::: แนะนำประวัติ :::
ชื่อ/สกุล :
  วีระศักดิ์ ภักดี
ที่อยู่ :
 

156/6 หมู่ 6 ซอยกรุงเทพนนท์ซอย 2 (วัดใหม่ทางหลวง) ถนนกรุงเทพนนท์
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100

สัญชาติ :
  ไทย
สถานภาพ :
  โสด
โทร :
  -
ปัจจุบันทำงาน :
 

1.ช่างภาพอิสระ รับถ่ายภาพงานทั่วไป, แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่างๆ และหนังสือพิมพ์

2.บรรณาธิการช่างภาพ , นักเขียนประจำ www. Friendtravelthai.com (เพื่อนท่องเที่ยว)
เลขที่ 171/12 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ สุขุมวิท 103 ซ.อุดมสุข เขตบางจาค กรุงเทพฯ (10260)

3.ช่างภาพนักเขียนอิสระ www.idotravellers.com บ.ไอดีโอแมกซ์ จำกัด 1068/5
ซ.วัดแคใต้ ถ.นครชัยศรี ดุสิต นครชัยศรี กรุงเทพฯ (10300)

4.WEBMASTER , บรรณาธิการบริหาร www.konnokkok.com (คนนอกคอกท่องเที่ยว เที่ยวนอกคอก เดินนอกกรอบ)
เลขที่ 156/6 หมู่ 6 ซอยกรุงเทพนนท์ซอย 2 (วัดใหม่ทางหลวง)
ถนนกรุงเทพนนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (11000)

   
::: RESUME INTRODUCTION :::
NAME :
  Mr.Weerasak
SURNAME :
  Phakdee
ADDRESS :
  156/6 Moo.6 Sol.Krungthep-Nooth Sol.2
Rd. Krungthep-Nooth
Bangkhen District , Website ,
Nonthaburee Province 11000 Thailand
NATIONALITY :
  Thai MARITAL
STATUS :
  Single
TEL :
  -
PRESENT :
  I am working as a freelance photography , wabmaster , journalist I fall in love with working.
RESENT JOB NOW :
 

1.Freelance photography , journalist , wabmaster for Magazine and Newspaper

2.Director Photography and journalist : www. Friendtravelthai.com (Friendtravel)
171/12 Casa City Sukhumvit 103 Soi Udomsuk51,Bangjak , Prakanong , Bangkok (10260)

3.Freelance photography and journalist : www.idotravellers.com
บ.ไอดีโอแมกซ์ จำกัด 1068/5 ซ.วัดแคใต้ ถ.นครชัยศรี ดุสิต นครชัยศรี กรุงเทพฯ (10300)

4.Webmaster , Photography and journalist : www.konnokkok.com
156/6 Moo.6 Sol.Krungthep-Nooth Sol.2
Rd. Krungthep-Nooth
Bangkhen District , Website
Nonthaburee Province 11000 Thailand

     

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

คุณวรินทร์พร นีลดานุวงศ์ (คุณเล็ก)

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Website : www.friendtravelthai.com
Email : friendtravel2003@hotmail.
com