อ่างขาง
ภูชี้ฟ้า

Private Group รับที่เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,499 บาท


[ CODE : N4F ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
สวนสัตว์เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง
เช้า...
สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่
บ่าย...
เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ชม หมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาพื้นเมืองที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการของทหารไทยที่เฝ้ารักษาการอยู่ที่หมู่บ้านท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย-พม่า
เย็น...
นำท่านเข้าสู่ที่พัก อ่างขางวิลล่า ( พักห้องละ 2 - 4 ท่าน ) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น – ภูชี้ฟ้า ( B / L / D )
เช้า...
สัมผัสอุณหภูมิอันหนาวจับใจในยามเช้ามืดของ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ต่างประเทศนานาชนิด ในสายหมอก ณ สวนแปดสิบ ชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตอเบอรี่ สวนบอนไซ เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย ดอยแม่สลอง ชุมชนบนดอยสูง ทางขึ้นผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน วิวสวยบนดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 ของจีน เข้ามาก็ได้นำชาคุณภาพดี มาปลูกจนกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง เชิญชิมชา เลือกซื้อชาอู่หลงคุณภาพดีราคาถูกกว่าซื้อข้างล่าง เที่ยว ชมไร่ชา กว้างใหญ่สุดลูกตา ชมชาวเขาเก็บใบชา แวะซื้อของฝากจากดอยแม่สลอง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทชา และผลไม้แปรรูปจากจีน
บ่าย...
แวะชมความงดงามของพระอุโบสถฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยฯ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ที่ วัดร่องขุ่น
เย็น...
ถึงภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก ภูชี้ฟ้าอินน์ ( พักห้องละ 2 - 4 ท่าน ) หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ดอยตุง ( B / L / - )
เช้า...
เดินทางขึ้น ภูชี้ฟ้า สัมผัสทะเลหมอกที่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นในดินแดนลาว นำท่านสู่ ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง ที่มีความงดงามด้วยศิลปะผสมผสานของล้านนากับชาเลย์ของสวิส สดชื่นประทับใจกับสวนดอกไม้ประดับนานาพันธ์ใน สวนแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตกแต่งสวนได้สวยงามแปลกตา
บ่าย...
เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
   
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
8-9 ท่าน ท่านละ 5,499 บาท
6-7 ท่าน ท่านละ 6,700 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 8,300 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -