เมืองกาญจน์
แดนสวรรค์ตะวันตก

ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว ล่องแพ ชมไลท์แอนด์ซาวน์ บนสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์
อิงแอบธรรมชาติ
ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ
( 2 วัน 1 คืน )
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : Kan1 ]  
วันเสาร์ – อาทิตย์ / กรุ๊ปจำนวน 40 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : กาญจนบุรี-ล่องแพ–ชมไลท์แอนด์ซาวน์
เช้า...
คณะนักท่องเที่ยว ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
14.00 น.
เดินทางถึง รีสอร์ท บ้านริมแควแพริมน้ำ เช็คอิน เข้าที่พัก แจ้งแพคเกจ เพื่อนท่องเที่ยว ..
เชิญทุกท่านเข้าที่พักพักผ่อนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่นัดหมาย ดังนี้
15.00 น.
ล่องแพเปียก สนุกกับกิจกรรมล่องแพ (แพไม้ไผ่) ชมความงามตามธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแควน้อย รับประกันความ
ปลอดภัย มีเสื้อชูชีพสำหรับทุกท่าน นั่งแพชมธรรมชาติ หรือสนุกกับการเล่นน้ำในระหว่างล่องแพ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำ และสายน้ำไหลเย็นชื่นใจ
18.30 น.
อาหารมื้อเย็น (1) อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส และสนุกกับกิจกรรมระหว่างอาหาร - เล่นเกมส์โดยวิทยากรที่คุ้นเคย และชำนาญงาน สนุกสนานกับบรรยากาศสังสรรค์ ในค่ำคืนแห่งความสุข ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สำหรับทุกท่านและครอบครัวท่ากลางบรรยากาศธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย
20.00 น.
พร้อมชมการแสดง มินิ Light & Sound จำลองเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานชมกิจกรรมของรีสอร์ท มีแห่งเดียวในลำน้ำแควน้อย ณ สถานที่จริง บนสะพานรถไฟสาย ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สอง (เป็นการจำลองแสงสีเสียง ณ สถานที่จริง พร้อมชมการจุดพุสวยงามตระกาลตา
21.00 น.
อาหารมื้อดึก รับประทานข้าวต้มมื้อดึก (2) พร้อมสนุกสนานกับการร้องเพลง หรือดิสโก้เธค บรรยากาศสนุกกันเอง
23.00 น.
พักผ่อนฝันดี ราตรีสวัสดิ์.....zzzZZZ
 
วันที่สอง : บ้านริมแควแพริมน้ำ-ถ้ำกระแซ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท รุ่งอรุณนี้จะเป็นบรรยากาศของความเป็นกันเอง กับความคุ้นเคยที่ได้ร่วมสนุกกันมานาน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและขุนเขา
08.30 น.
ชม ถ้ำกระแซ โดยทางเรือ เที่ยวชมหินงอกหินย้อย และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ตัวถ้ำติดกับทางรถไฟสายมรณะ และแม่น้ำแควน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟในสายนี้ จากนั้น เลือกซื้อของป่าจากชาวบ้าน ก่อนเดินทางกลับรีสอร์ท
09.00 น.
Check Out ออกจากรีสอร์ท
-------------------------------------------  สิ้นสุดแพคเกจทัวร์ -------------------------------------------

แนะนำนักท่องเที่ยว (ต่อ) อ.ไทรโยค
นั่งช้าง...(เชือกละ 2 คน ลัดเลาะผืนป่าธรรมชาติและธารน้ำตามธรรมชาติ ประมาณ 20-30 นาที
จากนั้น ชมการแสดงช้างแสนรู้
บ่าย...เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ระึลึก ณ ร้านศรีฟ้า อ.ท่าม่วง

จากนั้นทุกท่าน...เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความสุขและความประทับใจไปนานวัน
"เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก"
 
