ดอยอินทนนท์
ดอยม่อนแจ่ม

Private Group รับที่เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,400 บาท


[ CODE : N1F ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ดอยอินทนนท์ – พระธาตุศรีจอมทอง
เช้า...
พร้อมกันที่จุดนัดพบ สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เพื่อนท่องเที่ยว คอยให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่ดอยอินทนนท์ สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธิธรรมชาติสวยบน ยอดดอยอินทนนท์  เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา จะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้น มีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษี และนกหลากหลายพันธุ์ ชมพระธาตุนภเมธนี และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ ภายในสถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนผักเมืองหนาวมีผักผลไม้สดๆ เย็น เจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็นเช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ สดๆ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านอาหารบรรยากาศดี
15.00 น.
นมัสการ พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีคนเกิดปีชวด และบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยดอกไม้เมืองเหนือชื่อ ดอกคำมั่นสัญญา ชมประเพณีค้ำโพธิ์ และสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง
ม่อนแจ่ม – สวนสัตว์เชียงใหม่ – พระธาตุดอยสุเทพ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.00 น.
นำท่านเดินทางไป อ.แม่ริม ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ ดอยม่อนแจ่ม บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น.
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม
17.00 น.
นำท่านขึ้นนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพที่แสนจะงดงามทั่วเมืองเชียงใหม่จากลานดอยสุเทพ
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดิน ชมถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของเมืองเชียงใหม่
   
วันที่สาม
หมู่บ้านถวาย – วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
09.00 น.
ชม ศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย มีชื่อเสียงในเรื่องของการแกะสลักแอนติคและเฟอนิเจอร์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.30 น.
ชม วัดพระสิงห์วรวิหาร ประดิษฐานพระสิงห์ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" (พระพุทธสิหิงค์) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
15.00 น.
แวะซื้อของฝากจากเชียงใหม่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชียงใหม่
เย็น...
ส่งท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
8-9 ท่าน ท่านละ 5,400 บาท
6-7 ท่าน ท่านละ 6,400 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 7,600 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -