:: ใบตอบรับจองแพคเกจ ::
โปรแกรม..................................................วันที่เดินทาง....................................

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.)

1..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

2..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

3..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

4..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

5..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

6..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

7..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

8..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

9..........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

10........................................................ชื่อเล่น.......................อายุ...................ปี

หมายเหต : อาหาร อิสลาม................................คน
                        ชื่อ...........................................................................................
ประสานการเดินทาง
(ผู้แทนกรุ๊ป )
คุณ
..................................................................................................................
เลขที่
................................ถนน....................................ซอย................................
แขวง
..................................................เขต.........................................................
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์..........................
เบอร์โทร
................................................................แฟกซ์...................................

กรุณาโอนเงินส่วนที่เหลือ
ชื่อบัญชี เพื่อนท่องเที่ยว / ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย    สาขา สรรพาวุธ   เลขที่บัญช  180-0-01940-8  
ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางนา       เลขที่บัญช   056-2-23573-8
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่าน
ที่เดินทางเพื่อทำประกัน ส่งมาที่ ... Fax : 02-398-0115

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -