หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว !!
:: ชมดอกกระเจียวบานที่ป่าหินงาม สนุกสนานที่ฟาร์มโชคชัย
โปรแกรมไปเช้า-กลับเย็น ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ ของเดือน ก.ค. และ ส.ค.
:: เพื่อนท่องเที่ยว มีความภูมิใจเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ให้ท่านได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียวบาน หรือ ทุ่งดอกบัวสวรรค์ ที่ดารดาษไปด้วยดอกสีชมพูอมม่วง สลับใบเขียวขจี ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอวดโฉม บนเทือกเขาพังเหยชมทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ณ จุดชมวิว “สุดแผ่นดิน” ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย รอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ, ลพบุรี และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสจินตนาการรูปหินของ ลานป่าหินงาม เที่ยวชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ฟาร์มโชคชัย

รายละเอียดการเดินทาง
05.00 น. พร้อมกัน ณ ศูนย์การค้าประตูน้ำเซ็นเตอร์ / ปั้ม ปตท.กองทัพบก ถ.วิภาวดีฯ ออกเดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์ พร้อมอาหารเช้า (1/บนรถ)
08.00 น. ถึง...อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นำท่านเดินทางขึ้นไปชมจุด "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอเทพสถิตย์ และ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (ภาคอีสาน)-อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือตอนต้น) และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง) จากจุดนี้...สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวสันเขาพังเหยได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะขอบหน้าผาของ..เทือกเขาพังเหย ผ่านสะพานซึ่งจัดไว้เป็นทางเดินสู่ทุ่งดอกกระเจียวบานได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นขึ้นรถยนต์เดินทางต่อไปชม ลานป่าหินงาม ซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่กลางป่าเต็งรัง ที่มีลำต้นแคระแกรน มีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวต้องเหลียวกลับมาชมกัน เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลฟีฟ่าร์, รูปแม่ไก่, รูปปราสาท, รูปเรดาร์, รูปไดโนเสาร์ ฯลฯ
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับประทานอาหารเที่ยง (2) เสร็จแล้วนำท่านนั่งรถไฟเล็กเที่ยวชมรอบสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
13.00 น. เดินทางสู่..ไร่องุ่นดาราปภัสรา ที่นอกจากปลูกองุ่นนานาชนิดแล้วยังเป็นฟาร์มม้าและฟาร์มนกกระจอกเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ทัศนียภาพสวยงาม เดินทางผ่าน อุโมงค์ต้นไม้ ที่น่าพิศวง
14.30 น. ถึง..ฟาร์มโชคชัย เข้าเที่ยวชมกิจการภายในฟาร์ม ทดลองรีดนมวัวด้วยตัวเอง ชิมไอศกรีมนมสดรสชาติแสนอร่อย สนุกสนานกับการละเล่นแบบคาวบอย สัมผัสประสบการณ์กับการขี่ม้า ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้สุดแสนน่ารัก และซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่สดใหม่
17.30 น. แวะซื้อข้าวโพดหวานของ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอ มวกเหล็ก โดยเฉพาะกะหรี่พั๊ฟ และผลไม้และพืชไร่หลากชนิด
18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุขและความประทับใจ
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ


ค่าบริการ
•
ผู้ใหญ่ ท่านละ x,xxx.- บาท เด็กไม่เกิน 10 ขวบ สูงไม่เกิน 140 ซม. ราคา x,xxx.- บาท
ค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ / ตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ใหญ่และโอ่อ่า (จองต่ำกว่า 30 คน)
• ค่าอาหาร (2 มื้อ)
• ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานฯ และค่ารถลากชมเขื่อน
•
ค่าเข้าชมฟาร์มโชคชัย / ไม่รวมค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200 บาท
• ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 200,000 บาท
โปรแกรมนี้ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) , ค่าเครื่องเล่นต่างๆ ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการ


สิ่งที่ควรเตรียม หมวก, ร่ม, ยาประจำตัว, แว่นตากันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -Home
กลับหน้าโปรแกรมเบิ่งอีสาน
[ CODE : NE 1 ]