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : Package ตามโปรแกรม
โปรแกรม Package (2 วัน 1 คืน)
ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
ราคาเด็ก/ท่าน
หมายเหตุ
  เรือนแพริมน้ำ (พัดลม) + อาหาร 3 มื้อ
     (พักห้องละ 4 ท่าน)
1,580
1,380
กรณีพัก 2 ท่าน + เพิ่ม
ท่านละ 300 บาท
  ห้องพักสุพีเรีย (แอร์) ห้องละ 2 ท่าน
2,330
2,130
เด็กพักกับผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1. ฟรี - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ (เด็กอุ้ม)
2. อายุ 4-10 ปี คิดอัตราเด็ก (พักผู้ปกครอง) , อายุ 11 ปี ขึ้นไป ถือเป็นผู้ใหญ่
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมทำรวมกันทุกคณะ
4. กรุ๊ปที่ต้องการแยกอาหาร – กิจกรรม – คาราโอเกะ ในช่วงจัดเลี้ยง มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/กรุ๊ป
5. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน กางเกงขาสั้น ไฟฉาย ยารักษาโรค (กรณีพักเรือนแพริมน้ำ)
6. ห้องพักเรือนแพริมน้ำ – ห้องพัดลม ใช้ห้องน้ำรวมบนฝั่ง – พักห้องละ 4 ท่าน
(หากต้องการพักที่เรือนแพ ห้องละ 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 บาท


รวมค่าบริการ
ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าที่พัก 1 คืน (พักแพริมน้ำห้องพักลม ห้องละ 4 ท่าน) , กิจกรรมล่องแพ, กิจกรรมชมการแสดงแสง-เสียง
(Mini Light & Sound) , ประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด) เริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันเริ่มเดินทางในวันเสาร์ เวลา 00.00 น. จนถึงวันกลับ ในวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. รวม 48 ชั่วโมง

ราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน โดยชำระผ่านบัญชีธนาคา
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ fax. 02-398-0115
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าห้องพัก เปลี่ยนจากเรือนแพริมน้ำ เป็นห้องพักแอร์พิเศษบนฝั่ง
จ่ายเพิ่มในอัตราลดพิเศษ ดังนี้.-
ที่
ห้องพัก
จำนวนห้อง
ราคาห้องพัก
ลดพิเศษ-จ่ายเพิ่ม/ห้อง/คืน
1.
เรือนแพ-ห้องพัดลม / พัก 4 คน
50 ห้อง
300 บาท/1 ท่าน/1 คืน
ฟรี-สำหรับท่านที่มี Package
ตามโปรแกรมข้างต้นแล้ว
2.
แอร์ Superior
26 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
3.
แอร์ Superior (Villa)
3 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
4.
แอร์ Deluxe
4 ห้อง
3,800 บาท / คืน
1,800 บาท / ห้อง / คืน
5.
แอร์ Deluxe (Villa)
1 ห้อง
3,800 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
6.
แอร์รวม 6 คน
2 ห้อง
4,000 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
7.
แอร์รวม 10 คน
4 ห้อง
6,000 บาท / คืน
3,000 บาท / ห้อง / คืน

ห้องสัมมนา หรูใหม่ ใหญ่กว่าเดิม!!!
- กรุ๊ปที่ใช้ Package ข้างต้น มีสิทธิ์ใช้ห้องสัมมนาได้ 1 ช่วง ไม่เกิน 3 ชม. (เช้า หรือ บ่าย)
- หากต้องการสัมมนาเต็มวัน มีค่าใช้จ่าย อัตราวันละ 6,000 บาท ( ช่วงละ 3,000 บาท )
- อาหารเบรคละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel

TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -

 

เมืองกาญจน์
แดนสวรรค์ตะวันตก

ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว ล่องแพ ชมไลท์แอนด์ซาวน์ บนสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์
อิงแอบธรรมชาติ ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ

