ชมดอกกระเจียวบาน
ละลานตา
มอหินขาว

( One Day ไปเช้า-เย็นกลับ )

ตะลุยป่าหินงาม ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแล..กับโคนัน
[ CODE : NE2 ]  
:: เพื่อนท่องเที่ยว... มีความภูมิใจเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ให้ท่านได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียวบาน หรือ ทุ่งดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำขุนเขาพังเหยแห่งนี้ เมื่อถึงฤดูฝน ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง จะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอวดโฉม ผสมกับไอหมอกและลมเย็นโชยมาเอื่อยๆ ให้ผู้มาเยือนประทับใจ ชมทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ณ จุดชมวิว "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย รอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ, ลพบุรี และเพชรบูรณ์
รายละเอียดการเดินทาง
06.00 น.
พร้อมกันที่ ปั้ม ป.ต.ท.กองทัพบก ถ.วิภาวดีฯ ออกเดินทางสู่ อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ (1) พร้อมขนมของว่าง
09.00 น.
ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นำท่านเดินทางขึ้นไปชมจุด "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดรอยต่อของสามจังหวัด ชัยภูมิ- เพชรบูรณ์ - ลพบุรี จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวสันเขาพังเหยได้กว้างไกลสุดสายตา และนำท่านเดินลัดเลาะขอบ หน้าผาของเทือกเขาพังเหย ผ่านสะพานซึ่งจัดไว้เป็นทางเดินสู่ ทุ่งดอกกระเจียวบานได้อย่างใกล้ชิด จากนั้น...ขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางต่อไปชม ลานป่าหินงาม ซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่กลางป่าเต็งรัง ที่มีลำต้นแคระแกรน มีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวต้องเหลียวกลับมาชมกัน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
13.30 น.
เดินสู่ตัวเมืองชัยภูมิ นำท่านเดินทางไปยัง มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ์เมืองไทย ซึ่งอยู่ในเขต อช.ภูแลนคา ที่แห่งนี้เคย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของท่านมุ้ย เรื่องพระนเรศวรมหาราช มาแล้ว
17.00 น.
แวะ สวนองุ่นสุพัตรา เที่ยวชมสวนองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลายร้อยไร่ ชิมน้ำองุ่นสด ๆ จากสวน ก่อนเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอมวกเหล็ก โดยเฉพาะกะหรี่พั๊ฟ และผลไม้ และพืชไร่หลากชนิด
18.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุขและความประทับไปนานวัน
20.30 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางนี้ี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าบริการ
:
- ผู้ใหญ่ท่านละ
1,400 บาท
- เด็กอายุ 3 - 10 ขวบ ราคา
1,000 บาท
** เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบฟรี นั่งกับผู้ใหญ่ ถ้ามีที่นั่ง เพิ่ม 900 บาท/คน


ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถ / อาหาร 2 มื้อ / น้ำดื่ม / อาหารว่าง / ค่าธรรมเนียม / มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท ( ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 200 บาท/ท่าน )

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษี VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
หมวก ร่ม ยาประจำตัว

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะตะลุยป่าหินงาม ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแล..กับโคนัน
ตะลุยป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแลกับโคนัน
อ่านต่อ...:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -