ใครที่ต้องการจะ Chart แบตเตอรี่มือถือ หรือว่ากล้องถ่ายรูปสามารถนำไป Chart ได้บริเวณร้านค้าสวัสดิการของทางอุทยาน แต่ว่าจะต้องเฝ้าสมบัติของแต่ละคนกันเองนะครับ ปลั๊กสำหรับเสียบค่อนข้างมีจำนวนน้อยต้องรอคิวกันครับ หรือท่านใดจะติดปลั๊กแยกสำหรับเพิ่มช่องเสียบเล็กๆ ไปสักอันนึงก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องรอคิวกันครับ

20.กฏระเบียบการรับประทานอาหารเช้าของอุทยาน อาหารเช้าปกติบนเกาะจะเิ่ริ่มที่เวลา 07.30 น. และอาหารเย็นจะเริ่มที่ 18.30 น. ครับ และเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ทางอุทยานจะมีจุดสำหรับเก็บภาชนะ จาน ชาม ที่เราทานเสร็จเรียบร้อย ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกคนช่วยกันนำภาชนะจานชามที่ทานเสร็จแล้ว ไปวางยังจุดที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

21.ทุกครั้งที่ออกไปดำน้ำ รบกวนให้นักท่องเที่ยวปิดประตูหน้าต่างเต้นท์ให้เรียบร้อย เนื่องจากบนเกาะสุรินทร์ฝนอาจตกได้ทุกเวลาครับ เพื่อเป็นการป้องการไม่ให้ฝนสาดเข้าไปในเต้นท์ เพราะฉะนั้นเราปิดไว้ก่อนดีกว่าครับ

22.ส่วนใหญ่การเดินทางท่องเที่ยวของสมาชิกทุกคนจะเป็นลักษณะการมาจอยกรุ๊ปกัน ต่างคน ต่างมา เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เราลงเรือลำเดียวกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกันบนเกาะ ขอเพียงให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน "เปิดใจ" เพื่อนใหม่ก็อยู่ใกล้ๆ ตัวเรานี่เองครับ มาช่วยกันเก็บความทรงจำที่ดีร่วมกันดีกว่าครับ

23.สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ...หัวใจที่รักและเข้าใจธรรมชาติ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก ดังนั้น..สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
จึงมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งเท่านั้นครับ และหมู่เกาะสุรินทร์จะยังคงความสวยงามต่อไป หากพวกเราปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งท้องทะเลครับ
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ...หัวใจที่รักและเข้าใจธรรมชาติ

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก
ดังนั้น..สิ่งอำนวยความสะดวก จึงมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งเท่านั้น และหมู่เกาะสุรินทร์จะยังคงความสวยงามต่อไป หากพวกเราปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งท้องทะเล
แผนที่หมู่เกาะสุรินทร์

อ่านเรื่องสั้นจาก..หมู่เกาะสุรินทร์
ข้อมูลหมู่เกาะสุรินทร

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางสู่..หมู่เกาะสุรินทร

"มอแกน" เรื่องราวของคนกล้าทะเล
10 ข้อ ง่ายๆ ทุกคนที่ไปเที่ยวเกาะสุรินทร์ ไม่ว่าใครก็ทำได้
.... .
สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระบุรี
อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 Tel.076-491378, 076-491582 / Fax. 076-491583
Email: mukosurin_np@yahoo.com
 
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว..หากคุณเป็นคนนึงที่รักธรรมชาติลอง คลิ๊กที่หัวใจสีแดงๆ ข้างล่างนี้สักครั้งสิครับ
เที่ยวเกาะสุรินทร์ด้วยหัวใจอนุรักษ์


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan - 
[ CODE : S 1 ]