( 3 วัน 2 คืน )
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : Kan2 ]  
วันศุกร์-เสาร์ – อาทิตย์ หรือวัดหยุดต่อเนื่อง/วันหยุดนขัตฤกษ์
( กรุ๊ปจำนวน 40 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางได้ทุกวัน )
วันแรก : กาญจนบุรี-ล่องแพ–ชมไลท์แอนด์ซาวน์
เช้า...
คณะนักท่องเที่ยว ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
13.00 น.
เดินทางถึง รีสอร์ท บ้านริมแควแพริมน้ำ เช็คอิน เข้าที่พัก แจ้งแพคเกจ เพื่อนท่องเที่ยว ..
เชิญทุกท่านเข้าที่พักพักผ่อนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่นัดหมาย ดังนี้
15.00 น.
ล่องแพเปียก สนุกกับกิจกรรมล่องแพ (แพไม้ไผ่) ชมความงามตามธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแควน้อย รับประกันความปลอดภัย มีเสื้อชูชีพสำหรับทุกท่าน นั่งแพชมธรรมชาติ หรือสนุกกับการเล่นน้ำในระหว่างล่องแพ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำ และสายน้ำไหลเย็นชื่นใจ
18.30 น.
อาหารมื้อเย็น (1) อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส และสนุกกับกิจกรรมระหว่างอาหาร - เล่นเกมส์โดยวิทยากรที่คุ้นเคย และชำนาญงาน สนุกสนานกับบรรยากาศสังสรรค์ ในค่ำคืนแห่งความสุข ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สำหรับทุกท่านและครอบครัวท่ากลางบรรยากาศธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย
20.00 น.
พร้อมชมการแสดง มินิ Light & Sound จำลองเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานชมกิจกรรมของรีสอร์ท มีแห่งเดียวในลำน้ำแควน้อย ณ สถานที่จริง บนสะพานรถไฟสาย ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สอง (เป็นการจำลองแสงสีเสียง ณ สถานที่จริง พร้อมชมการจุดพุสวยงามตระกาลตา
21.00 น.
อาหารมื้อดึก รับประทานข้าวต้มมื้อดึก (2) พร้อมสนุกสนานกับการร้องเพลง หรือดิสโก้เธค บรรยากาศสนุกกันเอง
23.00 น.
พักผ่อนฝันดี ราตรีสวัสดิ์.....zzzZZZ
 
วันที่สอง : บ้านริมแควแพริมน้ำ-ถ้ำกระแซ–ขับรถเที่ยวตามอัธยาศัย–พักผ่อนบ้านริมแควแพริมน้ำ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ต้อนรับรุ่งอรุณของวันใหม่อันสดใส รับประทานอาหารเช้าหลากหลายเมนู พร้อมกาแฟ หอม ๆ ไมโล ร้อน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและขุนเขา
08.30 น.
ชม ถ้ำกระแซ โดยทางเรือ เที่ยวชมหินงอกหินย้อย และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ตัวถ้ำติดกับทางรถไฟสายมรณะ และแม่น้ำแควน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟในสายนี้ จากนั้น เลือกซื้อของป่าจากชาวบ้าน ก่อนเดินทางกลับรีสอร์ท
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
13.00 น.
ล่องแพเปียกอีกครั้ง (รีสอร์ทยินดีจัดให้หากท่านชอบ) หรือพักผ่อนที่รีสอร์ท
หรือขับรถเทียวเองได้ตามความชอบ สถานที่ใกล้เคียงดังนี้...
- อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (ระยะทาง 10 ก.ม.)
- น้ำตกไทรโยคน้อย (ระยะทาง 12 ก.ม.) เพลิดเพลินเที่ยวน้ำตก เล่นน้ำตก
- เที่ยววัดถ้ำพุหว้า และวัดเมตาธรรมโพธิญาณ (ระยะทาง 20 ก.ม.)
16.00 น.
กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามสบาย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (5) อาหารที่ปรุงแต่งด้วยรสชาติแสนเลิศรส หลากหลายชนิด ให้ท่านได้รับประทาน ที่จะทำให้ท่านได้คิดถึงเราอีกนานเท่านาน และร่วมสนุกกิจกรรมบนเวที และร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน อย่างสนุกสนาน ท่ามกลางราตรีแห่งความสุข...
21.30 น.
อาหารมื้อดึก (6) รับประทานข้าวต้มร้อน ๆ พร้อมความสนุกบนเวที
23.30 น.
พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์.....zzzZZZ
   
วันที่สาม : บ้านริมแควแพริมน้ำ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท รุ่งอรุณนี้จะเป็นบรรยากาศของความเป็นกันเอง กับความคุ้นเคยที่ได้ร่วมสนุกกันมานาน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและขุนเขา
09.00 น.
Check Out ออกจากรีสอร์ท เดินทางสู่ อ. ไทรโยค
-------------------------------------------  สิ้นสุดแพคเกจทัวร์ -------------------------------------------

แนะนำนักท่องเที่ยว (ต่อ) อ.ไทรโยค
นั่งช้าง...(เชือกละ 2 คน ลัดเลาะผืนป่าธรรมชาติและธารน้ำตามธรรมชาติ ประมาณ 20-30 นาที
จากนั้น ชมการแสดงช้างแสนรู้
บ่าย...เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ระึลึก ณ ร้านศรีฟ้า อ.ท่าม่วง

จากนั้นทุกท่าน...เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความสุขและความประทับใจไปนานวัน
"เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก"
 
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : Package ตามโปรแกรม
โปรแกรม Package (3 วัน 2 คืน)
ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
ราคาเด็ก/ท่าน
หมายเหตุ
  เรือนแพริมน้ำ (พัดลม) + อาหาร 7 มื้อ
     (พักห้องละ 4 ท่าน)
2,500
2,100
กรณีพัก 2 ท่าน + เพิ่ม
ท่านละ 600 บาท
  ห้องพักสุพีเรีย (แอร์) ห้องละ 2 ท่าน
3,900
3,500
เด็กพักกับผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1. ฟรี - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ (เด็กอุ้ม)
2. อายุ 4-10 ปี คิดอัตราเด็ก (พักผู้ปกครอง) , อายุ 11 ปี ขึ้นไป ถือเป็นผู้ใหญ่
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมทำรวมกันทุกคณะ
4. กรุ๊ปที่ต้องการแยกอาหาร – กิจกรรม – คาราโอเกะ ในช่วงจัดเลี้ยง มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/กรุ๊ป
5. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน กางเกงขาสั้น ไฟฉาย ยารักษาโรค (กรณีพักเรือนแพริมน้ำ)
6. ห้องพักเรือนแพริมน้ำ – ห้องพัดลม ใช้ห้องน้ำรวมบนฝั่ง – พักห้องละ 4 ท่าน
(หากต้องการพักที่เรือนแพ ห้องละ 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 600 บาท


รวมค่าบริการ
ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (พักแพริมน้ำห้องพักลม ห้องละ 4 ท่าน) , กิจกรรมล่องแพ, กิจกรรมชมการแสดงแสง-เสียง
(Mini Light & Sound) , ประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด) เริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันเริ่มเดินทางในวันเสาร์ เวลา 00.00 น. จนถึงวันกลับ ในวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. รวม 48 ชั่วโมง

ราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน โดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ fax. 02-398-0115
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าห้องพัก เปลี่ยนจากเรือนแพริมน้ำ เป็นห้องพักแอร์พิเศษบนฝั่ง
จ่ายเพิ่มในอัตราลดพิเศษ ดังนี้.-
ที่
ห้องพัก
จำนวนห้อง
ราคาห้องพัก
ลดพิเศษ-จ่ายเพิ่ม/ห้อง/คืน
1.
เรือนแพ-ห้องพัดลม / พัก 4 คน
50 ห้อง
300 บาท/1 ท่าน/1 คืน
ฟรี-สำหรับท่านที่มี Package
ตามโปรแกรมข้างต้นแล้ว
2.
แอร์ Superior
26 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
3.
แอร์ Superior (Villa)
3 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
4.
แอร์ Deluxe
4 ห้อง
3,800 บาท / คืน
1,800 บาท / ห้อง / คืน
5.
แอร์ Deluxe (Villa)
1 ห้อง
3,800 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
6.
แอร์รวม 6 คน
2 ห้อง
4,000 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
7.
แอร์รวม 10 คน
4 ห้อง
6,000 บาท / คืน
3,000 บาท / ห้อง / คืน

ห้องสัมมนา หรูใหม่ ใหญ่กว่าเดิม!!!
- กรุ๊ปที่ใช้ Package ข้างต้น มีสิทธิ์ใช้ห้องสัมมนาได้ 1 ช่วง ไม่เกิน 3 ชม. (เช้า หรือ บ่าย)
- หากต้องการสัมมนาเต็มวัน มีค่าใช้จ่าย อัตราวันละ 6,000 บาท ( ช่วงละ 3,000 บาท )
- อาหารเบรคละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel

TEL. 089-403-6920 , 089-500-3363


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -